Třída 8563 - Dentální materiály

Zobrazit obsah třídy 85 - Zdravotnictví

ČSN EN 1641 (856300) - březen 2010 aktuální vydání

Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Materiály

230 Kč

ČSN EN ISO 7405 (856301) - červen 2019 aktuální vydání

Stomatologie - Hodnocení biologické snášenlivosti zdravotnických prostředků používaných ve stomatologii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 28158 (856302) - červen 2019 aktuální vydání

Stomatologie - Integrovaný držák s dentální nití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10873 (856303) - únor 2022 aktuální vydání

Stomatologie - Adhezivní přípravky pro snímací zubní náhrady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16443 (856304) - leden 2015

Stomatologie - Slovník pro dentální implantátové systémy a související procesy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1942 (856305) - květen 2021 aktuální vydání

Stomatologie - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 18739 (856306) - září 2016

Stomatologie - Slovník pro procesy spojené s CAD/CAM systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10271 (856307) - březen 2021 aktuální vydání

Stomatologie - Metody korozních zkoušek kovových materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 29022 (856308) - prosinec 2013

Stomatologie - Přilnavost - Zkouška smykové pevnosti vazby materiálů určených k rekonstrukci zubů se zubními strukturami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20749 (856309) - prosinec 2023 nové vydání

Stomatologie - Dentální amalgám v kapslích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 24234 (856310) - listopad 2015 aktuální vydání

Stomatologie - Dentální amalgám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13116 (856311) - květen 2015

Stomatologie - Metoda zkoušení ke stanovení rentgenokontrastních materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9333 (856312) - březen 2023 aktuální vydání

Stomatologie - Dentální pájky tvrdé

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15841 (856313) - leden 2015 aktuální vydání

Stomatologie - Dráty pro použití v ortodoncii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

530 Kč

ČSN EN ISO 17730 (856314) - duben 2021 aktuální vydání

Stomatologie - Fluoridové laky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20888 (856315) - květen 2021

Stomatologie - Slovník a systém označování forenzních orodentálních dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 23325 (856316) - leden 2021

Stomatologie - Korozní odolnost zubního amalgámu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21563 (856320) - duben 2022 aktuální vydání

Stomatologie - Hydrokoloidní otiskovací hmoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 4823 (856322) - září 2021 aktuální vydání

Stomatologie - Elastomerní otiskovací hmoty a skusové registrační materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14233 (856324) - červenec 2003

Stomatologie - Polymerní modelové materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14356 (856325) - červenec 2003

Stomatologie - Dublovací hmoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 17304 (856328) - červen 2014

Stomatologie - Smrštění při polymeraci: Metoda pro stanovení smrštění při polymeraci výplňových materiálů na bázi polymeru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15854 (856330) - prosinec 2023 nové vydání

Stomatologie - Licí a bazální ploténkové vosky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6873 (856332) - říjen 2013 aktuální vydání

Stomatologie - Stomatologické sádrové výrobky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6876 (856333) - listopad 2012 aktuální vydání

Stomatologie - Materiály k pečetění kořenového kanálku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10477 (856336) - květen 2021 aktuální vydání

Stomatologie - Korunkové a fazetové materiály na bázi polymeru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22112 (856337) - duben 2018 aktuální vydání

Stomatologie - Umělé zuby pro zubní náhrady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20795-1 (856338) - srpen 2013 aktuální vydání

Stomatologie - Bazální polymery - Část 1: Polymery pro baze zubních náhrad

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 20795-2 (856338) - srpen 2013 aktuální vydání

Stomatologie - Bazální polymery - Část 2: Polymery pro baze ortodontických aparátů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6874 (856339) - duben 2016 aktuální vydání

Stomatologie - Polymerní materiály pro pečetění jamek a fisur

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3107 (856341) - duben 2023 aktuální vydání

Stomatologie - Zinkoxideugenolové a zinkoxid-neeugenolové cementy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9917-1 (856345) - duben 2008 aktuální vydání

Stomatologie - Vodou tuhnoucí cementy - Část 1: Cementy prášek/kapalina tuhnoucí acidobázickou reakcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 9917-2 (856345) - duben 2018 aktuální vydání

Stomatologie - Vodou tuhnoucí cementy - Část 2: Cementy modifikované pryskyřicí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 4049 (856348) - leden 2020 aktuální vydání

Stomatologie - Rekonstrukční polymerní materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15912 (856349) - srpen 2016 aktuální vydání

Stomatologie - Žáruvzdorné hmoty a materiály pro modelování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13017 (856356) - únor 2021 aktuální vydání

Stomatologie - Magnetické zásuvné spoje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13356 (856357) - duben 2016 aktuální vydání

Chirurgické implantáty - Keramické materiály na bázi yttria stabilizovaného tetragonálním zirkoniem (Y-TZP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5832-1 (856358) - duben 2020

Chirurgické implantáty - Kovové materiály - Část 1: Tvářená korozivzdorná ocel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 5832-2 (856358) - listopad 2018 aktuální vydání

Chirurgické implantáty - Kovové materiály - Část 2: Nelegovaný titan

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 5832-3 (856358) - červen 2022 aktuální vydání

Chirurgické implantáty - Kovové materiály - Část 3: Slitina titanu, hliníku 6 a vanadu 4 pro tváření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5832-6 (856358) - říjen 2022 aktuální vydání

Chirurgické implantáty - Kovové materiály - Část 6: Tvářená slitina kobaltu, niklu, chromu a molybdenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 5832-7 (856358) - duben 2020

Chirurgické implantáty - Kovové materiály - Část 7: Kujná a za studena tvářená slitina kobaltu, chromu, niklu, molybdenu a železa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22674 (856359) - březen 2023 aktuální vydání

Stomatologie - Kovové materiály pro fixní a snímatelné náhrady a aparáty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 10139-1 (856360) - listopad 2018 aktuální vydání

Stomatologie - Měkké rebazovací materiály pro snímací zubní náhrady - Část 1: Materiály pro krátkodobé použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10139-2 (856360) - leden 2017 aktuální vydání

Stomatologie - Měkké rebazovací materiály pro snímací zubní náhrady - Část 2: Materiály pro dlouhodobé použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 28319 (856361) - listopad 2018 aktuální vydání

Stomatologie - Svařování laserem a výplňové materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9693 (856362) - květen 2020

Stomatologie - Zkoušení kompatibility pro kovokeramické a keramicko-keramické systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11953 (856363) - listopad 2010

Stomatologie - Implantáty - Klinická funkčnost ručních momentových nástrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1642 (856364) - duben 2012 aktuální vydání

Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Dentální implantáty

230 Kč

ČSN EN ISO 6872 (856365) - prosinec 2015 aktuální vydání

Stomatologie - Keramické materiály

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

630 Kč

ČSN EN ISO 10451 (856366) - listopad 2010 aktuální vydání

Stomatologie - Dentální implantátové systémy - Obsah technické dokumentace

190 Kč

ČSN EN ISO 14801 (856367) - červen 2017 aktuální vydání

Stomatologie - Implantáty - Dynamická zatěžovací zkouška nitrokostních zubních implantátů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22803 (856368) - květen 2006

Stomatologie - Membrány pro řízenou tkáňovou regeneraci v ústní, čelistní a obličejové chirurgii - Obsah technické dokumentace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 27020 (856369) - leden 2020 aktuální vydání

Stomatologie - Zámky a kanyly pro použití v ortodoncii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 7491 (856370) - březen 2001

Dentální materiály - Stanovení barevné stálosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22794 (856371) - prosinec 2009 aktuální vydání

Stomatologie - Implantabilní materiály pro kostní výplně a augmentaci v ústní, čelistní a obličejové chirurgii - Obsah technické dokumentace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16498 (856372) - leden 2014

Stomatologie - Minimální soubor údajů pro klinické použití zubních implantátů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19429 (856373) - prosinec 2016

Stomatologie - Systém označování zubních implantátů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22598 (856374) - duben 2021

Stomatologie - Barevné vzorníky pro stanovení intraorální barvy zubu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22683 (856375) - prosinec 2022

Stomatologie - Zkouška rotační adaptability mezi tělem implantátu a pilířem implantátu v systémech zubních implantátů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18675 (856376) - srpen 2023

Stomatologie - Obrobitelné keramické polotovary

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23401-1 (856377) - září 2023

Stomatologie - Materiály pro podložení základny zubní protézy - Část 1: Tvrdé materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5139 (856378) - říjen 2023

Stomatologie - Obrobitelné polotovary z kompozitních materiálů na bázi polymerů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 3990 (856379) - únor 2024

Stomatologie - Hodnocení antibakteriálního účinku dentálních výplňových materiálů, fixačních cementů, fisurových tmelů a ortodontických spojovacích nebo fixačních materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč
foo