ČSN EN 60645-4 (368811) Zrušená norma

Audiometry. Část 4: Přístroje pro audiometrii čistými tóny v rozsahu vysokých kmitočtů

ČSN EN 60645-4 Audiometry. Část 4: Přístroje pro audiometrii čistými tóny v rozsahu vysokých kmitočtů
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 60645-4:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 645-4 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakékoliv změny. Tato část mezinárodní normy IEC 645 (IEC 645:Audiometry - se skládá z několika částí) stanoví požadavky na audiometrické přístroje konstruované pro audiometrii čistými tóny ve frekvenčním rozsahu od 8 000 Hz, kromě těch požadavků, které jsou stanoveny v IEC 645-1 a které se na tyto audiometry vztahují. Účelem této normy je zajistit, aby audiometrie čistými tóny v rozsahu vysokých kmitočtů prováděná na daném lidském uchu různými typy přístrojů, jež jsou v souladu s touto normou, poskytovala v podstatě podobné výsledky. Normalizovány jsou zejména: vybavení audiometrů pro vyšetření čistými tóny v rozsahu vysokých kmitočtů, všeobecné požadavky, měřicí signály, frekvence měřicího signálu, přesnost frekvence, řízení úrovně signálu, značení přesnost, nežádoucí zvuky, sluchátka, reproduktor, kostní vibrátor. ČSN EN 60645-4 (36 8811) byla vydána v březnu 1997.

Označení ČSN EN 60645-4 (368811)
Katalogové číslo 21132
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963211329
Změny a opravy Z1 8.15t
Norma byla zrušena k 5. 11. 2017
a nahrazena ČSN EN 60645-1 ed. 2 (368811)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60645-1 ed. 3 (368811)
Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 1: Přístroje pro audiometrii čistými tóny a řečí

ČSN EN 60645-2 (368811)
Audiometry - Část 2: Přístroje pro řečovou audiometrii

ČSN EN 60645-3 ed. 2 (368811)
Elektroakustika - Audiometry - Část 3: Zkušební signály s krátkou dobou trvání

ČSN EN 60645-5 (368811)
Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 5: Přístroje na měření akustické impedance/admitance lidského ucha

ČSN EN 60645-6 (368811)
Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 6: Přístroje pro měření otoakustických emisí

ČSN EN 60645-7 (368811)
Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 7: Přístroje pro měření odpovědí mozkového kmene na sluchové podněty