ICS 71.100.50 - Chemikálie na ochranu dřeva

ČSN EN 335 (490080) - září 2013

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Třídy použití: definice, aplikace na rostlé dřevo a na výrobky na bázi dřeva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16755 (490086) - duben 2018

Trvanlivost reakce na oheň - Třídy výrobků ze dřeva ošetřených prostředky proti ohni pro konečné použití ve vnitřním a venkovním prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN P CEN/TS 16663 (490093) - červen 2017

Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí - Dřevo a dřevěné části výrobků zařazené do třídy 3 (nezakryté, bez kontaktu se zemí) - polopolní metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15119-1 (490094) - červenec 2018 aktuální vydání

Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí - Část 1: Dřevo a dřevěné části výrobků ošetřené a uložené ve venkovním prostředí, zařazené do třídy 3 (nezakryté, bez kontaktu se zemí) - Laboratorní metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15119-2 (490095) - květen 2013 aktuální vydání

Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí - Část 2: Dřevo a dřevěné části výrobků zařazené do třídy 4 nebo 5 (v kontaktu se zemí, sladkou nebo mořskou vodou) - Laboratorní metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 49 0600-1 (490600) - leden 1998 aktuální vydání

Ochrana dřeva - Základní ustanovení - Část 1: Chemická ochrana

230 Kč

ČSN 49 0600-4 (490600) - listopad 1990

Ochrana dreva. Základné ustanovenia. Ochrana náterovými látkami

190 Kč

ČSN EN 1014-1 (490603) - leden 2011 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 1: Postupy pro odběr vzorků kreozotu

190 Kč

ČSN EN 1014-2 (490603) - leden 2011 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 2: Postupy na odběr vzorků kreozotu z impregnovaného dřeva pro následné analýzy

190 Kč

ČSN EN 1014-3 (490603) - leden 2011 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 3: Stanovení obsahu benzo[a]pyrenu v kreozotu

230 Kč

ČSN EN 1014-4 (490603) - leden 2011 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 4: Stanovení vodou extrahovatelných fenolů v kreozotu

190 Kč

ČSN 49 0604 (490604) - listopad 1980

Ochrana dreva. Metódy stanovenia biocídnych vlastností ochranných prostriedkov na drevo

350 Kč

ČSN 49 0609 (490609) - září 1993

Ochrana dreva. Skúšanie akosti ochrany dreva

340 Kč

ČSN 49 0615 (490615) - květen 1989

Ochrana dřeva. Technologické postupy impregnace dřeva proti biotickým škůdcům

340 Kč

ČSN 49 0616-1 (490616) - únor 1985

Ochrana dreva. Impregnácia drevených podvalov. Dvojstupňový spôsob (2P)

190 Kč

ČSN 49 0616-2 (490616) - červenec 1986

Ochrana dreva. Impregnácia drevených podvalov. Dvojitý spôsob podľa Rüpinga. Modifikovaný spôsob

125 Kč

ČSN 49 0616-3 (490616) - červenec 1986

Ochrana dreva. Impregnácia drevených podvalov. Štvorcyklický spôsob

125 Kč

ČSN 49 0616-4 (490616) - leden 1989

Ochrana dreva. Impregnácia drevených podvalov. Postup podľa Bethella

125 Kč

ČSN 49 0617 (490617) - květen 1989

Ochrana dřeva. Impregnace dřevěných sloupů a důlního dříví

190 Kč

ČSN 49 0630 (490630) - prosinec 1986

Povrchová ochrana dřevěných konstrukcí proti ohni

125 Kč

ČSN EN 370 (490660) - únor 1996

Ochranné prostředky na dřevo. Stanovení ničivého účinku ochranného prostředku zabraňujícímu výletu Anobium punctatum (De Geer)

230 Kč

ČSN EN 152 (490661) - květen 2012

Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivní účinnosti ochranného ošetření proti houbám způsobujícím zamodrání zpracovaného dřeva - Laboratorní metoda

440 Kč

ČSN P ENV 807 (490662) - leden 2002 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení účinnosti proti houbám způsobujícím měkkou hnilobu a ostatním půdním mikroorganismům

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 839 (490663) - květen 2015

Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti dřevokazným houbám Basidiomycetes - Aplikace povrchovou ochranou

340 Kč

ČSN EN 1390 (490669) - listopad 2020 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování likvidačního účinku proti larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Laboratorní metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 113-1 (490670) - červenec 2021

Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Zkušební metoda proti dřevokazným houbám Basidiomycetes - Část 1: Posouzení biocidní účinnosti ochranných prostředků na dřevo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 113-2 (490670) - červenec 2021

Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Zkušební metoda proti dřevokazným houbám Basidiomycetes - Část 2: Posouzení inherentní nebo zvýšené trvanlivosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 15082 (490671) - duben 2006

Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivní účinnosti proti dřevozbarvujícím houbám a plísním na čerstvém řezivu - Provozní zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 599-1 +A1 (490672) - srpen 2014 aktuální vydání

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami - Část 1: Specifikace podle tříd použití

440 Kč

ČSN EN 599-2 (490672) - leden 2019 aktuální vydání

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami - Část 2: Značení

190 Kč

ČSN EN 14128 (490673) - listopad 2020 aktuální vydání

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Kritéria účinnosti pro likvidační ochranné prostředky na dřevo stanovené biologickými zkouškami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 351-1 (490674) - leden 2008 aktuální vydání

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky - Část 1: Klasifikace průniku a příjmu ochranného prostředku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 351-2 (490674) - leden 2008 aktuální vydání

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky - Část 2: Návod na odběr vzorků pro analýzu dřeva ošetřeného ochrannými prostředky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12490 (490676) - leden 2011 aktuální vydání

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky - Stanovení průniku a příjmu kreozotu v ošetřeném dřevě

230 Kč

ČSN EN 12404 (490678) - leden 2021

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Stanovení účinnosti fungicidů na zdivo k zabránění růstu Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray do dřeva - Laboratorní metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 12037 (490679) - červenec 2005

Ochranné prostředky na dřevo - Postup zkoušek pro zjišťování relativní účinnosti ochranného prostředku na dřevo bez styku se zemí ve volné přírodě - Metoda horizontálního přeplátovaného spoje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 330 (490680) - květen 2015 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení relativní účinnosti ochranného prostředku na dřevo pro použití pod nátěry a mimo styk se zemí - Polní zkouška: Metoda L-spoje

340 Kč

ČSN 49 0681-1 (490681) - březen 1986

Skúšky ochranných prostriedkov na drevo. Skúška korozívnosti. Metóda zisťovania korozívneho účinku na kovy pri ponorení do roztoku

190 Kč

ČSN 49 0681-2 (490681) - květen 1987

Skúšky ochranných prostriedkov na drevo. Skúška korozívnosti. Metóda zisťovania korozívneho účinku ochráneného dreva na kovy

125 Kč

ČSN P CEN/TS 15397 (490683) - duben 2007

Ochranné prostředky na dřevo - Metoda pro přirozené stárnutí ošetřených zkušebních těles mimo styk se zemí pro biologické laboratorní zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 73 (490685) - duben 2021 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Urychlené stárnutí ošetřeného dřeva na biologické zkoušky - Postup odvětráváním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 84 (490686) - duben 2021 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Urychlené stárnutí ošetřeného dřeva pro biologické zkoušky - Postup vyluhováním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 212 (490687) - leden 2004 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Návod na odběr a přípravu vzorků ochranných prostředků na dřevo a zkušebních těles z ošetřeného dřeva k analýze

230 Kč

ČSN EN 20-1 (490688) - březen 1994

Ochranné prostriedky na drevo. Zisťovanie preventívneho účinku proti Lyctus brunneus (Stephens). Část 1: Aplikácia povrchovou impregnáciou (Laboratórna metóda)

230 Kč

ČSN EN 20-2 (490688) - červen 1996

Ochranné prostředky na dřevo. Zjišťování preventivního účinku proti Lyctus brunneus (Stephens). Část 2: Aplikace impregnací (Laboratorní metoda)

230 Kč

ČSN EN 118 (490690) - duben 2014 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování preventivního účinku proti druhům Reticulitermes (Evropští termiti) (Laboratorní metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 252 (490692) - květen 2015 aktuální vydání

Postup zkoušek pro zjišťování relativní účinnosti ochranného prostředku na dřevo ve styku se zemí ve volné přírodě

340 Kč

ČSN EN 49-1 (490693) - únor 2017 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování ochranné účinnosti proti Anobium punctatum (De Geer) pozorováním kladení vajíček a přežití larev - Část 1: Povrchová ochrana (Laboratorní metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 49-2 (490693) - únor 2016 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování ochranné účinnosti proti Anobium punctatum (DeGeer) pozorováním kladení vajíček a přežití larev - Část 2: Ochrana impregnací (Laboratorní metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 46-1 (490694) - leden 2017 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti čerstvě vylíhlým larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Část 1: Aplikace povrchovou ochranou (laboratorní metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 46-2 (490694) - leden 2017 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti čerstvě vylíhlým larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Část 2: Účinek proti vajíčkům (laboratorní metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 47 (490695) - únor 2017 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení hranice účinnosti proti larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - (Laboratorní metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 48 (490696) - listopad 2005 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování likvidačního účinku proti larvám Anobium punctatum (De Geer) (Laboratorní metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 275 (490697) - duben 1995

Ochranné prostředky na dřevo. Zjišťování ochranné účinnosti proti mořským škůdcům dřeva

340 Kč

ČSN EN 117 (490698) - květen 2013 aktuální vydání

Ochrana dřeva - Stanovení toxických hodnot proti druhu Reticulitermes (evropský termit) (Laboratorní metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 273 (490699) - květen 1995

Ochranné prostředky na dřevo. Zjišťování likvidačního účinku proti Lyctus brunneus (Stephens) (Laboratorní metoda)

230 Kč

ČSN EN 13991 (658350) - květen 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Oleje na bázi uhelného dehtu - Kreosoty - Specifikace a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 927-1 (672010) - září 2013 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 1: Klasifikace a volba

230 Kč

ČSN EN 15228 (732828) - srpen 2009

Konstrukční dřevo - Konstrukční dřevo impregnované proti biologickému napadení

190 Kč