Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN ISO 10993-11 (855220) Zrušená norma

Biologické hodnocení prostředků zdravotnické techniky - Část 11: Zkoušky systémové toxicity

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8552 Všeobecné předpisy a směrnice pro výrobky zdravotnické techniky

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Označení ČSN EN ISO 10993-11 (855220)
Katalogové číslo 42056
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 7. 1998
Datum účinnosti 1. 8. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963420561
Norma byla zrušena k 1. 6. 2007
a nahrazena ČSN EN ISO 10993-11 (855220)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 10993-11 (855220) z března 1997
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 10993 specifikuje metodiky pro hodnocení rizika systémové toxicity prostředků zdravotnické techniky, z nichž se do těla uvolňují nějaké složky. Dále tato část zahrnuje zkoušky pyrogenity. Zkušební metody uváděné v této části ISO 10993 jsou metody mezinárodních norem, národních norem, direktiv a předpisů. Tato část ISO 10993 se zabývá buď vlastním výrobkem nebo látkami, které se z něj vyluhují. Záměrem je, aby zkoušky extraktů nebo vyluhovatelných látek byly prováděny s použitím odpo-vídajících extrakčních činidel tak, aby došlo k maximální extrakci vyluhovatelných látek pro provedení biologického zkoušení.

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10993-1 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 1: Hodnocení a zkoušení v rámci procesu řízení rizika

ČSN EN ISO 10993-10 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 10: Zkoušky dráždivosti a senzibilizace kůže

ČSN EN ISO 10993-12 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 12: Příprava vzorků a referenční materiály

ČSN EN ISO 10993-13 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 13: Kvalitativní a kvantitativní stanovení degradačních produktů ze zdravotnických prostředků vyrobených z polymerních materiálů

ČSN EN ISO 10993-14 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 14: Kvalitativní a kvantitativní stanovení degradačních produktů z keramických materiálů

ČSN EN ISO 10993-15 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 15: Kvalitativní a kvantitativní stanovení degradačních produktů z kovů a slitin

ČSN EN ISO 10993-16 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 16: Plán toxikokinetické studie degradačních produktů a vyluhovatelných látek

ČSN EN ISO 10993-17 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 17: Stanovení přípustných limitů pro vyluhovatelné látky

ČSN EN ISO 10993-18 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 18: Chemická charakterizace materiálů

ČSN EN ISO 10993-2 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 2: Požadavky na ochranu zvířat