ICS 79.020 - Procesy zpracování dřeva

ČSN 01 3610 (013610) - září 2008 aktuální vydání

Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu

230 Kč

ČSN EN 1001-2 (490001) - duben 2006

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Terminologie - Část 2: Slovník

550 Kč

ČSN 49 0007 (490007) - listopad 1979

Názvoslovie v drevozpracujúcom priemysle. Sušenie dreva

230 Kč

ČSN 49 0010 (490010) - květen 1984

Tolerance pro dřevozpracující průmysl

230 Kč

ČSN 49 0071 (490071) - duben 1969

Usporiadanie skladov dreva z hľadiska požiarnej bezpečnosti

190 Kč

ČSN ISO 38200 (490300) - červenec 2020

Spotřebitelský řetězec dřeva a materiálů na bázi dřeva

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN 49 0600-4 (490600) - listopad 1990

Ochrana dreva. Základné ustanovenia. Ochrana náterovými látkami

190 Kč

ČSN 49 0604 (490604) - listopad 1980

Ochrana dreva. Metódy stanovenia biocídnych vlastností ochranných prostriedkov na drevo

350 Kč

ČSN 49 0609 (490609) - září 1993

Ochrana dreva. Skúšanie akosti ochrany dreva

340 Kč

ČSN 49 0615 (490615) - květen 1989

Ochrana dřeva. Technologické postupy impregnace dřeva proti biotickým škůdcům

340 Kč

ČSN 49 0616-1 (490616) - únor 1985

Ochrana dreva. Impregnácia drevených podvalov. Dvojstupňový spôsob (2P)

190 Kč

ČSN 49 0616-2 (490616) - červenec 1986

Ochrana dreva. Impregnácia drevených podvalov. Dvojitý spôsob podľa Rüpinga. Modifikovaný spôsob

125 Kč

ČSN 49 0616-3 (490616) - červenec 1986

Ochrana dreva. Impregnácia drevených podvalov. Štvorcyklický spôsob

125 Kč

ČSN 49 0616-4 (490616) - leden 1989

Ochrana dreva. Impregnácia drevených podvalov. Postup podľa Bethella

125 Kč

ČSN 49 0617 (490617) - květen 1989

Ochrana dřeva. Impregnace dřevěných sloupů a důlního dříví

190 Kč

ČSN 73 3130 (733130) - září 1980

Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení

190 Kč