ČSN EN ISO 10524-4 (852750) Aktuální vydání

Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 4: Nízkotlaké redukční ventily

ČSN EN ISO 10524-4 Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 4: Nízkotlaké redukční ventily
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma EN ISO 10524-4:2008 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 121 "Anestetické a respirační přístroje" ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 215 "Respirační a anestetické přístroje", jejíž sekretariát zajišťuje BSI. Nízkotlaký redukční ventil je používán ke snižování tlaku v potrubním rozvodu medicinálního plynu na nižší tlak, jenž je vhodný k použití spolu se zdravotnickými přístroji nebo k podávání plynu přímo pacientovi.
Tyto funkce pokrývají rozsah vstupních a výstupních přetlaků i průtoků, které vyžadují specifické konstrukční vlastnosti. Je důležité, aby provozní charakteristiky nízkotlakých redukčních ventilů byly vhodně specifikovány pro jejich určené použití a následně zkoušeny stanoveným způsobem.
Nízkotlaký redukční ventil může být spřažen se zařízením k řízení průtoku plynu, jako je ventil k řízení průtoku nebo pevná dýza. Průtok může být indikován průtokoměrem nebo indikátorem průtoku.
Je nezbytné provádět pravidelnou kontrolu a údržbu nízkotlakých redukčních ventilů pro zjištění, zda tyto ventily stále splňují požadavky ISO 10524-4.
Tato část ISO 10524 věnuje pozornost zejména:
- bezpečnosti (mechanické pevnosti, úniku plynu, bezpečnému zmírnění nadměrného přetlaku a odolnosti proti vznícení);
- vhodným materiálům;
- specifičnosti plynu;
- přesnosti;
- čistotě;
- zkoušení;
- značení;
- informacím poskytovaným výrobcem.
V návrhu opatření na schválení návrhu ČSN EN ISO 10524-4 s uvedením platnosti této české technické normy ve Věstníku je navržen předpokládaný termín červen 2009.
S vyhlášením ČSN EN ISO 10524-4 (85 2750), jež je zavedena překladem, se ruší ČSN EN ISO 10524-4 (85 2750) z února 2009, která je touto předkládanou normou nahrazena.

Označení ČSN EN ISO 10524-4 (852750)
Katalogové číslo 83420
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 5. 2009
Datum účinnosti 1. 6. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963834207
Tato norma nahradila ČSN EN 738-4 (852750) z prosince 1999
ČSN EN ISO 10524-4 (852750) z února 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10524-1 (852750)
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 1: Redukční ventily a redukční ventily s přístroji na měření průtoku

ČSN EN ISO 10524-2 (852750)
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 2: Hlavní a podružné redukční ventily

ČSN EN ISO 10524-3 (852750)
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 3: Redukční ventily sdružené s ventily lahví na plyny