Třída 8527 - Zdravotnické zařízení

Zobrazit obsah třídy 85 - Zdravotnictví

ČSN EN ISO 81060-1 (852701) - prosinec 2013 aktuální vydání

Neinvazivní tonometry - Část 1: Požadavky a metody zkoušení typu s neautomatizovaným měřením

440 Kč

ČSN EN ISO 81060-2 ed. 2 (852701) - červen 2020 aktuální vydání

Neinvazivní tonometry - Část 2: Klinická zkouška typu s intermitentním automatizovaným měřením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.21t

565 Kč

ČSN EN ISO 81060-3 (852701) - září 2023 aktuální vydání

Neinvazivní tonometry - Část 3: Klinická zkouška typu s kontinuálním automatizovaným měřením

440 Kč

ČSN EN ISO 10079-1 (852703) - říjen 2022 aktuální vydání

Zdravotnická odsávací zařízení - Část 1: Elektrická odsávací zařízení

125 Kč

ČSN EN ISO 10079-2 (852703) - prosinec 2022 aktuální vydání

Zdravotnická odsávací zařízení - Část 2: Odsávací zařízení poháněná manuálně

125 Kč

ČSN EN ISO 10079-3 (852703) - prosinec 2022 aktuální vydání

Zdravotnická odsávací zařízení - Část 3: Odsávací zařízení poháněná podtlakovým nebo tlakovým zdrojem

190 Kč

ČSN EN ISO 10079-4 (852703) - srpen 2022 aktuální vydání

Zdravotnická odsávací zařízení - Část 4: Obecné požadavky

440 Kč

ČSN EN ISO 5367 (852706) - únor 2024 nové vydání

Anesteziologické a respirační přístroje - Dýchací soupravy a konektory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11197 ed. 3 (852711) - říjen 2020 aktuální vydání

Zdravotnické napájecí jednotky

440 Kč

ČSN EN ISO 23368 (852723) - únor 2023

Anesteziologické a respirační přístroje - Nosní kanyly s nízkým průtokem pro kyslíkovou terapii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10524-1 (852750) - červenec 2019 aktuální vydání

Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 1: Redukční ventily a redukční ventily s přístroji na měření průtoku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.24t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

630 Kč

ČSN EN ISO 10524-2 (852750) - červenec 2019 aktuální vydání

Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 2: Hlavní a podružné redukční ventily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10524-3 (852750) - červenec 2019 aktuální vydání

Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 3: Redukční ventily sdružené s ventily lahví na plyny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 10524-4 (852750) - květen 2009 aktuální vydání

Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 4: Nízkotlaké redukční ventily

350 Kč

ČSN EN ISO 5359 ed. 2 (852760) - květen 2015 aktuální vydání

Anestetické a respirační přístroje - Nízkotlaké hadicové sestavy pro použití s medicinálními plyny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.18t

475 Kč

ČSN EN ISO 7396-1 ed. 2 (852761) - březen 2017 aktuální vydání

Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.19t

1 395 Kč

ČSN EN ISO 7396-2 (852761) - listopad 2007

Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 2: Odpadní soustavy systému odvodu anestetických plynů

550 Kč

ČSN EN ISO 9170-1 ed. 2 (852761) - září 2020 aktuální vydání

Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak

350 Kč

ČSN EN ISO 9170-2 (852761) - květen 2009 aktuální vydání

Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 2: Terminální jednotky pro systémy odvodu anestetického plynu

340 Kč

ČSN 85 2762 (852762) - červenec 2016 aktuální vydání

Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Požadavky na rozměry

190 Kč

ČSN EN ISO 15002 (852765) - květen 2009 aktuální vydání

Přístroje k měření průtoku pro připojení k terminálním jednotkám potrubních rozvodů medicinálních plynů

340 Kč

ČSN EN ISO 21969 (852768) - duben 2010 aktuální vydání

Vysokotlaká flexibilní připojení pro použití se systémy medicinálních plynů

230 Kč

ČSN EN ISO 9360-1 (852769) - říjen 2009 aktuální vydání

Anestetická a respirační zařízení - Výměníky tepla a vlhkosti pro zvlhčování vdechovaných plynů u lidí - Část 1: Výměníky tepla a vlhkosti pro použití s minimálními dechovými objemy od 250 ml

340 Kč

ČSN EN ISO 9360-2 (852769) - říjen 2009 aktuální vydání

Anestetická a respirační zařízení - Výměníky tepla a vlhkosti pro zvlhčování vdechovaných plynů u lidí - Část 2: Výměníky tepla a vlhkosti pro použití u pacientů při tracheostomii s minimálními dechovými objemy od 250 ml

230 Kč
foo