ČSN 49 0615 (490615)

Ochrana dřeva. Technologické postupy impregnace dřeva proti biotickým škůdcům

Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro ochranu výrobků z tuzemských dřevin impregnací chemickými prostředky za účelem uchování jejich kvality a ochrany proti biotickým znehodnocujícím vlivům a za účelem prodloužení jejich trvanlivosti, a to technologickými postupy impregnace s využitím podtlaku a přetlaku při atmosférickém tlaku. Jsou normalizovány (vedle základních ustanovení) technologické postupy při impregnaci, (nejrozsáhlejší část normy, str. 3 - 16), požadavky na předávání a prověřování impregnovaného dřeva, jeho skladování, odstraňování odpadů a základní požadavky na ochranu zdraví. Většina ustanovení je zcela obecná a odkazuje na konkretizaci podle použitých impregnačních prostředků. Odkazuje se zejména na část 1 ČSN 49 0600. Hygienicky významné je ustanovení o povinnosti sdělit odběratelům, jaké látky a o jaké koncentraci bylo k impregnaci použito (čl. 29). ČSN 49 0615 byla schválena 18.5.1989 a nabyla účinnosti od 1.2.1990. Nahradila ON 49 0615 z 28.10.1977.

Označení ČSN 49 0615 (490615)
Katalogové číslo 29247
Cena 340 Kč340
Datum schválení 18. 5. 1989
Datum účinnosti 1. 2. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A5
EAN kód 8590963292472
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 49 06 15
  • ČSN 490615
  • ČSN 49 06 15 : 1989
  • ČSN 490615:1989
  • ČSN 49 0615:1989