ČSN 49 0616-1 (490616)

Ochrana dreva. Impregnácia drevených podvalov. Dvojstupňový spôsob (2P)

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro bukové pražce pro koleje o rozchodu 1435 mm a 900 mm, absolutní vlhkosti 50 %. Jsou normalizovány postupy pro impregnaci, impregnační činidla (impregnační olej podle ČSN 65 8342) a také - v čl. 27 - pokyny pro ochranu zdraví. Je uvedeno, že platí ČSN 49 0600 a ČSN 49 1401 a také (obecné) vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb. a SÚBP č. 59/1982 Zb. O současné platnosti hygienických předpisů se norma nezmiňuje a neuvádí je ani v Dodatku. ČSN 49 0616-1 byla schválena 28.2.1985 a nabyla účinností od 1.6.1986.
"Změnou a)-2/1989" se s účinností od 1.4.1989 doplňuje jako impregnované činidlo kreozotový olej 90.

Označení ČSN 49 0616-1 (490616)
Katalogové číslo 29248
Cena 190 Kč190
Datum schválení 28. 2. 1985
Datum účinnosti 1. 6. 1986
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963292489
Změny a opravy Za 2.89
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 49 0616-2 (490616)
Ochrana dreva. Impregnácia drevených podvalov. Dvojitý spôsob podľa Rüpinga. Modifikovaný spôsob

ČSN 49 0616-3 (490616)
Ochrana dreva. Impregnácia drevených podvalov. Štvorcyklický spôsob

ČSN 49 0616-4 (490616)
Ochrana dreva. Impregnácia drevených podvalov. Postup podľa Bethella

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 490616-1
  • ČSN 49 06 16-1