ČSN EN ISO 18777 (852116) Aktuální vydání

Přemístitelné systémy s kapalným kyslíkem pro zdravotnické použití - Zvláštní požadavky

ČSN EN ISO 18777 Přemístitelné systémy s kapalným kyslíkem pro zdravotnické použití - Zvláštní požadavky
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma stanovuje požadavky na bezpečnost a základní vlastnosti přemístitelných systémů s kapalným kyslíkem, které se používají jako napájecí zdroj při kyslíkové terapii. Tato zařízení obvykle sestávají z přenosné jednotky, při použití nošené pacientem nebo u něj umístěné, a z nádoby používané k opakovanému plnění této přenosné jednotky. Tato zařízení se převážně používají při domácí péči a ve zdravotnických zařízeních. Často se používají bez profesionálního dohledu. Na nádoby pro kapalný kyslík, používané jako napájecí zdroj kyslíkových potrubních systémů, se tato norma nevztahuje. Jedná se o revizi normy z roku 2005. Podstatou revize je zavedení nové přílohy ZA, která se vztahuje k novelizované evropské směrnici pro zdravotnické prostředky 93/42/EEC (v legislativě ČR nařízení vlády č. 336/2004 Sb. ze dne 2. června 2004, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Norma je zvláštní normou, vycházející z IEC 60601-1:1988 (ČSN EN 60601 1).

Označení ČSN EN ISO 18777 (852116)
Katalogové číslo 84081
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 9. 2009
Datum účinnosti 1. 10. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963840819
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 18777 (852116) z srpna 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)