ČSN EN 1014-1 (490603) Zrušená norma

Ochranné prostředky na dřevo - Dehtový impregnační olej a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 1: Postupy pro odběr vzorků dehtového impregnačního oleje

ČSN EN 1014-1 Ochranné prostředky na dřevo - Dehtový impregnační olej a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 1: Postupy pro odběr vzorků dehtového impregnačního oleje
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 1014-1:1995. Tato norma - EN 1014 - je rozdělena do několika částí: 1 - Postupy pro odběr vzorků dehtového impregnačního oleje, 2 - Odběr vzorků z impregnovaného dřeva a extrakce dehtového oleje ze vzorku, 3 - Stanovení obsahu benzo(a)pyrenu v dehtovém impregnačním oleji, 4 - Stanovení obsahu vodou extrahovatelných fenolů v dehtovém impregnačním oleji. Tato část EN 1014 popisuje postupy, jak získat reprezentativní vzorky z jedné dodávky dehtového impregnačního oleje. Tato část je použitelná pro dodávky dehtového impregnačního oleje, které v okamžiku odběru vzorků tvoří jednotnou fázi. Za pozornost stojí druhá poznámka k výše uvedenému úvodnímu textu. Zní: Personál, který se zabývá odběrem vzorků a jejich vyšetřováním, musí být co nejlépe seznámený s bezpečnostními opatřeními, týkajícími se dehtového impregnačního oleje. Je bezpodmínečně nutné, aby se po dobu odběru vzorků dehtového impregnačního oleje dodržovala vhodná bezpečnostní opatření pro práci s jedovatými a hořlavými materiály. Normalizovány jsou jednotlivé druhy odběrů vzorků. ČSN EN 1014-1 (49 0603) byla vydána v březnu 1997.

Označení ČSN EN 1014-1 (490603)
Katalogové číslo 21813
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963218137
Změny a opravy opr. 6.97
Norma byla zrušena k 1. 2. 2011
a nahrazena ČSN EN 1014-1 (490603)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1014-2 (490603)
Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 2: Postupy na odběr vzorků kreozotu z impregnovaného dřeva pro následné analýzy

ČSN EN 1014-3 (490603)
Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 3: Stanovení obsahu benzo[a]pyrenu v kreozotu

ČSN EN 1014-4 (490603)
Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 4: Stanovení vodou extrahovatelných fenolů v kreozotu