ČSN 72 1310-1 (721310)

Plavené kaoliny. Společná ustanovení

ČSN 72 1310-1 Plavené kaoliny. Společná ustanovení
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání plavených kaolinů (dále jen "kaolinů"). Nevztahuje se na plavený halloysit. Za pozornost stojí čl. 2, kde se - bohužel - uvádí pouze: "V kaolinech převládají nerosty skupiny kaolinitu"; naproti tomu v čl. 12 se stanoví: "Obsah toxických sloučenin pro kaoliny používané v kosmetice, gumárenském, plastikářském a papírenském průmyslu je vymezen příslušnými předpisy uvedenými v Dodatku. Odběratel s dodavatelem (výrobcem) se mohou dohodnout na dodávkách s prověřeným obsahem toxických sloučenin." V normě je konečně uvedena i kap. 5 "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci", mající jediný článek 24, který zní: "Prach kaolinu může dráždit dýchací cesty a pokožku. Proto je třeba technickými opatřeními dosáhnout takového stavu, aby při práci s kaolinem nebyla překračována nejvyšší přípustná koncentrace kaolinového prachu v ovzduší 8 mg.m-3. Pokud nelze technickými opatřeními snížit prašnost na uvedenou koncentraci, musí se pracovníci chránit protiprašným respirátorem. Při práci není dovoleno jíst, pít ani kouřit a je nutno zajistit možnost hygienické očisty. Při vniknutí kaolinového prachu do oka je nutno oko vypláchnout proudem vody." K normě je přidruženo osm norem jakosti, které žádná další opatření na ochranu zdraví neobsahují. ČSN 72 1310-1 byla schválena 26.10.1990 a nabyla účinnosti od 1.12.1991. Nahradila ČSN 72 1310 z 30.11.1981.

Označení ČSN 72 1310-1 (721310)
Katalogové číslo 30799
Cena 125 Kč125
Datum schválení 26. 10. 1990
Datum účinnosti 1. 12. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963307992
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 72 1310-2 (721310)
Plavené kaoliny. Kaoliny pro výrobu užitkového porcelánu. Druhy jakosti

ČSN 72 1310-3 (721310)
Plavené kaoliny. Kaoliny pro zdravotnickou keramiku. Druhy jakosti

ČSN 72 1310-4 (721310)
Plavené kaoliny. Kaoliny pro elektrotechnickou keramiku. Druhy jakosti

ČSN 72 1310-5 (721310)
Plavené kaoliny. Doplňkové keramické kaoliny. Druhy jakosti

ČSN 72 1310-6 (721310)
Plavené kaoliny. Plnicí kaoliny pro papírenský průmysl. Druhy jakosti

ČSN 72 1310-7 (721310)
Plavené kaoliny. Jemné plnicí kaoliny pro papírenský průmysl. Druhy jakosti

ČSN 72 1310-8 (721310)
Plavené kaoliny. Nátěrové kaoliny pro papírenský průmysl. Druhy jakosti

ČSN 72 1310-9 (721310)
Plavené kaoliny. Mleté kaoliny pro gumárenský a kabelový průmysl. Druhy jakosti

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 721310-1
  • ČSN 72 13 10-1