ČSN EN ISO 11546-2 (011611) Zrušená norma

Akustika - Určení zvukové izolace krytů - Část 2: Měření in situ (pro účely uznávání a ověřování)

ČSN EN ISO 11546-2 Akustika - Určení zvukové izolace krytů - Část 2: Měření in situ (pro účely uznávání a ověřování)
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 11546-2:1995. Tato druhá část (ČSN) ISO 11546 stanovuje metody měření in situ pro určení zvukové izolace (vložného útlumu) krytů malých strojů. Vztahuje se pouze ke krytu jako celku a nikoliv k jednotlivým panelům, z nichž je kryt sestaven. Měřicí metody uvedené v této části normy jsou založeny na mezinárodních normách sérií ISO 3740, ISO 9614 a ISO 11200 (viz tabulka 1). V závislosti na zvolené metodě je zvuková izolace (vložený útlum) krytů určena ve smyslu snížení hladiny akustického výkonu nebo hladiny akustického tlaku. Jsou stanoveny metody pro měření těch případů, kdy je uvnitř krytu zdroj zvuku (stroj), pro který je kryt určen. Tam, kde tyto metody nejsou použitelné, lze uskutečnit jiná měření pomocí umělého zdroje zvuku. Tyto metody jsou též popsány v této části ISO 11546. Normalizovány jsou zejména: Výběr měřicí metody, přístroje, zkušební metody použitelné pro kryty se zdrojem zvuku, pro který jsou určeny, zkušební metody použitelné pro kryty bez zdroje zvuku, pro který jsou určeny, nejistota, zaznamenávané údaje a údaje uváděné v protokolu. ČSN EN ISO 11546-2 (01 1611) byla vydána v březnu 1997. Nahradila spolu s ČSN EN ISO 11546-1 ČSN 01 1611 z 13.12.1985.

Označení ČSN EN ISO 11546-2 (011611)
Katalogové číslo 21805
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963218052
Norma byla zrušena k 1. 4. 2010
a nahrazena ČSN EN ISO 11546-2 (011611)
Tato norma nahradila ČSN 01 1611 (011611) z srpna 1986
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 11546-1 (011611)
Akustika - Určování zvukové izolace krytů - Část 1: Měření v laboratorních podmínkách (pro účely deklarace)