ČSN EN 441-5 (142741) Zrušená norma

Distribuční chlazený nábytek - Část 5: Zkouška teploty

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

1.1 - Tato evropská norma se vztahuje na distribuční chlazený nábytek, určený pro prodej a/nebo vystavování potravinářských výrobků. V této evropské normě je specifikována terminologie, všeobecné mechanické a fyzikální požadavky, zkušební podmínky; jsou zde specifikovány také podmínky instalace, požadavky na údržbu a pokyny pro uživatele. Do rozsahu platnosti této normy se nezahrnují chlazené prodejní automaty, nebo chlazený nábytek určený k použití při zásobování potravinami nebo podobných použitích mimo maloobchodní oblast.
1.2 - V této části EN 441 jsou specifikovány metody určení teplot zkušebních balíčků v distribučním chlazeném nábytku.

Označení ČSN EN 441-5 (142741)
Katalogové číslo 26351
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963263519
Norma byla zrušena k 1. 4. 2006
a nahrazena ČSN EN ISO 23953-2 (142741)
Tato norma nahradila ČSN 14 2704-3 (142704) z února 1992
ČSN EN 441-5 (142741) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)