ČSN EN 60645-1 ed. 2 (368811) Zrušená norma

Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 1: Tónové audiometry

ČSN EN 60645-1 ed. 2 Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 1: Tónové audiometry
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 60645 stanovuje obecné požadavky na audiometry a zvláštní požadavky na tónové audiometry navržené k použití při určování hladin prahu slyšení vzhledem ke standardním referenčním prahovým hladinám stanoveným pomocí psychoakustických vyšetřovacích metod.
Účelem této normy je zajistit, aby:
a) měření sluchu daného lidského ucha prováděná v kmitočtovém rozsahu od 125 Hz do 16 000 Hz různými audiometry, které vyhovují požadavkům této normy, poskytovala v podstatě stejné výsledky;
b) získané výsledky reprezentovaly platné porovnání prahu slyšení měřeného ucha s referenčním prahem slyšení;
c) audiometry byly tříděny podle rozsahu měřicích signálů, který vytvářejí, podle druhu činnosti nebo podle komplexnosti rozsahu funkcí sluchu, které lze jimi vyšetřit.

Označení ČSN EN 60645-1 ed. 2 (368811)
Katalogové číslo 98010
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 8. 2015
Datum účinnosti 1. 9. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963980102
Změny a opravy Z1 2.18t
Norma byla zrušena k 6. 10. 2020
a nahrazena ČSN EN 60645-1 ed. 3 (368811)
Tato norma nahradila ČSN EN 60645-4 (368811) z března 1997
ČSN EN 60645-1 (368811) z září 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60645-1 ed. 3 (368811)
Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 1: Přístroje pro audiometrii čistými tóny a řečí

ČSN EN 60645-1 ed. 3 (368811)
Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 1: Přístroje pro audiometrii čistými tóny a řečí

ČSN EN 60645-2 (368811)
Audiometry - Část 2: Přístroje pro řečovou audiometrii

ČSN EN 60645-3 ed. 2 (368811)
Elektroakustika - Audiometry - Část 3: Zkušební signály s krátkou dobou trvání

ČSN EN 60645-5 (368811)
Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 5: Přístroje na měření akustické impedance/admitance lidského ucha

ČSN EN 60645-6 (368811)
Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 6: Přístroje pro měření otoakustických emisí

ČSN EN 60645-7 (368811)
Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 7: Přístroje pro měření odpovědí mozkového kmene na sluchové podněty

ČSN EN IEC 60645-3 ed. 3 (368811)
Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 3: Zkušební signály s krátkou dobou trvání