ČSN EN 60519-2 ed. 2 (335002) Aktuální vydání

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky pro odporová elektrotepelná zařízení

ČSN EN 60519-2 ed. 2 Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky pro odporová elektrotepelná zařízení
15 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 60519 platí pro zařízení s nepřímým odporovým ohřevem a pro zařízení s přímým odporovým ohřevem specifikovaná v odstavci a) a b) dále, pracující v napěťových pásmech 1 a 2. Předmětem normy je normalizace bezpečnostních požadavků pro dále popsaná zařízení s nepřímým a přímým odporovým ohřevem. Tyto zvláštní požadavky platí pro zařízení pro nepřímý odporový ohřev, která jsou napájena stejnosměrným napětím nebo jednofázovým nebo vícefázovým střídavým napětím o kmitočtu do 60 Hz. Teplo vzniká průchodem proudu pevnými kovovými topnými vodiči, pevnými nekovovými topnými vodiči, trubkami vyzařujícími teplo a ponornými ohřívači. Příklady zařízení s nepřímým odporovým ohřevem pro všeobecné použití zahrnují pece s přerušovaným provozem jako jsou komorové pece, muflové pece, kelímkové pece, šachtové pece, zvonové pece, vozové pece, fluorizační pece, kovové lázně s ponornými ohřívači. průběžné pece, v nichž se vsázka pohybuje plynule nebo postupně pomocí dopravníků, jako jsou válečkové pece, narážecí pece, krokové pece, bubnové pece, karuselové pece s otočnou nístějí, tunelové pece (sušárny), průběžné muflové pece. Zařízení s nepřímým odporovým ohřevem pro všeobecné použití také zahrnují zařízení pro ohřev pevných látek, kapalin nebo plynů, zařízení pro tavení a udržování a individuální sestavy topných článků (pohyblivé nebo pevné ohřívače). Zařízení s nepřímým odporovým ohřevem, u kterých se předpokládá vznik mimořádného nebezpečí zahrnují pece s nitridovou lázní, zařízení s nepřímým odporovým ohřevem, kde může vzniknout uvnitř pece během tepelného zpracování výbušná atmosféra: pece pro cementaci v plynových atmosférách, které se skládají ze směsi vodíku a metanu nebo propanu a oxidu uhelnatého, zařízení s nepřímým odporovým ohřevem s ochrannou a/nebo reakční plynovou atmosférou: pece pro cementaci v plynové atmosféře, nitridace v plynové atmosféře, nitrační cementace (ochranný plyn, např. argon) a zařízení s infračervenými topnými články. Tyto požadavky neplatí pro pásové ohřívací systémy, o nichž pojednává IEC 60519-10.
Tyto zvláštní požadavky také platí pro přímý odporový ohřev pomocí proudu zavedeného elektrodami, které procházejí vsázkou nebo kapalinou, která se má ohřívat. Taková zařízení zahrnují např. elektrodové pece se solnou lázní, pece na tavení skla, grafitizační pece a pece pro výrobu karbidu křemíku. Tyto požadavky neplatí pro zařízení s přímým odporovým ohřevem, kde v důsledku použité technologie platí normy IEC 60519-3, IEC 60519-4, IEC 60519-8 a IEC 60519-21. Kromě toho neplatí pro elektrodové parní kotle, průtokové ohřívače vody a elektrodové tlakové nádoby.

Označení ČSN EN 60519-2 ed. 2 (335002)
Katalogové číslo 78645
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 2007
Datum účinnosti 1. 7. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963786452
Tato norma nahradila ČSN EN 60519-2 (335002) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60519-1 ed. 4 (335002)
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60519-10 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 10: Zvláštní požadavky na elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití

ČSN EN 60519-11 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 11: Zvláštní požadavky na zařízení využívající účinku elektromagnetických sil na tekuté kovy

ČSN EN 60519-12 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervená elektrotepelná zařízení

ČSN EN 60519-21 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 21: Zvláštní požadavky na odporová zařízení - Zařízení pro ohřev a tavení skla

ČSN EN 60519-3 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na instalace pro indukční a kondukční ohřev a pro indukční tavení

ČSN EN 60519-4 ed. 3 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece

ČSN EN 60519-6 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 6: Technické požadavky na bezpečnost průmyslových mikrovlnných ohřívacích zařízení

ČSN EN 60519-7 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 7: Zvláštní požadavky na pece s elektronovými děly

ČSN EN 60519-8 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 8: Zvláštní požadavky na elektrostruskové přetavovací pece

ČSN EN 60519-9 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 9: Zvláštní požadavky na zařízení pro vysokofrekvenční dielektrický ohřev

ČSN EN IEC 60519-1 ed. 5 (335002)
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN IEC 60519-12 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervený elektroohřev

ČSN EN IEC 60519-8 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 8: Zvláštní požadavky na elektrostruskové přetavovací pece