Třída 85 - ZDRAVOTNICTVÍ

Zobrazit obsah třídy 85 - Zdravotnictví

ČSN EN ISO 20072 (850003) - červenec 2013 aktuální vydání

Ověření návrhu zařízení pro dodávání aerosolového léčiva - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 15223-1 (850005) - květen 2017 aktuální vydání

Zdravotnické prostředky - Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky - Část 1: Obecné požadavky

350 Kč

ČSN EN 15986 (850006) - září 2011

Značky používané k označování zdravotnických prostředků - Požadavky pro označování zdravotnických prostředků obsahujících ftaláty

230 Kč

ČSN EN ISO 15195 (851720) - duben 2004

Laboratorní medicína - Požadavky na referenční měřicí laboratoře

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.19t

Norma bude zrušena k 28. únoru 2022 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN ISO 15195 ed. 2 (851720) - červenec 2019 aktuální vydání

Laboratorní medicína - Požadavky na způsobilost kalibračních laboratoří používajících referenčních postupů měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4135 (852100) - leden 2003 aktuální vydání

Anestetické a respirační přístroje - Slovník

570 Kč

ČSN EN 794-3 +A2 (852101) - březen 2010 aktuální vydání

Plicní ventilátory - Část 3: Zvláštní požadavky na pohotovostní a transportní ventilátory

440 Kč

ČSN EN ISO 18562-1 (852102) - září 2020

Hodnocení biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči - Část 1: Hodnocení a zkoušení v rámci procesu managementu rizik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18562-2 (852102) - září 2020

Hodnoceni biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči - Část 2: Zkoušky emisí pevných částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18562-3 (852102) - září 2020

Hodnocení biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči - Část 3: Zkoušky těkavých organických směsí (VOC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18562-4 (852102) - září 2020

Hodnocení biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči - Část 4: Zkoušky látek vyluhovatelných v kondenzátu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10651-4 (852103) - září 2009 aktuální vydání

Plicní ventilátory - Část 4: Zvláštní požadavky na ruční resuscitátory

340 Kč

ČSN EN ISO 17510 (852104) - září 2020

Zdravotnické prostředky - Dechová terapie spánkové apnoe - Masky a aplikační příslušenství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 15001 (852105) - květen 2012 aktuální vydání

Anestetické a respirační přístroje - Kompatibilita s kyslíkem

440 Kč

ČSN EN ISO 5360 ed. 2 (852106) - říjen 2016 aktuální vydání

Anestetické odpařovače - Plnicí systémy specifické pro určité anestetikum

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13544-2 +A1 (852107) - březen 2010 aktuální vydání

Přístroje pro respirační terapii - Část 2: Hadice a konektory

230 Kč

ČSN EN 13544-3 +A1 (852107) - březen 2010 aktuální vydání

Přístroje pro respirační terapii - Část 3: Zařízení pro strhávání vzduchu

230 Kč

ČSN EN ISO 27427 (852107) - březen 2020

Anestetické a respirační přístroje - Nebulizační systémy a jejich části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 23328-1 (852108) - říjen 2008

Filtry dýchacích systémů pro anestetické a respirační použití - Část 1: Metoda posuzování filtračních vlastností pomocí soli

230 Kč

ČSN EN ISO 23328-2 (852108) - září 2009 aktuální vydání

Filtry dýchacích systémů pro anestetické a respirační použití - Část 2: Nefiltrační hlediska

190 Kč

ČSN EN ISO 20789 (852109) - duben 2020

Anestetické a respirační přístroje - Pasivní zvlhčovače

440 Kč

ČSN EN ISO 5361 ed. 2 (852110) - duben 2017 aktuální vydání

Anestetické a respirační přístroje - Tracheální trubice a konektory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 5356-1 (852111) - září 2015 aktuální vydání

Anestetické a respirační přístroje - Kuželové konektory - Část 1: Kuželové zástrčky a zásuvky

230 Kč

ČSN EN ISO 5356-2 ed. 2 (852111) - květen 2013 aktuální vydání

Anestetické a respirační přístroje - Kuželové konektory - Část 2: Závitové nosné konektory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.20t

315 Kč

ČSN EN 80369-5 (852112) - květen 2017

Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 5: Konektory pro nafukování končetinových manžet

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 80369-1 (852112) - červen 2019 aktuální vydání

Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 80369-20 (852112) - prosinec 2015

Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 20: Společné metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 80369-3 (852112) - únor 2017

Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 3: Konektory pro enterální aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 80369-6 (852112) - září 2016

Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 6: Konektory pro neuraxiální použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 80369-7 (852112) - prosinec 2017

Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 7: Konektory pro intravaskulární nebo podkožní použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TS 14507-1 (852113) - duben 2005

Systémy pro inhalaci oxidu dusnatého - Část 1: Podávací systémy

340 Kč

ČSN P CEN/TS 14507-2 (852113) - červen 2005

Systémy pro inhalaci oxidu dusnatého - Část 2: Systémy napájení

230 Kč

ČSN EN ISO 18778 (852114) - září 2009 aktuální vydání

Respirační přístroje - Monitory pro malé děti - Zvláštní požadavky

350 Kč

ČSN EN ISO 18777 (852116) - září 2009 aktuální vydání

Přemístitelné systémy s kapalným kyslíkem pro zdravotnické použití - Zvláštní požadavky

350 Kč

ČSN EN ISO 7376 (852120) - březen 2021 nové vydání

Anestetické a respirační přístroje - Laryngoskopy pro tracheální intubaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18082 (852121) - prosinec 2014

Anestetické a respirační přístroje - Rozměry nezaměnitelných závitových (NIST) nízkotlakých konektorů pro medicinální plyny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.18t

355 Kč

ČSN EN ISO 5364 ed. 2 (852131) - duben 2017 aktuální vydání

Anestetické a respirační přístroje - Orofaryngeální vzduchovody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1282-2 +A1 (852150) - únor 2010 aktuální vydání

Tracheostomické trubice - Část 2: Pediatrické trubice

230 Kč

ČSN EN ISO 5366 (852150) - duben 2017

Anestetické a respirační přístroje - Tracheostomické trubice a spojky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14408 ed. 2 (852151) - říjen 2016 aktuální vydání

Tracheální trubice pro laserovou chirurgii - Požadavky na značení a poskytované informace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5362 (852160) - březen 2020

Anestetické zásobní vaky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14931 (852170) - říjen 2006

Tlakové nádoby pro humánní použití - Systémy s tlakovými komorami pro hyperbarickou terapii více osob - Funkčnost, požadavky na bezpečnost a zkoušení

350 Kč

ČSN EN ISO 81060-1 (852701) - prosinec 2013 aktuální vydání

Neinvazivní tonometry - Část 1: Požadavky a metody zkoušení typu s neautomatizovaným měřením

440 Kč

ČSN EN ISO 81060-2 (852701) - listopad 2014

Neinvazivní tonometry - Část 2: Klinická zkouška typu s automatizovaným měřením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.20t

Norma bude zrušena k 30. listopadu 2022 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN ISO 81060-2 ed. 2 (852701) - červen 2020 aktuální vydání

Neinvazivní tonometry - Část 2: Klinická zkouška typu s intermitentním automatizovaným měřením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.21t

565 Kč

ČSN EN ISO 10079-1 ed. 2 (852703) - červen 2016 aktuální vydání

Zdravotnická odsávací zařízení - Část 1: Elektrická odsávací zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.19t

565 Kč

ČSN EN ISO 10079-2 ed. 2 (852703) - prosinec 2014 aktuální vydání

Zdravotnická odsávací zařízení - Část 2: Odsávací zařízení poháněná manuálně

340 Kč

ČSN EN ISO 10079-3 ed. 2 (852703) - prosinec 2014 aktuální vydání

Zdravotnická odsávací zařízení - Část 3: Odsávací zařízení poháněná podtlakovým nebo tlakovým zdrojem

440 Kč

ČSN EN ISO 5367 (852706) - červenec 2015

Anestetické a respirační přístroje - Dýchací soupravy a konektory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 11197 ed. 3 (852711) - říjen 2020 aktuální vydání

Zdravotnické napájecí jednotky

440 Kč

ČSN EN ISO 10524-1 (852750) - červenec 2019 aktuální vydání

Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 1: Redukční ventily a redukční ventily s přístroji na měření průtoku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10524-2 (852750) - červenec 2019 aktuální vydání

Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 2: Hlavní a podružné redukční ventily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10524-3 (852750) - červenec 2019 aktuální vydání

Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 3: Redukční ventily sdružené s ventily lahví na plyny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 10524-4 (852750) - květen 2009 aktuální vydání

Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 4: Nízkotlaké redukční ventily

350 Kč

ČSN EN ISO 5359 ed. 2 (852760) - květen 2015 aktuální vydání

Anestetické a respirační přístroje - Nízkotlaké hadicové sestavy pro použití s medicinálními plyny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.18t

475 Kč

ČSN EN ISO 7396-1 ed. 2 (852761) - březen 2017 aktuální vydání

Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.19t

1 395 Kč

ČSN EN ISO 7396-2 (852761) - listopad 2007

Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 2: Odpadní soustavy systému odvodu anestetických plynů

550 Kč

ČSN EN ISO 9170-1 (852761) - květen 2009

Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.20t

Norma bude zrušena k 30. červnu 2023 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN ISO 9170-1 ed. 2 (852761) - září 2020 aktuální vydání

Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak

350 Kč

ČSN EN ISO 9170-2 (852761) - květen 2009 aktuální vydání

Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 2: Terminální jednotky pro systémy odvodu anestetického plynu

340 Kč

ČSN 85 2762 (852762) - červenec 2016 aktuální vydání

Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Požadavky na rozměry

190 Kč

ČSN EN ISO 15002 (852765) - květen 2009 aktuální vydání

Přístroje k měření průtoku pro připojení k terminálním jednotkám potrubních rozvodů medicinálních plynů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.20t

465 Kč

ČSN EN ISO 21969 (852768) - duben 2010 aktuální vydání

Vysokotlaká flexibilní připojení pro použití se systémy medicinálních plynů

230 Kč

ČSN EN ISO 9360-1 (852769) - říjen 2009 aktuální vydání

Anestetická a respirační zařízení - Výměníky tepla a vlhkosti pro zvlhčování vdechovaných plynů u lidí - Část 1: Výměníky tepla a vlhkosti pro použití s minimálními dechovými objemy od 250 ml

340 Kč

ČSN EN ISO 9360-2 (852769) - říjen 2009 aktuální vydání

Anestetická a respirační zařízení - Výměníky tepla a vlhkosti pro zvlhčování vdechovaných plynů u lidí - Část 2: Výměníky tepla a vlhkosti pro použití u pacientů při tracheostomii s minimálními dechovými objemy od 250 ml

230 Kč

ČSN EN ISO 16054 (852904) - leden 2020 aktuální vydání

Chirurgické implantáty - Minimální soubory dat pro chirurgické implantáty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14630 (852905) - červenec 2013 aktuální vydání

Neaktivní chirurgické implantáty - Obecné požadavky

340 Kč

ČSN EN ISO 7439 (852908) - listopad 2015 aktuální vydání

Nitroděložní antikoncepční tělíska s obsahem mědi - Požadavky a zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21534 (852909) - říjen 2009 aktuální vydání

Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro náhradu kloubů - Zvláštní požadavky

230 Kč

ČSN EN ISO 9713 (852913) - prosinec 2009 aktuální vydání

Neurochirurgické implantáty - Samosvěrné svorky pro intrakraniální aneuryzma

230 Kč

ČSN EN ISO 7197 (852914) - prosinec 2009 aktuální vydání

Neurochirurgické implantáty - Sterilní umělá propojení (shunty) a součásti pro hydrocefalus pro jedno použití

230 Kč

ČSN ISO 9268 (852921) - srpen 1996

Chirurgické implantáty. Kovové kostní šrouby s kuželovou dosedací plochou hlavy. Rozměry

190 Kč

ČSN ISO 9269 (852922) - srpen 1996

Chirurgické implantáty. Kovové kostní dlahy. Otvory a drážky odpovídající šroubům s kuželovou dosedací plochou hlavy

190 Kč

ČSN EN ISO 14602 (852923) - květen 2012 aktuální vydání

Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro osteosyntézu - Zvláštní požadavky

230 Kč

ČSN EN ISO 12417-1 (852926) - duben 2016

Kardiovaskulární implantáty a mimotělní systémy - Vaskulární prostředky kombinované s léčivem - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 5840-1 (852927) - duben 2016

Kardiovaskulární implantáty - Protézy srdečních chlopní - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 5840-2 (852927) - duben 2016

Kardiovaskulární implantáty - Protézy srdečních chlopní - Část 2: Chirurgicky implantované náhrady srdečních chlopní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 5840-3 (852927) - srpen 2013

Kardiovaskulární implantáty - Protézy srdečních chlopní - Část 3: Náhrady srdečních chlopní implantované katetrizačními postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 25539-1 (852928) - leden 2018 aktuální vydání

Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 1: Endovaskulární protézy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 25539-2 (852928) - duben 2021 nové vydání

Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 2: Vaskulární stenty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 25539-3 (852928) - květen 2012

Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 3: Kavální filtry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 7198 (852929) - září 2017

Kardiovaskulární implantáty a mimotělní systémy - Cévní protézy - Tabulární cévní štěpy a cévní záplaty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 14607 (852930) - listopad 2018 aktuální vydání

Neaktivní chirurgické implantáty - Prsní implantáty - Zvláštní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 16061 (852940) - prosinec 2015 aktuální vydání

Instrumentárium používané ve spojení s neaktivními chirurgickými implantáty - Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21535 (852950) - říjen 2009 aktuální vydání

Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro náhradu kloubů - Specifické požadavky na implantáty pro náhradu kyčelních kloubů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.17t

355 Kč

ČSN EN ISO 21536 (852951) - říjen 2009 aktuální vydání

Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro náhradu kloubů - Specifické požadavky na implantáty pro náhradu kolenních kloubů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.14t

355 Kč

ČSN EN 45502-1 ed. 2 (853000) - únor 2016 aktuální vydání

Chirurgické implantáty - Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost, značení a na informace poskytované výrobcem

550 Kč

ČSN EN 45502-2-1 (853000) - srpen 2004

Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 2-1: Zvláštní požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky určené pro léčbu bradyarytmií (kardiostimulátory)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.09t

622 Kč

ČSN EN 45502-2-2 (853000) - srpen 2009 aktuální vydání

Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 2-2: Zvláštní požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky určené pro léčbu tachyarytmie (včetně implantabilních defibrilátorů)

770 Kč

ČSN EN 45502-2-3 (853000) - srpen 2010

Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 2-3: Zvláštní požadavky na kochleární a sluchové systémy implantátů mozkového kmenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 23908 (854000) - září 2013 aktuální vydání

Ochrana před poraněním ostrými předměty - Požadavky a metody zkoušení - Přípravek pro ochranu před ostrými předměty pro injekční jehly pro jedno použití, zavaděče katetrů a jehly používané pro odběr krve

230 Kč

ČSN EN ISO 14155 (854001) - leden 2021 aktuální vydání

Klinické zkoušky zdravotnických prostředků pro humánní účely - Správná klinická praxe

590 Kč

ČSN EN ISO 23907-1 (854002) - červenec 2019

Ochrana před poraněním ostrými předměty - Požadavky a zkušební metody - Část 1: Nádoby na ostré předměty pro jedno použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61223-2-4 (854012) - duben 1997

Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-4: Zkoušky stálosti - Kamery pro trvalý záznam

340 Kč

ČSN EN 61223-2-5 (854012) - duben 1997

Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-5: Zkoušky stálosti - Obrazové displeje

350 Kč

ČSN EN 61223-2-6 ed. 2 (854012) - prosinec 2007 aktuální vydání

Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-6: Zkoušky stálosti - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61223-3-2 ed. 2 (854012) - březen 2009 aktuální vydání

Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-2: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u mamografických rentgenových zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 61223-3-3 (854012) - srpen 1998

Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-3: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u rentgenových zařízení pro digitální substrakční angiografii (DSA)

340 Kč

ČSN EN 61223-3-4 (854012) - červen 2001

Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-4: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u stomatologických rentgenových zařízení

350 Kč

ČSN EN 61223-3-5 (854012) - červen 2005

Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.07t, Z1 5.20t

Norma bude zrušena k 21. říjnu 2022 (přejít na náhradu).

402 Kč

ČSN EN IEC 61223-3-5 ed. 2 (854012) - květen 2020

Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky a zkoušky stálosti - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 61223-3-6 (854012) - září 2020

Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-6: Přejímací zkoušky a zkoušky stálosti - Zobrazovací proces u mamografických rentgenových zařízení v režimu mamografické tomosyntézy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN IEC 1223-1 (854012) - srpen 1999 aktuální vydání

Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 1: Všeobecná hlediska

230 Kč

ČSN IEC 1223-2-1 (854012) - září 1999 aktuální vydání

Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-1: Zkoušky stálosti - Vyvolávací automaty

340 Kč

ČSN EN IEC 63077 (854020) - červenec 2020

Správná praxe při renovaci zdravotnických zobrazovacích zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1644-1 (854260) - červen 1998

Zkušební metody pro netkané obvazové materiály pro zdravotnické účely - Část 1: Netkané textilie používané při výrobě obvazových materiálů

230 Kč

ČSN EN 1644-2 (854260) - srpen 2000

Zkušební metody pro netkané obvazové materiály pro zdravotnické účely - Část 2: Hotové obvazové materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13726-1 (854265) - prosinec 2002

Zkušební metody pro primární obvazy - Část 1: Aspekty sacích vlastností (absorpce)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13726-2 (854265) - prosinec 2002

Zkušební metody pro primární obvazy - Část 2: Hodnoty penetrace vlhkosti propustných foliových obvazů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13726-3 (854265) - prosinec 2003

Neaktivní zdravotnické prostředky - Zkušební metody pro primární obvazové materiály - Část 3: Vodotěsnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13726-4 (854265) - prosinec 2003

Neaktivní zdravotnické prostředky - Zkušební metody pro primární obvazové materiály - Část 4: Přizpůsobivost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 13485 ed. 2 (855001) - prosinec 2016 aktuální vydání

Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.17t

K této normě bylo vydáno Komentované vydání od České společnosti pro jakost.

622 Kč

Komentované vydání ČSN EN ISO 13485:2016 ed. 2 (855001) - květen 2021

Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisu

1 295 Kč

TNI CEN/TR 17223 (855002) - říjen 2019

Návod pro vztah mezi EN ISO 13485:2016 (Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů) a evropským nařízením o zdravotnických prostředcích a nařízením o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN ISO 15189 ed. 2 (855101) - červen 2013 aktuální vydání

Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.17t

610 Kč

ČSN EN ISO 22870 ed. 2 (855102) - červenec 2017 aktuální vydání

Vyšetření u pacienta (VUP) - Požadavky na kvalitu a způsobilost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P ISO/TS 20914 (855103) - říjen 2020

Zdravotnické laboratoře - Praktický návod pro odhad nejistot měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 1041 +A1 (855201) - duben 2014 aktuální vydání

Informace poskytované výrobcem zdravotnických prostředků

340 Kč

ČSN EN 1639 (855205) - květen 2010 aktuální vydání

Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Nástroje

230 Kč

ČSN EN 1640 (855206) - květen 2010 aktuální vydání

Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Vybavení

230 Kč

ČSN EN ISO 10993-1 (855220) - duben 2021 nové vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 1: Hodnocení a zkoušení v rámci procesu managementu rizik

440 Kč

ČSN EN ISO 10993-10 (855220) - březen 2014 aktuální vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 10: Zkoušky dráždivosti a senzibilizace kůže

570 Kč

ČSN EN ISO 10993-11 (855220) - září 2018 aktuální vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 11: Zkoušky na systémovou toxicitu

350 Kč

ČSN EN ISO 10993-12 (855220) - prosinec 2012 aktuální vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 12: Příprava vzorků a referenční materiály

340 Kč

ČSN EN ISO 10993-13 (855220) - listopad 2010 aktuální vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 13: Kvalitativní a kvantitativní stanovení degradačních produktů ze zdravotnických prostředků vyrobených z polymerních materiálů

340 Kč

ČSN EN ISO 10993-14 (855220) - listopad 2009 aktuální vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 14: Kvalitativní a kvantitativní stanovení degradačních produktů z keramických materiálů

230 Kč

ČSN EN ISO 10993-15 (855220) - listopad 2009 aktuální vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 15: Kvalitativní a kvantitativní stanovení degradačních produktů z kovů a slitin

230 Kč

ČSN EN ISO 10993-16 (855220) - duben 2018 aktuální vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 16: Plán toxikokinetické studie degradačních produktů a vyluhovatelných látek

230 Kč

ČSN EN ISO 10993-17 (855220) - listopad 2009 aktuální vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 17: Stanovení přípustných limitů pro vyluhovatelné látky

350 Kč

ČSN EN ISO 10993-18 (855220) - prosinec 2020 aktuální vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 18: Chemická charakterizace materiálů zdravotnických prostředků v rámci procesu managementu rizik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 10993-2 (855220) - duben 2007 aktuální vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 2: Požadavky na ochranu zvířat

230 Kč

ČSN EN ISO 10993-3 (855220) - květen 2015 aktuální vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 3: Zkoušky na genotoxicitu, karcinogenitu a reprodukční toxicitu

350 Kč

ČSN EN ISO 10993-4 (855220) - prosinec 2017 aktuální vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 4: Výběr zkoušek na interakce s krví

570 Kč

ČSN EN ISO 10993-5 (855220) - leden 2010 aktuální vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 5: Zkoušky na cytotoxicitu in vitro

440 Kč

ČSN EN ISO 10993-6 (855220) - červen 2017 aktuální vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 6: Zkoušky lokálních účinků po implantaci

350 Kč

ČSN EN ISO 10993-7 (855220) - červen 2009 aktuální vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 7: Rezidua při sterilizaci ethylenoxidem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.10t

610 Kč

ČSN EN ISO 10993-9 (855220) - září 2010 aktuální vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 9: Obecné zásady pro kvalitativní a kvantitativní stanovení potenciálních degradačních produktů

230 Kč

ČSN P ISO/TS 10993-20 (855220) - únor 2009

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 20: Zásady a metody imunotoxikologického zkoušení zdravotnických prostředků

230 Kč

ČSN EN ISO 8871-1 (855226) - duben 2005

Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 1: Extrahovatelné látky v parních autoklávech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8871-2 (855226) - prosinec 2020 aktuální vydání

Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 2: Indikace a charakterizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8871-3 (855226) - prosinec 2004

Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 3: Stanovení uvolňovaných částic

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

420 Kč

ČSN EN ISO 8871-4 (855226) - listopad 2006

Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 4: Biologické požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8871-5 (855226) - červen 2017 aktuální vydání

Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 5: Funkční požadavky a zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14971 (855231) - červen 2020 aktuální vydání

Zdravotnické prostředky - Aplikace managementu rizik na zdravotnické prostředky

440 Kč

ČSN EN ISO 22367 (855232) - září 2020

Zdravotnické laboratoře - Aplikace managementu rizik na zdravotnické laboratoře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN P ISO/TS 22367 (855232) - únor 2009

Zdravotnické laboratoře - Omezování chyb uplatněním řízení rizika a neustálého zlepšování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.09t, Z1 8.10t, Z2 9.20t

Norma bude zrušena k 31. březnu 2023 (přejít na náhradu).

314 Kč

ČSN P ISO/TS 20993 (855233) - únor 2009

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Pokyny k procesu řízení rizika

190 Kč

ČSN EN ISO 20857 (855250) - prosinec 2013 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace suchým teplem - Požadavky na vývoj, validaci a průběžné řízení sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky

550 Kč

ČSN EN ISO 17665-1 (855251) - duben 2007

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace vlhkým teplem - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky

440 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17665-2 (855251) - červenec 2009

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace vlhkým teplem - Část 2: Pokyny pro použití ISO 17665-1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 11135 (855252) - únor 2015

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace ethylenoxidem - Požadavky na vývoj, validaci a průběžné řízení sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.20t

820 Kč

ČSN EN ISO 11137-1 (855253) - leden 2016 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 5.20t

670 Kč

ČSN EN ISO 11137-2 (855253) - leden 2016 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 2: Určení sterilizační dávky

590 Kč

ČSN EN ISO 11137-3 (855253) - prosinec 2017 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 3: Návod k dozimetrickým aspektům vývoje, validace a průběžné kontroly

440 Kč

ČSN EN ISO 25424 (855254) - duben 2020 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Nízkoteplotní pára a formaldehyd - Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního procesu pro zdravotnické prostředky

550 Kč

ČSN EN 556-1 (855255) - srpen 2002

Sterilizace zdravotnických prostředků - Požadavky na zdravotnické prostředky označované jako "STERILNÍ" - Část 1: Požadavky na zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.07t

210 Kč

ČSN EN 556-2 (855255) - březen 2016 aktuální vydání

Sterilizace zdravotnických prostředků - Požadavky na zdravotnické prostředky označené jako "STERILNÍ" - Část 2: Požadavky na zdravotnické prostředky vyrobené za aseptických podmínek

230 Kč

ČSN EN ISO 11139 (855256) - duben 2019

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Slovník - Termíny používané v normách pro sterilizaci a v normách pro souvisící zařízení a procesy

570 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 13004 (855258) - říjen 2014

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Potvrzení sterilizační dávky: Metoda VDmaxSD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16442 (855259) - září 2015

Skříň s řízeným prostředím pro skladování dezinfikovaných termolabilních endoskopů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 11737-1 (855260) - srpen 2018 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Mikrobiologické metody - Část 1: Stanovení populace mikroorganismů na výrobcích

550 Kč

ČSN EN ISO 11737-2 (855260) - listopad 2020 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Mikrobiologické metody - Část 2: Zkoušky sterility prováděné při definování, validaci a udržování sterilizačního procesu

340 Kč

ČSN EN ISO 11138-7 (855261) - říjen 2019

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 7: Návod pro výběr, použití a interpretaci výsledků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 14937 (855262) - červen 2010 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Obecné požadavky na charakterizaci sterilizačního činidla a vývoj, validaci a průběžnou kontrolu postupu sterilizace zdravotnických prostředků

440 Kč

ČSN EN ISO 17664 (855263) - červen 2018 aktuální vydání

Zpracování výrobků pro zdravotní péči - Informace, které mají být poskytnuty výrobcem zdravotnických prostředků pro zpracování zdravotnických prostředků

340 Kč

ČSN EN ISO 13408-1 (855264) - leden 2016 aktuální vydání

Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 1: Všeobecné požadavky

550 Kč

ČSN EN ISO 13408-2 (855264) - srpen 2018 aktuální vydání

Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 2: Sterilizační filtrace

440 Kč

ČSN EN ISO 13408-3 (855264) - prosinec 2011

Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 3: Lyofilizace

230 Kč

ČSN EN ISO 13408-4 (855264) - leden 2012

Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 4: Technologie čištění na místě

340 Kč

ČSN EN ISO 13408-5 (855264) - leden 2012

Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 5: Sterilizace na místě

340 Kč

ČSN EN ISO 13408-6 (855264) - leden 2012

Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 6: Izolátorové systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.13t

530 Kč

ČSN EN ISO 13408-7 (855264) - únor 2016

Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 7: Alternativní procesy pro zdravotnické prostředky a kombinované výrobky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15882 (855265) - říjen 2009 aktuální vydání

Sterilizace prostředků zdravotnické péče - Chemické indikátory - Návod pro výběr, použití a interpretaci výsledků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 16409 (855267) - červen 2017 aktuální vydání

Stomatologie - Ústní hygienické výrobky - Ruční interdentální kartáčky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18472 (855267) - březen 2019 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické a chemické indikátory - Zkušební zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14160 (855270) - únor 2012 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Kapalná chemická sterilizační činidla pro jednorázové zdravotnické prostředky používající živočišné tkáně a jejich deriváty - Požadavky na charakterizaci, vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky

350 Kč

ČSN EN ISO 11607-1 (855280) - březen 2020 aktuální vydání

Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 1: Požadavky na materiály, sterilní bariérové systémy a obalové systémy

440 Kč

ČSN EN ISO 11607-2 (855280) - červen 2020 aktuální vydání

Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 2: Požadavky na validaci procesů tváření, utěsnění a sestavení

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16775 (855281) - říjen 2014

Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Návod pro použití ISO 11607-1 a ISO 11607-2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 15378 (855290) - květen 2018 aktuální vydání

Primární obalové materiály léčiv - Zvláštní požadavky pro aplikaci ISO 9001:2015 odpovídající správné výrobní praxi (GMP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16081 +A1 (855300) - únor 2014 aktuální vydání

Hyperbarické komory - Specifické požadavky na hasicí systémy - Výkonnost, instalace a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19054 (855321) - prosinec 2006

Kolejnicové systémy pro připevnění zdravotnického zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.17t

465 Kč

ČSN EN ISO 7493 (855352) - říjen 2006 aktuální vydání

Stomatologie - Sedačka pro stomatologa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9680 (855353) - červenec 2015 aktuální vydání

Stomatologie - Stomatologická pracovní svítidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10637 (855355) - prosinec 2018 aktuální vydání

Stomatologie - Zdroj pro centrální sací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 7488 (855360) - listopad 2018 aktuální vydání

Stomatologie - Míchací stroje pro zubní amalgám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7153-1 (855710) - duben 2017 aktuální vydání

Chirurgické nástroje - Část 1: Kovy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 27740 (855721) - březen 1995

Chirurgické nástroje. Skalpely se snímatelnými čepelemi. Mezní rozměry (ISO 7740:1985)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.99t

250 Kč

ČSN ISO 7741 (855730) - prosinec 1994

Chirurgické nástroje. Nůžky chirurgické. Všeobecné požadavky a metody zkoušení

125 Kč

ČSN EN 15927 (855800) - únor 2011

Služby poskytované odborníky pro naslouchadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8362-1 (855801) - duben 2020 aktuální vydání

Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 1: Injekční lahvičky ze skleněných trubic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8362-7 (855801) - květen 2011

Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 7: Uzávěry injekčních přípravků z hliníku a plastu bez přeplátování plastové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13795-1 (855810) - říjen 2019

Operační oděvy a roušky - Požadavky a zkušební metody - Část 1: Chirurgické roušky a pláště

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13795-2 (855810) - říjen 2019

Operační oděvy a roušky - Požadavky a zkušební metody - Část 2: Oděvy do čistých prostor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22612 (855811) - srpen 2005

Ochranný oděv proti infekčním agens - Zkušební metoda odolnosti proti penetraci mikrobů za sucha

230 Kč

ČSN EN 14683 +AC (855812) - únor 2020 aktuální vydání

Zdravotnické obličejové masky - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22610 (855813) - leden 2007

Operační roušky, pláště a operační oděvy do čistých prostor používané jako zdravotnické prostředky pro pacienty, nemocniční personál a zařízení - Metoda stanovení odolnosti proti bakteriální penetraci za mokra

230 Kč

ČSN EN ISO 22413 (855820) - září 2013 aktuální vydání

Přenosové soupravy pro farmaceutické přípravky - Požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN ISO 10555-1 (855825) - leden 2014 aktuální vydání

Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

630 Kč

ČSN EN ISO 10555-3 (855825) - leden 2014 aktuální vydání

Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 3: Centrální žilní katetry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10555-4 (855825) - leden 2014 aktuální vydání

Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 4: Balonkové dilatační katetry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10555-5 (855825) - leden 2014 aktuální vydání

Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 5: Periferní katetry zaváděné po jehle

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10555-6 (855825) - březen 2018

Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 6: Podkožní implantované porty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

540 Kč

ČSN EN 1615 (855826) - srpen 2001

Sterilní katetry pro enterální výživu a aplikační sety pro jednorázové použití a jejich spojky - Konstrukce a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 30. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN ISO 20695 (855826) - říjen 2020

Systémy pro enterální výživu - Konstrukce a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 20696 (855827) - leden 2019

Sterilní urologické katetry pro jedno použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 20697 (855828) - leden 2019

Sterilní drenážní katetry a příslušenství pro jedno použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1618 (855829) - červenec 1998

Neintravaskulární katetry - Zkušební postupy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.20t

Norma bude zrušena k 30. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 12439 (855830) - listopad 1999

Sterilní rektální katetry pro jednorázové použití

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 8836 (855830) - duben 2015

Odsávací katetry pro použití v dýchacím traktu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 31. říjnu 2023 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN ISO 8836 ed. 2 (855830) - duben 2021 nové vydání

Odsávací katetry pro použití v dýchacím traktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13868 (855832) - duben 2003

Katetry - Zkušební postupy na zauzlení katetrů s jedním lumenem a hadice pro zdravotnické použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11070 (855835) - květen 2015 aktuální vydání

Sterilní intravaskulární zavaděče, dilatátory a vodicí dráty pro jedno použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

670 Kč

ČSN EN ISO 3826-2 (855850) - březen 2009 aktuální vydání

Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty - Část 2: Grafické značky pro používání na štítcích a v příbalových informacích

230 Kč

ČSN EN ISO 3826-3 (855850) - říjen 2008 aktuální vydání

Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty - Část 3: Systémy krevních vaků s integrovanými prvky

230 Kč

ČSN 85 5925 (855925) - březen 2005 aktuální vydání

Chirurgické nástroje - Chirurgické jehly

230 Kč

ČSN 85 5926 (855926) - březen 2005 aktuální vydání

Chirurgické nástroje - Chirurgické jehly - Technické požadavky a metody zkoušení

125 Kč

ČSN EN ISO 11608-1 (855930) - červenec 2015 aktuální vydání

Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a metody zkoušení - Část 1: Jehlové injekční systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN ISO 11608-2 (855930) - září 2012 aktuální vydání

Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a metody zkoušení - Část 2: Jehly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11608-3 (855930) - duben 2013 aktuální vydání

Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a metody zkoušení - Část 3: Hotové zásobníky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11608-4 (855930) - březen 2008

Tužkové injektory pro lékařské účely - Část 4: Požadavky a zkušební metody pro elektronické a elektromechanické tužkové injektory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11608-5 (855930) - duben 2013

Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a metody zkoušení - Část 5: Automatizované funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11608-7 (855930) - leden 2018

Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a metody zkoušení - Část 7: Přístupnost pro osoby s poškozením zraku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13402 (856001) - březen 2002 aktuální vydání

Chirurgické a stomatologické ruční nástroje - Stanovení odolnosti proti sterilizaci v autoklávu, korozi a vystavení vlivu tepla

190 Kč

ČSN EN ISO 3823-2 (856002) - prosinec 2003

Stomatologie - Rotační nástroje - Část 2: Dokončovací vrtáčky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

800 Kč

ČSN EN ISO 21530 (856003) - leden 2005

Stomatologie - Materiály používané na povrchy stomatologického vybavení - Stanovení odolnosti proti chemickým dezinfekčním prostředkům

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1797 (856004) - prosinec 2017

Stomatologie - Stopky pro rotační a oscilační nástroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16408 (856005) - březen 2016 aktuální vydání

Stomatologie - Ústní hygienické výrobky - Výplachy úst

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9168 (856006) - prosinec 2009

Stomatologie - Hadicové spojky pro vzduchem poháněné stomatologické násadce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21531 (856007) - červenec 2009

Stomatologie - Značky pro stomatologické nástroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4073 (856008) - prosinec 2009 aktuální vydání

Stomatologie - Informační systém pro umístění stomatologického vybavení v pracovním prostoru poskytování ústní zdravotní péče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9687 (856009) - srpen 2015 aktuální vydání

Stomatologie - Grafické značky pro stomatologické vybavení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

630 Kč

ČSN EN ISO 3964 (856010) - červen 2017

Stomatologie - Spojovací rozměry konektorů na násadce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 20126 (856012) - srpen 2012 aktuální vydání

Stomatologie - Ruční zubní kartáčky - Obecné požadavky a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

530 Kč

ČSN EN ISO 13504 (856013) - prosinec 2012

Stomatologie - Obecné požadavky na nástroje a příslušenství používané při zavádění implantátu a související léčbě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13078 (856014) - červenec 2013

Stomatologie - Dentální pec - Metoda zkoušení pro měření teploty se samostatným termočlánkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13078-2 (856014) - únor 2017

Stomatologie - Dentální pec - Část 2: Metoda zkoušení programů pece pomocí vypálení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13397-1 (856015) - prosinec 1997 aktuální vydání

Parodontální kyrety, nástroje na zubní kámen, exkavátory - Část 1: Všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN ISO 13397-2 (856015) - leden 2006 aktuální vydání

Stomatologie - Parodontální kyrety, nástroje na zubní kámen a exkavátory - Část 2: Parodontální kyrety - Typ Gr

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.13t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

420 Kč

ČSN EN ISO 13397-3 (856015) - červen 1998 aktuální vydání

Paradontální kyrety, nástroje na zubní kámen, exkavátory - Část 3: Nástroje na zubní kámen - Typ H

190 Kč

ČSN EN ISO 13397-4 (856015) - květen 1999

Parodontální kyrety, nástroje na zubní kámen, exkavátory - Část 4: Stomatologické exkavátory - Typ kotoučový

190 Kč

ČSN EN ISO 13397-5 (856015) - duben 2016

Stomatologie - Parodontální kyrety, nástroje na zubní kámen a exkavátory - Část 5: Scalery Jacquette

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14457 (856016) - červen 2018 aktuální vydání

Stomatologie - Násadce a motory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 12836 (856017) - leden 2016 aktuální vydání

Stomatologie - Digitální CAD/CAM systémy pro návrh a výrobu nepřímých zubních náhrad - Metody zkoušení pro hodnocení přesnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15098 (856018) - září 2020

Stomatologie - Stomatologické pinzety

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21672-1 (856019) - září 2012

Stomatologie - Parodontální sondy - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21672-2 (856019) - únor 2013

Stomatologie - Parodontální sondy - Část 2: Označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3665 (856020) - srpen 2013

Fotografie - Intraorální zubní radiografický film a filmové kazety - Specifikace výrobce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3630-1 (856021) - duben 2020 aktuální vydání

Stomatologie - Endodontické nástroje - Část 1: Základní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 3630-2 (856021) - říjen 2013 aktuální vydání

Stomatologie - Endodontické nástroje - Část 2: Rozšiřovače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3630-3 (856021) - duben 2016 aktuální vydání

Stomatologie - Endodontické nástroje - Část 3: Plniče plugger a spreader

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3630-4 (856021) - prosinec 2009

Stomatologie - Stomatologické nástroje pro kořenové kanálky - Část 4: Pomocné nástroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3630-5 (856021) - březen 2021 nové vydání

Stomatologie - Stomatologické nástroje pro kořenové kanálky - Část 5: Tvarové a čisticí nástroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7551 (856022) - září 1999

Stomatologické papírové čípky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 6877 (856023) - říjen 2006 aktuální vydání

Stomatologie - Ucpávací čípky pro kořenové kanálky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18397 (856025) - září 2016

Stomatologie - Poháněné škrabky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 28888 (856027) - duben 2014

Stomatologie - Screeningová metoda pro hodnocení erozního potenciálu ústních vod na zubní tvrdé tkáně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16635-1 (856028) - říjen 2014

Stomatologie - Zubní technika kofferdam - Část 1: Děrování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16635-2 (856028) - květen 2015

Stomatologie - Zubní technika kofferdam - Část 2: Upínací kleště

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9173-3 (856029) - říjen 2014

Stomatologie - Extrakční kleště - Část 3: Tvary

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 2157 (856030) - prosinec 2016 aktuální vydání

Stomatologie - Nominální průměry a číselné kódy pro označování rotačních nástrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6360-4 (856031) - leden 2005

Stomatologie - Systém číselného kódování rotačních nástrojů - Část 4: Specifické charakteristiky diamantových nástrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6360-6 (856031) - leden 2005

Stomatologie - Systém číselného kódování rotačních nástrojů - Část 6: Specifické charakteristiky brousicích nástrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6360-1 (856032) - listopad 2004

Stomatologie - Systém číselného kódování rotačních nástrojů - Část 1: Všeobecné vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6360-2 (856032) - červen 2005

Stomatologie - systém číselného kódování rotačních nástrojů - Část 2: Tvary

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.12t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

910 Kč

ČSN EN ISO 6360-3 (856032) - duben 2006

Stomatologie - Systém číselného kódování rotačních nástrojů - Část 3: Specifické charakteristiky vrtáčků a řezných nástrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6360-5 (856032) - červen 2008

Stomatologie - Systém číselného kódování rotačních nástrojů - Specifické vlastnosti nástrojů pro kořenové kanálky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6360-7 (856032) - srpen 2006

Stomatologie - Systém číselného kódování rotačních nástrojů - Část 7: Specifické charakteristiky mandrelů a zvláštních nástrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7787-1 (856033) - prosinec 2016

Stomatologie - Laboratorní frézy - Část 1: Ocelové laboratorní frézy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7787-4 (856033) - prosinec 2002

Stomatologické rotační nástroje - Frézy - Část 4: Miniaturní laboratorní frézy ze slinutých karbidů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 7787-2 (856035) - září 2020 aktuální vydání

Stomatologie - Laboratorní frézy - Část 2: Tvrdokovové laboratorní frézy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7787-3 (856035) - prosinec 2017

Stomatologie - Laboratorní frézy - Část 3: Tvrdokovové frézy pro laboratorní frézky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7711-1 (856036) - září 1999

Stomatologie - Stomatologické rotační nástroje - Diamantové nástroje - Část 1: Rozměry, požadavky, značení a balení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.09t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

222 Kč

ČSN EN ISO 7711-2 (856036) - leden 2012 aktuální vydání

Stomatologie - Rotační diamantové nástroje - Část 2: Dentální kotouče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7711-3 (856036) - červen 2005 aktuální vydání

Stomatologie - Diamantové rotační nástroje - Část 3: Velikost zrna, označování a barevný kód

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7786 (856037) - leden 2002

Stomatologické rotační nástroje - Laboratorní brousicí nástroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3823-1 (856038) - listopad 1999

Stomatologické rotační nástroje - Část 1: Ocelové a karbidové vrtáčky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10323 (856040) - srpen 2013 aktuální vydání

Stomatologie - Průměry otvorů pro rotační nástroje, jako jsou disky a kotouče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13295 (856041) - prosinec 2007 aktuální vydání

Stomatologie - Mandrely pro rotační nástroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21671 (856042) - prosinec 2006

Stomatologie - Rotační lešticí nástroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

580 Kč

ČSN EN ISO 18556 (856044) - listopad 2016

Stomatologie - Intraorální hladítka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19715 (856045) - prosinec 2017

Stomatologie - Oboustranné nástroje na výplně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19490 (856046) - leden 2018

Stomatologie - Nástroje pro sinus-lift

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19448 (856047) - srpen 2018

Stomatologie - Analýza koncentrace fluoridů ve vodních roztocích s použitím fluoridové iontově selektivní elektrody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20608 (856048) - listopad 2018

Stomatologie - Násadce na pískování a pískovací prášky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18618 (856049) - leden 2019

Stomatologie - Kompatibilita CAD/CAM systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 7494-1 (856050) - únor 2019 aktuální vydání

Stomatologie - Stacionární stomatologické soupravy a stomatologická křesla - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 7494-2 (856050) - říjen 2015 aktuální vydání

Stomatologie - Stomatologické soupravy - Část 2: Systémy pro vzduch, vodu, sání a odpadní vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 8325 (856050) - duben 2005

Stomatologie - Zkušební metody pro rotační nástroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16954 (856051) - leden 2016

Stomatologie - Zkušební metody pro stomatologické soupravy k hodnocení účinnosti ošetřování vody ve vztahu k tvorbě biofilmu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20569 (856052) - duben 2019

Stomatologie - Trepanační vrtáky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20570 (856053) - duben 2019

Stomatologie - Držátka skalpelových čepelek pro stomatologii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20896-1 (856054) - duben 2020

Stomatologie - Zařízení pro digitální zobrazování - Část 1: Metody pro posuzování přesnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22570 (856055) - září 2020

Stomatologie - Lžičky a kostní kyrety

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 28399 (856056) - říjen 2020 aktuální vydání

Stomatologie - Prostředky pro zevní bělení zubů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15087-1 (856057) - duben 2002

Stomatologická páka - Část 1: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22569 (856058) - leden 2021

Stomatologie - Multifunkční násadce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22052 (856059) - leden 2021

Stomatologie - Centrální zdroj stlačeného vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 9173-1 (856061) - červen 2017 aktuální vydání

Stomatologie - Extrakční kleště - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9173-2 (856061) - říjen 2010

Stomatologie - Extrakční kleště - Část 2: Označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15087-2 (856065) - únor 2001

Stomatologické extrakční páky - Část 2: Páky Warwick James

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15087-3 (856065) - únor 2001

Stomatologické extrakční páky - Část 3: Páky Cryer

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15087-4 (856065) - únor 2001

Stomatologické extrakční páky - Část 4: Páky Coupland

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15087-5 (856065) - únor 2001

Stomatologické extrakční páky - Část 5: Páky Bein

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15087-6 (856065) - únor 2001

Stomatologické extrakční páky - Část 6: Páky Flohr

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10650 (856073) - duben 2019 aktuální vydání

Stomatologie - Aktivní aktivátory polymerizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21850-1 (856079) - listopad 2020

Stomatologie - Materiály pro dentální nástroje - Část 1: Nerezová ocel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9873 (856080) - listopad 2019 aktuální vydání

Stomatologie - Zubní zrcátka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7492 (856081) - březen 2020 aktuální vydání

Stomatologie - Stomatologické sondy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17937 (856082) - duben 2016

Stomatologie - Osteotomy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17509 (856083) - duben 2017

Stomatologie - Unašeč krouticího momentu do stomatologických násadců

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8282 (856085) - červenec 1998

Stomatologické vybavení - Těrné misky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 11143 (856086) - únor 2009 aktuální vydání

Stomatologické vybavení - Separátory amalgámu (ISO 11143:2008)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13897 (856087) - září 2018 aktuální vydání

Stomatologie - Opakovaně použitelné dentální amalgámové kapsle

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16202-1 (856089) - březen 2021

Stomatologie - Názvosloví orálních anomálií - Část 1: Kódování pro reprezentaci orálních anomálií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16202-2 (856089) - březen 2021

Stomatologie - Názvosloví orálních anomálií - Část 2: Vývojové anomálie zubu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3950 (856090) - září 2016 aktuální vydání

Stomatologie - Systém označování zubů a oblastí ústní dutiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21606 (856091) - prosinec 2007

Stomatologie - Elastomerové pomůcky pro použití v ortodoncii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20127 (856095) - březen 2021 nové vydání

Stomatologie - Fyzikální vlastnosti elektrických zubních kartáčků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17254 (856096) - únor 2017

Stomatologie - Pružiny pro použití v ortodoncii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19023 (856097) - září 2018

Stomatologie - Ortodontické kotevní šrouby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 23402-1 (856098) - duben 2021

Stomatologie - Přenosná stomatologická zařízení určená pro použití mimo zdravotnická prostředí - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21649 (856105) - duben 2010 aktuální vydání

Bezkanylové injektory pro zdravotnické účely - Požadavky a metody zkoušení

350 Kč

ČSN EN ISO 8537 (856172) - říjen 2016 aktuální vydání

Sterilní inzulinové injekční stříkačky pro jedno použití, s jehlou nebo bez jehly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 7886-1 (856173) - červen 2018 aktuální vydání

Sterilní podkožní injekční stříkačky pro jedno použití - Část 1: Stříkačky pro manuální použití

350 Kč

ČSN EN ISO 7886-2 (856174) - listopad 2020 aktuální vydání

Sterilní podkožní injekční stříkačky pro jedno použití - Část 2: Stříkačky pro použití se stříkačkovými čerpadly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 7886-3 (856174) - listopad 2020 aktuální vydání

Sterilní podkožní injekční stříkačky pro jedno použití - Část 3: Samoznehodnocovací stříkačky pro fixní dávky vakcíny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7886-4 (856174) - září 2019 aktuální vydání

Sterilní podkožní injekční stříkačky pro jedno použití - Část 4: Injekční stříkačky se zábranou proti opakovanému použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11499 (856179) - listopad 2014 aktuální vydání

Stomatologie - Náplně pro lokální anestezii pro jedno použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9997 (856180) - srpen 2020 aktuální vydání

Stomatologie - Injekční stříkačky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7885 (856181) - červenec 2010 aktuální vydání

Stomatologie - Sterilní jehly pro jedno použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21533 (856183) - srpen 2018 aktuální vydání

Stomatologie - Obnovitelné stomatologické stříkačky pro intraligamentózní injekce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1135-3 (856205) - červen 2017

Transfuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 3: Soupravy pro odběr krve pro jedno použití

230 Kč

ČSN EN ISO 1135-4 (856205) - červenec 2016

Transfuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 4: Transfuzní soupravy pro jedno použití, gravitační

340 Kč

ČSN EN ISO 1135-5 (856205) - červenec 2016

Transfuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 5: Transfuzní soupravy pro jedno použití s tlakovým infuzním zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8536-1 (856206) - duben 2012 aktuální vydání

Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 1: Infuzní skleněné lahve

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8536-10 (856206) - prosinec 2015 aktuální vydání

Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 10: Příslušenství k tekutinovým vedením pro jedno použití s tlakovým infuzním zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8536-11 (856206) - prosinec 2015 aktuální vydání

Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 11: Infuzní filtry pro jedno použití s tlakovým infuzním zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8536-13 (856206) - duben 2017

Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 13: Odstupňované regulátory toku pro jedno použití v kontaktu s kapalinou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8536-14 (856206) - srpen 2018

Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 14: Svěrky a regulátory toku pro transfuzní a infuzní přístroje bez kontaktu s tekutinami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8536-4 (856206) - srpen 2020 aktuální vydání

Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 4: Infuzní soupravy pro jedno použití, gravitační

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8536-5 (856206) - červenec 2013 aktuální vydání

Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 5: Byretové infuzní soupravy pro jedno použití, gravitační

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8536-8 (856206) - prosinec 2015 aktuální vydání

Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 8: Infuzní soupravy pro jedno použití s tlakovým infuzním zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8536-9 (856206) - prosinec 2015 aktuální vydání

Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 9: Tekutinová vedení pro jedno použití s tlakovým infuzním zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15747 (856207) - září 2019 aktuální vydání

Plastové vaky pro nitrožilní infuze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8637 (856211) - červenec 2014

Kardiovaskulární implantáty a mimotělní systémy - Hemodialyzátory, hemodiafiltry, hemofiltry a hemokoncentrátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 30. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN ISO 8637-1 (856211) - říjen 2020

Mimotělní systémy pro očistu krve - Část 1: Hemodialyzátory, hemodiafiltry, hemofiltry a hemokoncentrátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8637-2 (856211) - únor 2019

Mimotělní systémy pro očistu krve - Část 2: Mimotělní krevní okruhy pro hemodialysátory, hemodiafiltry a hemofiltry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23500-1 (856214) - září 2019

Příprava a řízení kvality roztoků pro hemodialýzu a související léčebné metody - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 23500-2 (856214) - září 2019

Příprava a řízení kvality roztoků pro hemodialýzu a související léčebné metody - Část 2: Zařízení pro úpravu vody k použití pro hemodialýzu a související léčebné metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 23500-3 (856214) - září 2019

Příprava a řízení kvality roztoků pro hemodialýzu a související léčebné metody - Část 3: Voda pro hemodialýzu a související léčebné metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23500-4 (856214) - září 2019

Příprava a řízení kvality roztoků pro hemodialýzu a související léčebné metody - Část 4: Koncentráty pro hemodialýzu a souvisejicí léčebné metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23500-5 (856214) - září 2019

Příprava a řízení kvality roztoků pro hemodialýzu a související léčebné metody - Část 5: Kvalita dialyzačních roztoků pro hemodialýzu a související léčebné metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7864 (856220) - březen 2017 aktuální vydání

Sterilní injekční jehly pro jedno použití - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6009 (856221) - březen 2017 aktuální vydání

Injekční jehly pro jedno použití - Barevné značení pro identifikaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9626 (856230) - březen 2017 aktuální vydání

Jehlové trubičky z nerezové oceli pro výrobu zdravotnických prostředků - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 7199 (856250) - srpen 2017 aktuální vydání

Kardiovaskulární implantáty a umělé orgány - Výměníky krevních plynů (oxygenátory)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

580 Kč

ČSN EN ISO 9187-1 (856260) - duben 2011 aktuální vydání

Injekční přístroje pro zdravotnické použití - Část 1: Injekční ampule

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9187-2 (856260) - duben 2011 aktuální vydání

Injekční přístroje pro lékařské účely - Část 2: Ampule naříznuté v jednom bodě (OPC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3826-1 (856270) - duben 2020 aktuální vydání

Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty - Část 1: Konvenční vaky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 3826-4 (856270) - únor 2016

Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty - Část 4: Afarézní systémy krevních vaků s integrovanými prvky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1641 (856300) - březen 2010 aktuální vydání

Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Materiály

230 Kč

ČSN EN ISO 7405 (856301) - červen 2019 aktuální vydání

Stomatologie - Hodnocení biologické snášenlivosti zdravotnických prostředků používaných ve stomatologii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 28158 (856302) - červen 2019 aktuální vydání

Stomatologie - Integrovaný držák s dentální nití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10873 (856303) - únor 2011

Stomatologie - Adhezivní přípravky pro snímací zubní náhrady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16443 (856304) - leden 2015

Stomatologie - Slovník pro dentální implantátové systémy a související procesy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1942 (856305) - květen 2021 nové vydání

Stomatologie - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 18739 (856306) - září 2016

Stomatologie - Slovník pro procesy spojené s CAD/CAM systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10271 (856307) - březen 2021 nové vydání

Stomatologie - Metody korozních zkoušek kovových materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 29022 (856308) - prosinec 2013

Stomatologie - Přilnavost - Zkouška smykové pevnosti vazby materiálů určených k rekonstrukci zubů se zubními strukturami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20749 (856309) - březen 2019

Stomatologie - Dentální amalgám v kapslích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 24234 (856310) - listopad 2015 aktuální vydání

Stomatologie - Dentální amalgám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13116 (856311) - květen 2015

Stomatologie - Metoda zkoušení ke stanovení rentgenokontrastních materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9333 (856312) - únor 2007

Stomatologie - Dentální pájky tvrdé

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15841 (856313) - leden 2015 aktuální vydání

Stomatologie - Dráty pro použití v ortodoncii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

530 Kč

ČSN EN ISO 17730 (856314) - duben 2021 nové vydání

Stomatologie - Fluoridové laky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20888 (856315) - květen 2021

Stomatologie - Slovník a systém označování forenzních orodentálních dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 23325 (856316) - leden 2021

Stomatologie - Korozní odolnost zubního amalgámu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21563 (856320) - únor 2014

Stomatologie - Hydrokoloidní otiskovací hmoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 4823 (856322) - únor 2016

Stomatologie - Elastomerní otiskovací hmoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2021 (přejít na náhradu).

550 Kč

ČSN EN ISO 4823 (856322) - září 2021 nové vydání

Stomatologie - Elastomerní otiskovací hmoty a skusové registrační materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14233 (856324) - červenec 2003

Stomatologie - Polymerní modelové materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14356 (856325) - červenec 2003

Stomatologie - Dublovací hmoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 17304 (856328) - červen 2014

Stomatologie - Smrštění při polymeraci: Metoda pro stanovení smrštění při polymeraci výplňových materiálů na bázi polymeru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15854 (856330) - prosinec 2005

Stomatologie - Licí a bazální ploténkové vosky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6873 (856332) - říjen 2013 aktuální vydání

Stomatologie - Stomatologické sádrové výrobky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6876 (856333) - listopad 2012 aktuální vydání

Stomatologie - Materiály k pečetění kořenového kanálku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10477 (856336) - květen 2021 nové vydání

Stomatologie - Korunkové a fazetové materiály na bázi polymeru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22112 (856337) - duben 2018 aktuální vydání

Stomatologie - Umělé zuby pro zubní náhrady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20795-1 (856338) - srpen 2013 aktuální vydání

Stomatologie - Bazální polymery - Část 1: Polymery pro baze zubních náhrad

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 20795-2 (856338) - srpen 2013 aktuální vydání

Stomatologie - Bazální polymery - Část 2: Polymery pro baze ortodontických aparátů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6874 (856339) - duben 2016 aktuální vydání

Stomatologie - Polymerní materiály pro pečetění jamek a fisur

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3107 (856341) - srpen 2011 aktuální vydání

Stomatologie - Zinkoxideugenolové a zinkoxidneeugenolové cementy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9917-1 (856345) - duben 2008 aktuální vydání

Stomatologie - Vodou tuhnoucí cementy - Část 1: Cementy prášek/kapalina tuhnoucí acidobázickou reakcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 9917-2 (856345) - duben 2018 aktuální vydání

Stomatologie - Vodou tuhnoucí cementy - Část 2: Cementy modifikované pryskyřicí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 4049 (856348) - leden 2020 aktuální vydání

Stomatologie - Rekonstrukční polymerní materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15912 (856349) - srpen 2016 aktuální vydání

Stomatologie - Žáruvzdorné hmoty a materiály pro modelování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13017 (856356) - únor 2021 nové vydání

Stomatologie - Magnetické zásuvné spoje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13356 (856357) - duben 2016 aktuální vydání

Chirurgické implantáty - Keramické materiály na bázi yttria stabilizovaného tetragonálním zirkoniem (Y-TZP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5832-1 (856358) - duben 2020

Chirurgické implantáty - Kovové materiály - Část 1: Tvářená korozivzdorná ocel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 5832-2 (856358) - listopad 2018 aktuální vydání

Chirurgické implantáty - Kovové materiály - Část 2: Nelegovaný titan

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 5832-3 (856358) - květen 2017 aktuální vydání

Chirurgické implantáty - Kovové materiály - Část 3: Slitina titanu, hliníku 6 a vanadu 4 pro tváření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 5832-6 (856358) - duben 2020

Chirurgické implantáty - Kovové materiály - Část 6: Tvářená slitina kobaltu, niklu, chromu a molybdenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 5832-7 (856358) - duben 2020

Chirurgické implantáty - Kovové materiály - Část 7: Kujná a za studena tvářená slitina kobaltu, chromu, niklu, molybdenu a železa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22674 (856359) - září 2016 aktuální vydání

Stomatologie - Kovové materiály pro fixní a snímatelné náhrady a aparáty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 10139-1 (856360) - listopad 2018 aktuální vydání

Stomatologie - Měkké rebazovací materiály pro snímací zubní náhrady - Část 1: Materiály pro krátkodobé použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10139-2 (856360) - leden 2017 aktuální vydání

Stomatologie - Měkké rebazovací materiály pro snímací zubní náhrady - Část 2: Materiály pro dlouhodobé použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 28319 (856361) - listopad 2018 aktuální vydání

Stomatologie - Svařování laserem a výplňové materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9693 (856362) - květen 2020

Stomatologie - Zkoušení kompatibility pro kovokeramické a keramicko-keramické systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11953 (856363) - listopad 2010

Stomatologie - Implantáty - Klinická funkčnost ručních momentových nástrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1642 (856364) - duben 2012 aktuální vydání

Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Dentální implantáty

230 Kč

ČSN EN ISO 6872 (856365) - prosinec 2015 aktuální vydání

Stomatologie - Keramické materiály

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

630 Kč

ČSN EN ISO 10451 (856366) - listopad 2010 aktuální vydání

Stomatologie - Dentální implantátové systémy - Obsah technické dokumentace

190 Kč

ČSN EN ISO 14801 (856367) - červen 2017 aktuální vydání

Stomatologie - Implantáty - Dynamická zatěžovací zkouška nitrokostních zubních implantátů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22803 (856368) - květen 2006

Stomatologie - Membrány pro řízenou tkáňovou regeneraci v ústní, čelistní a obličejové chirurgii - Obsah technické dokumentace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 27020 (856369) - leden 2020 aktuální vydání

Stomatologie - Zámky a kanyly pro použití v ortodoncii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 7491 (856370) - březen 2001

Dentální materiály - Stanovení barevné stálosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22794 (856371) - prosinec 2009 aktuální vydání

Stomatologie - Implantabilní materiály pro kostní výplně a augmentaci v ústní, čelistní a obličejové chirurgii - Obsah technické dokumentace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16498 (856372) - leden 2014

Stomatologie - Minimální soubor údajů pro klinické použití zubních implantátů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19429 (856373) - prosinec 2016

Stomatologie - Systém označování zubních implantátů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22598 (856374) - duben 2021

Stomatologie - Barevné vzorníky pro stanovení intraorální barvy zubu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20776-1 (857006) - červenec 2007

Klinické laboratorní zkoušky a zkušební systémy pro diagnostiku in vitro - Zkoušení citlivosti původců infekcí a hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení antimikrobiální citlivosti - Část 1: Referenční metody pro zkoušení aktivity antimikrobiálních činidel in vitro proti rychle rostoucím aerobním bakteriím způsobujícím infekční nemoci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.21t

Norma bude zrušena k 31. červenci 2023 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN ISO 20776-1 ed. 2 (857006) - leden 2021 aktuální vydání

Zkoušení citlivosti původců infekcí a hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení antimikrobiální citlivosti - Část 1: Referenční metody mikroředění v tekuté půdě pro zkoušení aktivity antimikrobiálních činidel in vitro proti rychle rostoucím aerobním bakteriím způsobujícím infekční nemoci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20776-2 (857006) - leden 2009 aktuální vydání

Klinické laboratorní zkoušky a zkušební systémy pro diagnostiku in vitro - Zkoušení citlivosti původců infekcí a hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení antimikrobiální citlivosti - Část 2: Hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení antimikrobiální citlivosti

230 Kč

ČSN EN 1659 (857007) - prosinec 1998

Diagnostické systémy in vitro - Kultivační půdy pro mikrobiologii - Názvy a definice

125 Kč

ČSN EN ISO 19001 (857008) - září 2013

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem diagnostických činidel in vitro pro barvení v biologii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13612 (857009) - listopad 2002

Hodnocení funkce zdravotnických prostředků pro diagnostiku in vitro

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.03t

250 Kč

ČSN EN ISO 16256 (857010) - srpen 2013

Klinické laboratorní zkoušky a zkušební systémy pro diagnostiku in vitro - Referenční metoda pro zkoušení účinnosti antimikrobiálních činidel in vitro proti kvasinkám a houbám způsobujícím infekční onemocnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15193 (857012) - prosinec 2009

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Měření veličin ve vzorcích biologického původu - Požadavky na obsah a prezentaci referenčních postupů měření

340 Kč

ČSN EN 12322 (857013) - duben 2000

Zdravotnické prostředky pro diagnostiku in vitro - Kultivační půdy pro mikrobiologii - Kritéria funkce kultivačních půd

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.02t

355 Kč

ČSN EN ISO 15194 (857014) - prosinec 2009

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Měření veličin ve vzorcích biologického původu - Požadavky na certifikované referenční materiály a na obsah podpůrné dokumentace

340 Kč

ČSN EN ISO 23640 ed. 2 (857015) - březen 2016 aktuální vydání

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Hodnocení stálosti diagnostických činidel in vitro

230 Kč

ČSN EN 13532 (857016) - prosinec 2002

Obecné požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro pro sebekontrolu

190 Kč

ČSN EN 13641 (857017) - prosinec 2002

Vyloučení nebo omezení rizika infekce spojeného s diagnostickými činidly in vitro

190 Kč

ČSN EN 13975 (857018) - červenec 2003

Postupy odběru vzorků používané pro přejímací zkoušky diagnostických zdravotnických prostředků in vitro - Statistické aspekty

230 Kč

ČSN EN ISO 15197 ed. 3 (857019) - únor 2016

Systémy diagnostických zkoušek in vitro - Požadavky na systémy monitorování glykémie pro sebetestování pacientů s diabetes mellitus

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 17511 (857020) - červen 2004 aktuální vydání

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Měření veličin v biologických vzorcích - Metrologická návaznost hodnot přiřazených kalibrátorům a kontrolním materiálům

350 Kč

ČSN EN ISO 18153 (857021) - červen 2004 aktuální vydání

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Měření veličin v biologických vzorcích - Metrologická návaznost hodnot katalytické koncentrace enzymů přiřazených kalibrátorům a kontrolním materiálům

230 Kč

ČSN EN 14136 (857022) - prosinec 2004

Použití programů externího hodnocení jakosti při posuzování účinnosti diagnostických vyšetřovacích postupů in vitro

230 Kč

ČSN EN 14254 (857023) - prosinec 2004

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Jednorázové nádobky pro odběr vzorků humánního původu s výjimkou krve

230 Kč

ČSN EN ISO 6710 (857024) - březen 2018

Nádobky pro jedno použití pro odběr vzorků lidské žilní krve

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 21151 (857026) - únor 2021

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Požadavky na mezinárodní harmonizační protokoly určující metrologickou návaznost hodnot přiřazených kalibrátorům a lidským vzorkům

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 18113-1 (857027) - duben 2012 aktuální vydání

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem (označování štítky) - Část 1: Termíny, definice a obecné požadavky

550 Kč

ČSN EN ISO 18113-2 (857027) - květen 2012 aktuální vydání

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem (označování štítky) - Část 2: Diagnostická činidla in vitro pro profesionální použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18113-3 (857027) - květen 2012 aktuální vydání

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem (označování štítky) - Část 3: Diagnostické přístroje in vitro pro profesionální použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18113-4 (857027) - květen 2012 aktuální vydání

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem (označování štítky) - Část 4: Diagnostická činidla in vitro pro sebetestování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18113-5 (857027) - květen 2012 aktuální vydání

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem (označování štítky) - Část 5: Diagnostické přístroje in vitro pro sebetestování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20186-1 (857030) - říjen 2019

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 1: Izolovaná buněčná RNA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20186-2 (857030) - říjen 2019

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 2: Izolovaná genomická DNA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20186-3 (857030) - duben 2020

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 3: Bez buněk izolovaná cirkulující DNA z plazmy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 16835-1 (857030) - únor 2016

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 1: Izolovaná buněčná RNA

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 31. březnu 2022 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN P CEN/TS 16835-2 (857030) - leden 2017

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 2: Izolovaná genomická DNA

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 31. březnu 2022 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN P CEN/TS 16835-3 (857030) - leden 2017

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 3: Bez buněk izolovaná cirkulující DNA z plazmy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 31. říjnu 2022 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN ISO 20184-1 (857031) - červenec 2019

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro zmraženou tkáň - Část 1: Izolovaná RNA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20184-2 (857031) - červenec 2019

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro zmraženou tkáň - Část 2: Izolované proteiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 16826-3 (857031) - únor 2019

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro čerstvě zmraženou tkáň - Část 3: Izolovaná DNA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20166-1 (857032) - červenec 2019

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro formalinem fixovanou a parafínem archivovanou (FFPE) tkáň - Část 1: Izolovaná RNA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20166-2 (857032) - červenec 2019

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro formalinem fixovanou a parafínem archivovanou (FFPE) tkáň - Část 2: Izolované proteiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20166-3 (857032) - červenec 2019

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro formalinem fixovanou a parafínem archivovanou (FFPE) tkáň - Část 3: Izolovaná DNA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 16945 (857033) - leden 2017

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro metabolomiky v moči, krevním séru a plazmě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17305 (857037) - říjen 2019

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro sliny - Izolovaná lidská DNA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17390-1 (857039) - červenec 2020

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro cirkulující nádorové buňky (CTCs) v plné žilní krvi - Část 1: Izolovaná RNA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17390-2 (857039) - červenec 2020

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro cirkulující nádorové buňky (CTCs) v plné žilní krvi - Část 2: Izolovaná DNA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 17390-3 (857039) - červenec 2020

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro cirkulující nádorové buňky (CTCs) v plné žilní krvi - Část 3: Přípravy pro analytické barvení CTC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22442-1 (857501) - duben 2021 nové vydání

Zdravotnické prostředky používající živočišné tkáně a jejich deriváty - Část 1: Aplikace managementu rizik

350 Kč

ČSN EN ISO 22442-2 (857501) - červenec 2021 nové vydání

Zdravotnické prostředky používající živočišné tkáně a jejich deriváty - Část 2: Kontrola původu, odběru a manipulace

340 Kč

ČSN EN ISO 22442-3 (857501) - prosinec 2008 aktuální vydání

Zdravotnické prostředky používající živočišné tkáně a jejich deriváty - Část 3: Validace eliminace a/nebo inaktivace virů a agens přenosné spongiformní encefalopatie (TSE)

340 Kč