ČSN ISO/IEC 11179-4 (979736) Zrušená norma

Informační technologie - Specifikace a normalizace datových prvků - Část 4: Pravidla a směrnice pro formulaci datových definic

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO/IEC 11179 specifikuje pravidla a směrnice pro konstrukci definic datových prvků. Vztahuje se pouze k sémanticky strukturovaným definicím datových prvků; specifikace pro formátování definic jsou pro účely této části ISO/IEC 11179 nezbytné. Tato pravidla a směrnice pro definice se týkají datových prvků, mohou se však také aplikovat při formulaci definic jiných typů datových konstrukcí, jako jsou typy entit, entity, vztahy, atributy, objektové typy (nebo třídy), objekty, segmenty, složené prvky, kódové vstupy a zprávy.

Označení ČSN ISO/IEC 11179-4 (979736)
Katalogové číslo 21077
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963210773
Norma byla zrušena k 1. 12. 2006
a nahrazena ČSN ISO/IEC 11179-4 (979736)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)