ČSN EN 725-5 (727519) Zrušená norma

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 5: Stanovení rozdělení velikosti částic

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část EN 725 popisuje přípravu suspenzí a kalibraci zkušebního zařízení před měřením rozdělení velikosti částic u prášků, používaných pro speciální technickou keramiku. Tato příprava je vhodná pro měření buďto sedimentační metodou, s detekcí prováděnou absorpcí rentgenových paprsků, nebo pro metodu měření rozptylem laserového světla.

Označení ČSN EN 725-5 (727519)
Katalogové číslo 21721
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963217215
Norma byla zrušena k 1. 10. 2007
a nahrazena ČSN EN 725-5 (727522)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 725-1 (727515)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 1: Stanovení nečistot v oxidu hlinitém

ČSN EN 725-10 (727515)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 10: Stanovení zhutňovacích vlastností

ČSN EN 725-11 (727515)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 11: Stanovení zhutnění přirozeným slinováním

ČSN EN 725-12 (727515)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 12: Chemická analýza oxidu zirkonia

ČSN EN 725-2 (727515)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 2: Stanovení nečistot ve směsném oxidu barnato-titaničitém

ČSN EN 725-4 (727515)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 4: Stanovení obsahu kyslíku v nitridu hlinitém rentgenovou fluorescenční analýzou (XRF)

ČSN EN 725-3 (727522)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 3: Stanovení obsahu kyslíku v neoxidových prášcích tepelnou extrakcí nosným plynem

ČSN EN 725-5 (727522)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 5: Stanovení rozdělení velikosti částic