ČSN EN 703 (470611) Zrušená norma

Zemědělské stroje - Řezačky siláže - Bezpečnost

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 703:1995. Stanoví bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro provedení a konstrukci různých typů návěsných, přívěsných nebo samojízdných řezaček siláže vyžadujících obsluhu jednou osobou včetně silážních řezaček mísicích a vynášecích. Norma popisuje metody pro odstranění nebo snížení rizik, která vznikají při používání těchto strojů. Norma nepojednává a všeobecných rizikách, zejména takových, která souvisejí s jízdou, včetně těch, která jsou specifická pro samojízdné stroje. Tato hlediska budou předmětem jiné normy vypracované CEN/TC 144 (viz úvod). Kromě toho norma stanoví ten druh informací o bezpečných pracovních postupech, které poskytuje výrobce. Hlediska ochrany životního prostředí nejsou v této normě vzata v úvahu. Tato norma platí především pro stroje, které byly vyrobeny po datu vydání této normy. Normalizovány jsou následující kapitoly: 3 - Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření, 4 - Ověřování bezpečnostních požadavků a/nebo opatření, 5 - Informace k používání. Seznam závažných rizik, o kterých pojednává tato norma, je uveden v příloze A. V příloze A jsou uvedena také rizika, o kterých tato norma nepojednává. Bohužel je opět slovo "riziko" použito nesprávně. Jde jak o nebezpečí, nebo nebezpečné vlastnosti strojů, tak o skutečná rizika (např.: "rizika vytvářená zanedbáním ergonomických zásad" nebo "rizika vytvářená vibracemi, jejichž výsledkem jsou neurologické a vaskulární poruchy"). Nicméně cit. příloha A obsahuje skutečně reprezentativní výčet cca 50 druhů možných nebezpečí a rizik. ČSN EN 703 (47 0611) byla vydána v březnu 1997.

Označení ČSN EN 703 (470611)
Katalogové číslo 21633
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963216331
Norma byla zrušena k 1. 12. 2004
a nahrazena ČSN EN 703 (470611)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)