ČSN EN 1149-1 (832845) Zrušená norma

Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 1: Povrchový měrný odpor (Zkušební metody a požadavky)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanoví požadavky na elektrostatické vlastnosti a zkušební metody pro elektrostatické ochranné oděvy, které mají zabránit zápalným výbojům. Požadavky nemusí vyhovovat v zápalné atmosféře obohacené kyslíkem a zkušební metody nejsou použitelné pro textilie s vodivými jádry. Tato norma se nevztahuje na ochranu proti vysokému napětí.
POZNÁMKA - Další informace jsou obsaženy v informační příloze A.

Označení ČSN EN 1149-1 (832845)
Katalogové číslo 21984
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 1997
Datum účinnosti 1. 9. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963219844
Norma byla zrušena k 1. 3. 2007
a nahrazena ČSN EN 1149-1 (832845)
Tato norma nahradila ČSN EN 1149-1 (832845) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1149-2 (832845)
Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 2: Zkušební metoda pro měření vnitřního odporu

ČSN EN 1149-3 (832845)
Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 3: Metody zkoušení pro měření snížení náboje

ČSN EN 1149-5 (832845)
Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky