ČSN EN 500-1 (278311) Zrušená norma

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 500-1:1995. EN 500 se skládá z následujících částí: 1 - Společné požadavky, 2 - Specifické požadavky na stroje pro frézování vozovek, 3 - Specifické požadavky na stroje pro stabilizaci zeminy, 4 - Specifické požadavky na stroje pro zhutňování, 5 - Specifické požadavky na řezače spár, 6 - Specifické požadavky na finišery na vozovky. Tato část normy specifikuje společné bezpečnostní požadavky na pojízdné stroje pro stavbu vozovek. Vztahuje se na pojízdné stavební stroje, jejichž seznam je uveden v příloze A. V této první části EN 500 jsou specifikovány společné požadavky na projekt (návrh) a výrobu (konstrukci) pojízdných strojů pro stavbu vozovek za účelem ochrany zaměstnanců proti úrazům a před riziky z hlediska (ochrany) zdraví, které by se mohly vyskytnout během provozu, nakládání, přepravy a údržby. Pro určité typy strojů pro stavbu vozovek jsou v částech 2 až 6 této normy uvedeny další specifické požadavky. V této části normy jsou uvedeny bezpečnostní požadavky, které se vztahují na všechny typy strojů pro stavbu vozovek a tato část normy musí být používána společně s některou z částí 2 - 6 EN 500. Tyto další části doplňují nebo nahrazují požadavky pro konkrétní typ stroje, o který se jedná. Pro typy strojů pro stavbu vozovek, které nejsou zahrnuty do rozsahu částí 2 - 6, platí (ČSN) EN 500-1:1995. Normalizovány jsou: seznam rizik, bezpečnostní požadavky, návod k použití, značení a ověřování bezpečnostních požadavků. Za pozornost stojí čl.5.13.2 jíž se normalizuje značka oblasti natáčení kloubově spojených částí rámu strojů s kloubovým řízením. Značka je doplněna nápisem: "RIZIKO ROZDRCENÍ V OBLASTI KLOUBOVÉHO SPOJENÍ." (Nákres osoby mezi dvěma "profily".) ČSN EN 500-1 (27 8311) byla vydána v březnu 1997.

Označení ČSN EN 500-1 (278311)
Katalogové číslo 21635
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963216355
Norma byla zrušena k 1. 7. 2007
a nahrazena ČSN EN 500-1 (278311)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 500-1 +A1 (278311)
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky

ČSN EN 500-2 +A1 (278311)
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 2: Specifické požadavky na stroje pro frézování vozovek

ČSN EN 500-3 +A1 (278311)
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 3: Specifické požadavky na stroje pro stabilizaci zeminy a recyklovací stroje

ČSN EN 500-4 (278311)
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 4: Specifické požadavky na stroje pro zhutňování

ČSN EN 500-6 +A1 (278311)
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 6: Specifické požadavky na finišery na vozovky