ČSN EN ISO 1924-2 (500340) Aktuální vydání

Papír a lepenka - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Metoda s konstantní rychlostí prodlužování (20 mm/min)

ČSN EN ISO 1924-2 Papír a lepenka - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Metoda s konstantní rychlostí prodlužování (20 mm/min)
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 1924 uvádí metodu měření meze pevnosti v tahu, tažnosti při přetržení a absorpce tahové energie papíru a lepenky za použití přístroje pracujícího s konstantní rychlostí prodlužování (20 mm/min). Tato část ISO 1924 také uvádí rovnice pro výpočet indexu meze pevnosti v tahu, indexu absorpce tahové energie a modulu pružnosti.
Zkoušení podle této části ISO 1924 vždy obsahuje měření meze pevnosti v tahu. Měření nebo výpočet jiných vlastností je předmětem dohody zainteresovaných stran.
Tato část ISO 1924 je použitelná pro všechny papíry a lepenky, včetně papírů s vysokou tažností při přetržení, pokud jsou výsledky v rámci rozsahu měřicího přístroje. Také se používá pro součásti vlnité lepenky, ale ne však pro vlnitou lepenku samotnou.
Tato část ISO 1924 není použitelná pro tissue papír a tissue výrobky, pro něž se používá ISO 12625-4[2]. Pro stanovení tahových vlastností laboratorních archů se doporučuje ISO 5270[3].

Označení ČSN EN ISO 1924-2 (500340)
Katalogové číslo 83974
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 2009
Datum účinnosti 1. 9. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963839745
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 1924-2 (500340) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 186 (500302)
Papír a lepenka - Odběr vzorků pro stanovení průměrné kvality

ČSN EN ISO 534 (500311)
Papír a lepenka - Stanovení tloušťky, hustoty a měrného objemu

foo