ICS 81.060.10 - Keramické suroviny

ČSN 72 0100 (720100) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Všeobecná ustanovení

125 Kč

ČSN 72 0101 (720101) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Rozklady

125 Kč

ČSN 72 0102 (720102) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení ztráty sušením

65 Kč

ČSN 72 0103 (720103) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení ztráty žíháním

65 Kč

ČSN 72 0104 (720104) - říjen 2009

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení vázané vody uvolňující se při teplotě vyšší než 110 °C vážkovou metodou

125 Kč

ČSN 72 0105-1 (720105) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu křemičitého vážkovou metodou

65 Kč

ČSN 72 0105-2 (720105) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu křemičitého odkouřením s kyselinou fluorovodíkovou

65 Kč

ČSN 72 0106 (720106) - říjen 2009

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu křemičitého a kyselinou nerozložitelného podílu vážkovou metodou

65 Kč

ČSN 72 0107 (720107) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení kyselinou nerozložitelného podílu vážkovou metodou

65 Kč

ČSN 72 0109-1 (720109) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu hlinitého titrační metodou

65 Kč

ČSN 72 0109-2 (720109) - říjen 2009

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu hlinitého titrační metodou po jeho oddělení ve formě hlinitanu

125 Kč

ČSN 72 0110-1 (720110) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu železitého fotometricky kyselinou sulfosalicylovou

65 Kč

ČSN 72 0110-2 (720110) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu železitého fotometricky dipyridylem 2,2´

65 Kč

ČSN 72 0110-3 (720110) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu železitého titrační metodou

65 Kč

ČSN 72 0110-4 (720110) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu železitého titrační metodou z přímé navážky

65 Kč

ČSN 72 0110-5 (720110) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu železitého fotometricky s 1,10-fenantrolinem

65 Kč

ČSN 72 0111 (720111) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu železnatého titrační metodou

65 Kč

ČSN 72 0112-1 (720112) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu titaničitého fotometricky s peroxidem vodíku

65 Kč

ČSN 72 0112-2 (720112) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu titaničitého fotometricky s tironem

65 Kč

ČSN 72 0113-1 (720113) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu vápenatého komplexometrickou metodou

65 Kč

ČSN 72 0113-2 (720113) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu vápenatého komplexometrickou metodou po odstranění rušivých prvků

65 Kč

ČSN 72 0113-3 (720113) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu vápenatého komplexometrickou metodou

65 Kč

ČSN 72 0114-1 (720114) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu hořečnatého komplexometrickou metodou

65 Kč

ČSN 72 0114-2 (720114) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu hořečnatého komplexometrickou metodou po odstranění rušivých prvků

65 Kč

ČSN 72 0114-3 (720114) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení obsahu oxidu hořečnatého komplexometrickou metodou

65 Kč

ČSN 72 0116-1 (720116) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu fosforečného fotometricky vytvořením fosfomolybdenanovanadiového komplexu

65 Kč

ČSN 72 0116-2 (720116) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu fosforečného fotometricky vytvořením fosfomolybdenanovanadiového komplexu

65 Kč

ČSN 72 0117 (720117) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení síranové síry vážkovou metodou

65 Kč

ČSN 72 0118 (720118) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení celkové síry vážkovou metodou

65 Kč

ČSN 72 0119 (720119) - říjen 2009

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu sodného metodou plamenové fotometrie

65 Kč

ČSN 72 0120 (720120) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu draselného metodou plamenové fotometrie

65 Kč

ČSN 72 0121 (720121) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu uhličitého vážkovou metodou

125 Kč

ČSN 72 1029 (721029) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení adsorpce vody podle Enslina

125 Kč

ČSN 72 1068 (721068) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení obsahu Cu, Mn, Fe a CaO ve výluhu plaveného kaolinu

125 Kč

ČSN 72 1070 (721070) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení pH keramických surovin a hmot

125 Kč

ČSN 72 1072 (721072) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení slínavosti keramických surovin a hmot

125 Kč

ČSN 72 1073 (721073) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení délkových změn keramických surovin sušením a pálením

125 Kč

ČSN 72 1074 (721074) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení optimální a pracovní vlhkosti keramických těst Pfefferkornovým přístrojem

190 Kč

ČSN 72 1076 (721076) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení výměnné kapacity a výměnných kationtů jílovinových zemin

125 Kč

ČSN 72 1079 (721079) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení pevnosti v ohybu plavených kaolinů

125 Kč

ČSN 72 1080 (721080) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení vlhkosti a hygroskopičnosti keramických surovin

125 Kč

ČSN 72 1082 (721082) - listopad 2015 aktuální vydání

Vypalovací zkoušky keramických surovin

125 Kč

ČSN 72 1083 (721083) - listopad 2015 aktuální vydání

Termické rozbory keramických surovin

190 Kč

ČSN 72 1085 (721085) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení melitelnosti

125 Kč

ČSN 72 1086 (721086) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení drtitelnosti keramických stavebních materiálů

190 Kč

ČSN 72 1088 (721088) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení doby průtoku suspenze průtokovým viskozimetrem

125 Kč

ČSN 72 1089 (721089) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení absolutní bělosti keramických surovin

125 Kč

ČSN 72 1090 (721090) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení abrazivity plaveného kaolinu podle Einlehnera

125 Kč

ČSN 72 1127 (721127) - prosinec 1982

Stanovení zrnitosti keramických látek sedimentací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 4.87t

405 Kč

ČSN 72 1134 (721134) - březen 1966

Stanovení vaznosti keramických látek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 12.78t, Zb 1.89t

129 Kč

ČSN 72 1310-1 (721310) - říjen 1990

Plavené kaoliny. Společná ustanovení

125 Kč

ČSN 72 1310-2 (721310) - říjen 1990

Plavené kaoliny. Kaoliny pro výrobu užitkového porcelánu. Druhy jakosti

32 Kč

ČSN 72 1310-3 (721310) - říjen 1990

Plavené kaoliny. Kaoliny pro zdravotnickou keramiku. Druhy jakosti

32 Kč

ČSN 72 1310-4 (721310) - říjen 1990

Plavené kaoliny. Kaoliny pro elektrotechnickou keramiku. Druhy jakosti

32 Kč

ČSN 72 1310-5 (721310) - říjen 1991

Plavené kaoliny. Doplňkové keramické kaoliny. Druhy jakosti

32 Kč

ČSN 72 1310-6 (721310) - říjen 1990

Plavené kaoliny. Plnicí kaoliny pro papírenský průmysl. Druhy jakosti

32 Kč

ČSN 72 1310-7 (721310) - říjen 1990

Plavené kaoliny. Jemné plnicí kaoliny pro papírenský průmysl. Druhy jakosti

32 Kč

ČSN 72 1310-8 (721310) - říjen 1990

Plavené kaoliny. Nátěrové kaoliny pro papírenský průmysl. Druhy jakosti

32 Kč

ČSN EN ISO 14720-1 (726066) - září 2013

Zkoušení keramických surovin a výrobků - Stanovení obsahu síry v práškových a zrnitých neoxidických keramických surovinách a výrobcích - Část 1: Zkušební postup s infračervenou detekcí

230 Kč

ČSN EN ISO 14720-2 (726066) - září 2013

Zkoušení keramických surovin a výrobků - Stanovení obsahu síry v práškových a zrnitých neoxidických keramických surovinách a výrobcích - Část 2: Optická emisní spektrometrie s induktivně vázaným plazmatem (ICP OES) nebo iontová chromatografie (IC) po spálení v proudu kyslíku

230 Kč

ČSN EN 15991 (726078) - červen 2016 aktuální vydání

Žárovzdorné materiály a výrobky - Přímé stanovení hmotnostních podílů nečistot v práškovém a zrnitém karbidu křemičitém optickou emisní spektroskopií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES) a s elektrotermickým odpařením (ETV)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15979 (726079) - červenec 2011

Zkoušení keramických materiálů a výrobků - Přímé stanovení hmotnostních podílů nečistot v práškovém a zrnitém karbidu křemičitém optickou emisní spektroskopií (OES) po excitaci stejnosměrným obloukem (DC)

340 Kč

ČSN 72 7018 (727018) - červenec 1970

Stanovení sypné hmotnosti keramických surovin a hmot

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 12.78t

97 Kč

ČSN 72 7022 (727022) - leden 1971

Stanovení zrnitosti křemelinových výrobků sítovým rozborem

65 Kč

ČSN 72 7025 (727025) - prosinec 1970

Stanovení odolnosti křemelinových výrobků proti vlivu mrazu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 11.74, Zb 12.78t, Zc 7.88t

129 Kč

ČSN EN 623-1 (727511) - říjen 2006 aktuální vydání

Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Všeobecné a texturní vlastnosti - Část 1: Stanovení přítomnosti vad penetrací barviva

125 Kč

ČSN EN 821-1 (727534) - leden 1997

Speciální technická keramika. Monolitická keramika. Termofyzikální vlastnosti. Část 1: Stanovení tepelné roztažnosti

230 Kč