1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ICS 81.060 - Keramika

ČSN 72 0000 (720000) - červen 1987

Keramické názvosloví

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.93t

780 Kč

ČSN 72 1077 (721077) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení hlavních technologických vlastností slévárenských jílových pojiv

230 Kč

ČSN 72 1078 (721078) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení vyplavitelných látek slévárenských písků

125 Kč

ČSN 72 5010 (725010) - duben 1988

Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, pórovitosti, objemové hmotnosti a zdánlivé hustoty vypálených keramických směsí a výrobků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 6.91, Z2 2.94, Z3 6.94, Z4 8.03t

295 Kč