ČSN EN ISO 9170-1 ed. 2 (852761) Nové vydání

Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak

ČSN EN ISO 9170-1 ed. 2 Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN ISO 9170-1 ed. 2 je technickou revizí předchozího vydání z roku 2009 a jsou v ní zavedeny podrobnosti ke značení kyslíku 93 a upřesněny obrázky pro podmínky zkoušení. Norma platí pro terminální jednotky, u kterých obsluha připojuje a odpojuje přívod stanovených medicinálních plynů u anestetických přístrojů, plicních ventilátorů nebo jiných zdravotnických přístrojů. Terminální jednotky se rovněž používají pro potrubní systémy s podtlakem. Chybné připojení může znamenat pro pacienta nebo obsluhu nebezpečí. Záměrem je zejména zajistit specifičnost sestavy terminálních jednotek pro určitý plyn a zabránit vzájemné záměně mezi různými plyny a různými přípojkami. Dbá se, aby terminální jednotky a jejich součásti byly navrženy, vyrobeny, instalovány a udržovány tak, aby vyhovovaly základním požadavkům stanoveným v této části ČSN EN ISO 9170. Norma klade zvláštní důraz na vhodnost materiálů, specifičnost pro určitý plyn, čistotu, zkoušení, identifikaci a poskytované informace. V této části ČSN EN ISO 9170 je rovněž specifikováno zajištění informací pro instalaci a následné zkoušení terminálních jednotek před použitím. Zkoušení terminálních jednotek před použitím je z hlediska bezpečnosti pacienta kritické a je zásadní, aby terminální jednotky nebyly použity, dokud jejich zkoušky podle ČSN EN ISO 7396-1 ed. 2 nejsou zcela dokončeny.

Označení ČSN EN ISO 9170-1 ed. 2 (852761)
Katalogové číslo 510833
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 9. 2020
Datum účinnosti 1. 10. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135108336
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 9170-1 (852761) z května 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 9170-1 (852761)
Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak

ČSN EN ISO 9170-2 (852761)
Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 2: Terminální jednotky pro systémy odvodu anestetického plynu