Třída 8550 - Systémy jakosti ve zdravotnictví

Zobrazit obsah třídy 85 - Zdravotnictví

ČSN EN ISO 13485 ed. 2 (855001) - prosinec 2016 aktuální vydání

Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.17t, A11 4.22t

K této normě bylo vydáno Komentované vydání od České společnosti pro jakost.

852 Kč

Komentované vydání ČSN EN ISO 13485:2016 ed. 2 (855001) - květen 2021

Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisu

Prodej této normy byl již ukončen.

TNI CEN/TR 17223 (855002) - říjen 2019

Návod pro vztah mezi EN ISO 13485:2016 (Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů) a evropským nařízením o zdravotnických prostředcích a nařízením o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 1. lednu 2024.

590 Kč
foo