Třída 5003 - Papíry, zkoušení

Zobrazit obsah třídy 50 - Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 186 (500302) - září 2002 aktuální vydání

Papír a lepenka - Odběr vzorků pro stanovení průměrné kvality

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 187 (500303) - duben 2023

Papír, lepenka a vlákniny - Standardní atmosféra pro klimatizaci a zkoušení a metoda řízení atmosféry a klimatizace vzorků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 536 (500304) - srpen 2020 aktuální vydání

Papír a lepenka - Stanovení plošné hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17085 (500305) - prosinec 2019

Papír a lepenka - Postupy odběru vzorků papíru a lepenky pro recyklaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 287 (500306) - červen 2018 aktuální vydání

Papír a lepenka - Stanovení obsahu vlhkosti dávky - Metoda sušení v sušárně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 534 (500311) - červenec 2012 aktuální vydání

Papír a lepenka - Stanovení tloušťky, hustoty a měrného objemu

230 Kč

ČSN EN ISO 15755 (500323) - leden 2000

Papír a lepenka - Stanovení nečistot

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 8787 (500334) - prosinec 1993

Papír a lepenka. Stanovení kapilární vsákavosti podle Klemma

65 Kč

ČSN EN ISO 535 (500335) - říjen 2023 nové vydání

Papír a lepenka - Stanovení absorpce vody podle Cobba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3037 (500337) - květen 2023 aktuální vydání

Vlnitá lepenka - Stanovení pevnosti v tlaku na hranu (metoda s nevoskovými hranami)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1924-2 (500340) - srpen 2009 aktuální vydání

Papír a lepenka - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Metoda s konstantní rychlostí prodlužování (20 mm/min)

230 Kč

ČSN EN ISO 2758 (500343) - duben 2015 aktuální vydání

Papír - Stanovení pevnosti v průtlaku

230 Kč

ČSN ISO 3689 (500346) - srpen 1994

Papír a lepenka. Stanovení pevnosti v průtlaku po namočení do vody

125 Kč

ČSN EN ISO 1974 (500348) - leden 2013

Papír - Stanovení pevnosti v dotržení - Metoda Elmendorf

230 Kč

ČSN ISO 3036 (500351) - březen 1994

Lepenka. Určenie pevnosti v prieraze

125 Kč

ČSN EN ISO 7263-1 (500352) - červenec 2019

Papír na zvlněnou vrstvu - Stanovení odolnosti proti plošnému zborcení po laboratorním zvlnění - Část 1: A-vlna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7263-2 (500352) - červenec 2019

Papír na zvlněnou vrstvu - Stanovení odolnosti proti plošnému zborcení po laboratorním zvlnění - Část 2: B-vlna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3035 (500353) - červenec 2012

Vlnitá lepenka - Stanovení odolnosti proti plošnému zborcení

230 Kč

ČSN ISO 16532-3 (500360) - červenec 2011

Papír a lepenka - Stanovení odolnosti vůči tukům - Část 3: Terpentýnová zkouška pro stanovení propustných míst v pergaminu a papírech nepropustných pro tuky

190 Kč

ČSN EN 17163 (500361) - červenec 2019

Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení primárních aromatických aminů (PAA) ve vodném výluhu metodou LC-MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 9184-2 (500370) - srpen 1993

Papír, lepenka a vlákniny. Stanovení vlákninového složení. Část 2: Návod k vybarvování

65 Kč

ČSN ISO 9184-3 (500370) - srpen 1993

Papír, lepenka a vlákniny. Stanovení vlákninového složení. Část 3: Herzbergova vybarvovací zkouška

125 Kč

ČSN ISO 9184-4 (500370) - srpen 1993

Papír, lepenka a vlákniny. Stanovení vlákninového složení. Část 4: Graffova "C" vybarvovací zkouška

125 Kč

ČSN ISO 9184-5 (500370) - srpen 1993

Papír, lepenka a vlákniny. Stanovení vlákninového složení. Část 5: Lofton-Merrittova vybarvovací zkouška (modifikace Wisbara)

125 Kč

ČSN EN ISO 12625-1 (500371) - prosinec 2019 aktuální vydání

Tissue papíry a tissue výrobky - Část 1: Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 12625-11 (500371) - leden 2020 aktuální vydání

Tissue papíry a tissue výrobky - Část 11: Stanovení pevnosti protržení za mokra průtlakem kuličkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12625-12 (500371) - říjen 2023 nové vydání

Tissue papíry a tissue výrobky - Část 12: Stanovení pevnosti v linii perforace a výpočet účinnosti perforace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12625-15 (500371) - duben 2023 aktuální vydání

Tissue papíry a tissue výrobky - Část 15: Stanovení optických vlastností - Měření jasu a barvy pomocí C/2° (vnitřní denní světlo) iluminantu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12625-16 (500371) - září 2015

Tissue papíry a tissue výrobky - Část 16: Stanovení optických vlastností - Neprůhlednost (papírová podložka) - Difuzní metoda odrazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12625-17 (500371) - listopad 2021

Tissue papíry a tissue výrobky - Část 17: Stanovení rozpadu ve vodě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12625-3 (500371) - září 2014 aktuální vydání

Tissue papíry a tissue výrobky - Část 3: Stanovení tloušťky, objemové tloušťky a zdánlivé objemové hustoty a objemu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12625-4 (500371) - březen 2023 aktuální vydání

Tissue papíry a tissue výrobky - Část 4: Stanovení pevnosti v tahu, protažení při maximální síle a absorpce energie v tahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12625-5 (500371) - červenec 2017 aktuální vydání

Tissue papíry a tissue výrobky - Část 5: Stanovení pevnosti v tahu za mokra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12625-6 (500371) - červenec 2017 aktuální vydání

Tissue papíry a tissue výrobky - Část 6: Stanovení plošné hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12625-7 (500371) - duben 2022 aktuální vydání

Tissue papíry a tissue výrobky - Část 7: Stanovení optických vlastností - Měření jasu a barvy pomocí D65/10° (venkovní denní světlo)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12625-8 (500371) - červenec 2011 aktuální vydání

Tissue papíry a výrobky - Část 8: Doba absorpce pro vodu, absorpční kapacita pro vodu, ruční a automatizovaná metoda zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12625-9 (500371) - září 2015 aktuální vydání

Tissue papíry a tissue výrobky - Část 9: Stanovení odolnosti proti průniku trnu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 2759 (500390) - březen 2015 aktuální vydání

Lepenka - Stanovení pevnosti v průtlaku

230 Kč

ČSN CEN/TS 17630 (500391) - únor 2022

Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení antrachinonu v extraktech z vlákniny, papíru a lepenky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč
foo