ČSN EN ISO 18082 (852121)

Anestetické a respirační přístroje - Rozměry nezaměnitelných závitových (NIST) nízkotlakých konektorů pro medicinální plyny

ČSN EN ISO 18082 Anestetické a respirační přístroje - Rozměry nezaměnitelných závitových (NIST) nízkotlakých konektorů pro medicinální plyny
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 355 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN ISO 18082 specifikuje rozměry, přiřazení a značení nezaměnitelných závitových (NIST) konektorů pro medicinální plyny, určených pro použití při pracovních tlacích nepřekračujících 1 400 kPa a pro podtlakové systémy s absolutními tlaky nepřekračujícími 60 kPa. Norma byla vypracována jako reakce na potřebu bezpečného způsobu připojování zdravotnických přístrojů určených pro podávání medicinálních plynů pacientům nebo pro napájení zdravotnických přístrojů. Aby bylo zajištěno, že pacientovi bude podáván určený medicinální plyn, požadují se na každém rozhraní konektory specifické pro určitý plyn. ČSN EN ISO 18082 neobsahuje proti nahrazované ČSN EN 15908 zásadní změny. Podstatné je, že dochází ke sjednocení příslušných dokumentů CEN a ISO, a že se v nich již neprolínají požadavky na vlastní NIST konektory a na nízkotlaké hadicové sestavy pro použití s medicinálními plyny. Obě problematiky jsou nyní řešeny samostatnými normami. Nízkotlaké hadicové sestavy pro medicinální plyny a podtlak budou specifikovány v připravované ISO 5359.

Označení ČSN EN ISO 18082 (852121)
Katalogové číslo 96403
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 2014
Datum účinnosti 1. 1. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963964034
Změny a opravy A1 1.18t
Tato norma nahradila ČSN EN 15908 (852121) z dubna 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)