ČSN EN 928 (857010) Zrušená norma

Diagnostické systémy in vitro - Pokyny k použití norem EN 29001, EN 46001, EN 29002 a EN 46002 pro zdravotnické diagnostické prostředky in vitro

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma poskytuje návod k zavedení dvojice norem EN 29001 a EN 46001 a dvojice norem EN 29002 a EN 46002 určených pro výrobce diagnostických prostředků in vitro. Účelem této normy je přispět k lepšímu porozumění uvedeným normám a napomáhat jejich použití, a to jak při zavádění, tak při samotném hodnocení systému jakosti. Záměrem není podat vyčerpávající návod, nýbrž zdůraznit některé důležité aspekty, na něž by se měla soustředit pozornost. Přijetí jiných systémů než těch , které jsou popsány v této evropské normě nemůže být považováno za nevyhovění normám EN 29001 a EN 29002 a/nebo zvláštním požadavkům norem EN 46001 a EN 46002.

Označení ČSN EN 928 (857010)
Katalogové číslo 41972
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 1998
Datum účinnosti 1. 12. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963419725
Norma byla zrušena k 1. 12. 2006
Tato norma nahradila ČSN EN 928 (857010) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)