Třída 8521 - Přístroje pro anestezii a umělé dýchání

Zobrazit obsah třídy 85 - Zdravotnictví

ČSN EN ISO 4135 (852100) - leden 2023 aktuální vydání

Anesteziologické a respirační přístroje - Slovník

570 Kč

ČSN EN 794-3 +A2 (852101) - březen 2010 aktuální vydání

Plicní ventilátory - Část 3: Zvláštní požadavky na pohotovostní a transportní ventilátory

440 Kč

ČSN EN ISO 18562-1 (852102) - září 2020

Hodnocení biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči - Část 1: Hodnocení a zkoušení v rámci procesu managementu rizik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18562-2 (852102) - září 2020

Hodnoceni biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči - Část 2: Zkoušky emisí pevných částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18562-3 (852102) - září 2020

Hodnocení biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči - Část 3: Zkoušky těkavých organických směsí (VOC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18562-4 (852102) - září 2020

Hodnocení biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči - Část 4: Zkoušky látek vyluhovatelných v kondenzátu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10651-4 (852103) - říjen 2023 nové vydání

Plicní ventilátory - Část 4: Zvláštní požadavky na ruční resuscitátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 10651-5 (852103) - únor 2022

Plicní ventilátory pro zdravotnické použití - Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Část 5: Pohotovostní resuscitátory poháněné plynem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 17510 (852104) - září 2020

Zdravotnické prostředky - Dechová terapie spánkové apnoe - Masky a aplikační příslušenství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 15001 (852105) - květen 2012 aktuální vydání

Anestetické a respirační přístroje - Kompatibilita s kyslíkem

440 Kč

ČSN EN ISO 5360 ed. 2 (852106) - říjen 2016 aktuální vydání

Anestetické odpařovače - Plnicí systémy specifické pro určité anestetikum

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13544-2 +A1 (852107) - březen 2010 aktuální vydání

Přístroje pro respirační terapii - Část 2: Hadice a konektory

230 Kč

ČSN EN ISO 27427 (852107) - březen 2020

Anestetické a respirační přístroje - Nebulizační systémy a jejich části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. březnu 2024 (přejít na náhradu).

570 Kč

ČSN EN ISO 27427 (852107) - únor 2024 nové vydání

Anesteziologické a respirační přístroje - Nebulizační systémy a jejich části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 23328-1 (852108) - říjen 2008

Filtry dýchacích systémů pro anestetické a respirační použití - Část 1: Metoda posuzování filtračních vlastností pomocí soli

230 Kč

ČSN EN ISO 23328-2 (852108) - září 2009 aktuální vydání

Filtry dýchacích systémů pro anestetické a respirační použití - Část 2: Nefiltrační hlediska

190 Kč

ČSN EN ISO 20789 (852109) - duben 2020

Anestetické a respirační přístroje - Pasivní zvlhčovače

440 Kč

ČSN EN ISO 5361 (852110) - srpen 2023 nové vydání

Anesteziologické a respirační přístroje - Tracheální trubice a konektory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 5356-1 (852111) - září 2015 aktuální vydání

Anestetické a respirační přístroje - Kuželové konektory - Část 1: Kuželové zástrčky a zásuvky

230 Kč

ČSN EN ISO 5356-2 ed. 2 (852111) - květen 2013 aktuální vydání

Anestetické a respirační přístroje - Kuželové konektory - Část 2: Závitové nosné konektory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.20t

315 Kč

ČSN EN 80369-5 (852112) - květen 2017

Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 5: Konektory pro nafukování končetinových manžet

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 80369-1 (852112) - červen 2019 aktuální vydání

Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 80369-20 (852112) - prosinec 2015

Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 20: Společné metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 80369-3 (852112) - únor 2017

Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 3: Konektory pro enterální aplikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

780 Kč

ČSN EN ISO 80369-6 (852112) - září 2016

Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 6: Konektory pro neuraxiální použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 80369-7 (852112) - listopad 2021 aktuální vydání

Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 7: Konektory pro intravaskulární nebo podkožní použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TS 14507-1 (852113) - duben 2005

Systémy pro inhalaci oxidu dusnatého - Část 1: Podávací systémy

340 Kč

ČSN P CEN/TS 14507-2 (852113) - červen 2005

Systémy pro inhalaci oxidu dusnatého - Část 2: Systémy napájení

230 Kč

ČSN EN ISO 18778 (852114) - duben 2023 aktuální vydání

Respirační přístroje - Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro kojenecké kardiorespirační monitory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 19223 (852115) - říjen 2021

Plicní ventilátory a související přístroje - Slovník a sémantika

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN ISO 18777 (852116) - září 2009 aktuální vydání

Přemístitelné systémy s kapalným kyslíkem pro zdravotnické použití - Zvláštní požadavky

350 Kč

ČSN EN ISO 23372 (852117) - únor 2023

Anesteziologické a respirační přístroje - Zařízení pro strhávání vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23371 (852118) - prosinec 2022

Anesteziologické a respirační přístroje - Prostředky pro indikaci řízení a regulaci tlaku v manžetě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21917 (852119) - srpen 2023

Anesteziologické a respirační přístroje - Hlasové protézy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7376 (852120) - březen 2021 aktuální vydání

Anestetické a respirační přístroje - Laryngoskopy pro tracheální intubaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18082 (852121) - prosinec 2014

Anestetické a respirační přístroje - Rozměry nezaměnitelných závitových (NIST) nízkotlakých konektorů pro medicinální plyny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.18t

355 Kč

ČSN EN ISO 26825 (852122) - září 2022

Anesteziologické a respirační přístroje - Štítky aplikované uživatelem na injekční stříkačky obsahující léky používané při anestezii - Barvy, vzhled a provedení

230 Kč

ČSN EN ISO 5364 ed. 2 (852131) - duben 2017 aktuální vydání

Anestetické a respirační přístroje - Orofaryngeální vzduchovody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 24072 (852132) - prosinec 2023

Zkušební metoda zadržování bakterií v aerosolu u přívodu vzduchu pro aplikátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16628 (852149) - leden 2023

Anesteziologické a respirační přístroje - Tracheobronchiální trubice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1282-2 +A1 (852150) - únor 2010 aktuální vydání

Tracheostomické trubice - Část 2: Pediatrické trubice

230 Kč

ČSN EN ISO 5366 (852150) - duben 2017

Anestetické a respirační přístroje - Tracheostomické trubice a spojky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14408 ed. 2 (852151) - říjen 2016 aktuální vydání

Tracheální trubice pro laserovou chirurgii - Požadavky na značení a poskytované informace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5362 (852160) - březen 2020

Anestetické zásobní vaky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14931 (852170) - říjen 2006

Tlakové nádoby pro humánní použití - Systémy s tlakovými komorami pro hyperbarickou terapii více osob - Funkčnost, požadavky na bezpečnost a zkoušení

350 Kč
foo