ČSN EN 60519-2 (335002) Zrušená norma

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení. Část 2: Zvláštní požadavky pro odporová elektrotepelná zařízení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 60519-2:1993. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 519-2:1992 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez modifikací. Tato druhá část IEC 519 je určena pro zařízení s nepřímým odporovým ohřevem, případně pro zařízení s přímým odporovým ohřevem uvedená v 1.1 a 1.2. Předmětem normy je normalizace bezpečnostních požadavků pro dále uvedená odporová elektrotepelná zařízení. Tuto část doplňuje IEC 519-1 a proto je nutné ji používat společně s touto normou. Tyto zvláštní požadavky platí pro zařízení s nepřímým odporovým ohřevem vsázky, která jsou napájena stejnosměrným napětím, nebo jednofázovým napětím, nebo vícefázovým střídavým napětím o kmitočtu do 60 Hz. Dále tyto požadavky platí pro zařízení s přímým odporovým ohřevem pomocí elektrod, kterými je ohřívána vsázka nebo jiná tekutá látka, která je schopná přenášet teplo. Normalizovány jsou například: všeobecné požadavky, třídění elektrotepelných zařízení podle napětí a podle kmitočtových pásem, zákaz používání uzemnění jako části činného obvodu, označování a obvodová schémata, ochrana před nadproudem, před úrazem elektrickým proudem a před tepelnými vlivy, připojení k napájecí síti a vnitřní spoje, nebezpečí požáru a výbuchu, prohlídky, schvalování, používání a údržba elektrotepelných zařízení. ČSN EN 60519-2 (33 5002) byla vydána v březnu 1997.

Označení ČSN EN 60519-2 (335002)
Katalogové číslo 21241
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963212418
Změny a opravy Z1 6.07t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2009
a nahrazena ČSN EN 60519-2 ed. 2 (335002)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60519-1 ed. 4 (335002)
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60519-10 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 10: Zvláštní požadavky na elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití

ČSN EN 60519-11 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 11: Zvláštní požadavky na zařízení využívající účinku elektromagnetických sil na tekuté kovy

ČSN EN 60519-12 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervená elektrotepelná zařízení

ČSN EN 60519-2 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky pro odporová elektrotepelná zařízení

ČSN EN 60519-21 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 21: Zvláštní požadavky na odporová zařízení - Zařízení pro ohřev a tavení skla

ČSN EN 60519-3 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na instalace pro indukční a kondukční ohřev a pro indukční tavení

ČSN EN 60519-4 ed. 3 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece

ČSN EN 60519-6 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 6: Technické požadavky na bezpečnost průmyslových mikrovlnných ohřívacích zařízení

ČSN EN 60519-7 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 7: Zvláštní požadavky na pece s elektronovými děly

ČSN EN 60519-8 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 8: Zvláštní požadavky na elektrostruskové přetavovací pece

ČSN EN 60519-9 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 9: Zvláštní požadavky na zařízení pro vysokofrekvenční dielektrický ohřev

ČSN EN IEC 60519-1 ed. 5 (335002)
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN IEC 60519-12 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervený elektroohřev

ČSN EN IEC 60519-8 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 8: Zvláštní požadavky na elektrostruskové přetavovací pece