ČSN EN ISO 1562 (856308) Zrušená norma

Dentální zlaté slitiny slévárenské

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma uvádí klasifikaci a specifikuje požadavky a zkušební metody pro dentální zlaté slévárenské slitiny obsahující nejméně 75 % zlata a kovů platinové skupiny. Platí pro slévárenské slitiny pro zhotovování zubních náhrad a jiných aplikací.
Neplatí pro slitiny určené pro nosné části kovokeramických náhrad, na které se vztahuje ISO 9693; neplatí také pro dentální slitiny slévárenské s obsahem ušlechtilých kovů od 25 % včetně, do méně než 75 %, na které se vztahuje ISO 8891.

Označení ČSN EN ISO 1562 (856308)
Katalogové číslo 41250
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1998
Datum účinnosti 1. 1. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963412504
Norma byla zrušena k 1. 12. 2004
a nahrazena ČSN EN ISO 1562 (856308)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 1562 (856308) z března 1997