Třída 49 - PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ

Zobrazit obsah třídy 49 - Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 0000 (490000) - listopad 1966

Názvoslovie v drevárskom priemysle. Všeobecné pojmy a vlastnosti dreva

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 5.77, Zb 1.82, Zc 7.85, Z4 4.93, Z5 5.98t, Z6 10.98t

687 Kč

ČSN EN 1001-1 (490001) - březen 2006

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Terminologie - Část 1: Seznam ekvivalentních termínů

590 Kč

ČSN EN 1001-2 (490001) - duben 2006

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Terminologie - Část 2: Slovník

550 Kč

ČSN 49 0002 (490002) - květen 1992

Názvosloví v dřevařském průmyslu. Názvosloví pilařské výroby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.97t, Z2 5.98t, Z3 10.98t

699 Kč

ČSN EN 12775 (490004) - září 2001

Desky z rostlého dřeva - Klasifikace a terminologie

190 Kč

ČSN EN 13756 (490005) - červen 2019 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny a parkety - Terminologie

350 Kč

ČSN 49 0006 (490006) - prosinec 1994

Dřevěné obaly. Terminologie

230 Kč

ČSN 49 0007 (490007) - listopad 1979

Názvoslovie v drevozpracujúcom priemysle. Sušenie dreva

230 Kč

ČSN EN 14076 (490008) - červen 2016 aktuální vydání

Dřevěná schodiště - Terminologie

230 Kč

ČSN EN 316 (490009) - září 2009 aktuální vydání

Dřevovláknité desky - Definice, klasifikace a značky

190 Kč

ČSN 49 0010 (490010) - květen 1984

Tolerance pro dřevozpracující průmysl

230 Kč

ČSN EN 309 (490011) - květen 2005 aktuální vydání

Třískové desky - Definice a klasifikace

125 Kč

ČSN 49 0012 (490012) - srpen 1993

Drevo. Fyzikálne a mechanické skúšky. Názvy a definície

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.97t, Z2 5.98t, Z3 10.98t

469 Kč

ČSN EN 313-1 (490013) - srpen 1999 aktuální vydání

Překližované desky - Klasifikace a terminologie - Část 1: Klasifikace

125 Kč

ČSN EN 313-2 (490013) - říjen 2000 aktuální vydání

Překližované desky - Klasifikace a terminologie - Část 2: Terminologie

230 Kč

ČSN EN 633 (490014) - duben 1996

Cementotřískové desky. Definice a klasifikace

125 Kč

ČSN EN 844 (490016) - říjen 2020

Kulatina a řezivo - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 1309-1 (490018) - červenec 1998

Kulatina a řezivo - Metody měření rozměrů - Část 1: Řezivo

125 Kč

ČSN EN 1309-2 (490018) - listopad 2006

Kulatina a řezivo - Metody měření rozměrů - Část 2: Kulatina - Požadavky na měření a pravidla pro výpočet objemu

230 Kč

ČSN EN 1309-3 (490018) - srpen 2018

Kulatina a řezivo - Metody měření rozměrů - Část 3: Vlastnosti a biologické degradace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1611-1 (490019) - červenec 2000

Řezivo - Vizuální třídění jehličnatého dřeva - Část 1: Evropské smrky, jedle, borovice a douglasky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.03t

255 Kč

ČSN EN 16485 (490023) - září 2014

Kulatina a řezivo - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla kategorizace výrobků ze dřeva a na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1312 (490024) - září 1998

Kulatina a řezivo - Stanovení objemu dávky řeziva

190 Kč

ČSN EN 1313-1 (490025) - srpen 2010 aktuální vydání

Kulatina a řezivo - Dovolené úchylky a přednostní rozměry - Část 1: Jehličnaté řezivo

190 Kč

ČSN EN 1313-2 (490025) - únor 2000 aktuální vydání

Kulatina a řezivo - Dovolené úchylky a přednostní rozměry - Část 2: Listnaté řezivo

190 Kč

ČSN 49 0071 (490071) - duben 1969

Usporiadanie skladov dreva z hľadiska požiarnej bezpečnosti

190 Kč

ČSN EN 335 (490080) - září 2013

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Třídy použití: definice, aplikace na rostlé dřevo a na výrobky na bázi dřeva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 350 (490081) - leden 2019 aktuální vydání

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Zkoušení a klasifikace odolnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva proti biologickým činitelům

550 Kč

ČSN EN 460 (490082) - červen 1996

Trvanlivost dřeva a matriálů na jeho bázi. Přirozená trvanlivost rostlého dřeva. Požadavky na trvanlivost dřeva pro jeho použití v třídách ohrožení

190 Kč

ČSN P CEN/TS 15083-1 (490083) - duben 2006

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Stanovení přirozené trvanlivosti rostlého dřeva proti dřevokazným houbám, metody zkoušení - Část 1: Basidiomycetes

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15083-2 (490083) - duben 2006

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Stanovení přirozené trvanlivosti rostlého dřeva proti dřevokazným houbám, metody zkoušení - Část 2: Houby způsobující měkkou hnilobu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16449 (490084) - srpen 2014

Dřevo a výrobky na bázi dřeva - Výpočet obsahu biogenního uhlíku ve dřevě a přeměny na oxid uhličitý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16755 (490086) - duben 2018

Trvanlivost reakce na oheň - Třídy výrobků ze dřeva ošetřených prostředky proti ohni pro konečné použití ve vnitřním a venkovním prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN P CEN/TS 16663 (490093) - červen 2017

Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí - Dřevo a dřevěné části výrobků zařazené do třídy 3 (nezakryté, bez kontaktu se zemí) - polopolní metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15119-1 (490094) - červenec 2018 aktuální vydání

Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí - Část 1: Dřevo a dřevěné části výrobků ošetřené a uložené ve venkovním prostředí, zařazené do třídy 3 (nezakryté, bez kontaktu se zemí) - Laboratorní metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15119-2 (490095) - květen 2013 aktuální vydání

Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí - Část 2: Dřevo a dřevěné části výrobků zařazené do třídy 4 nebo 5 (v kontaktu se zemí, sladkou nebo mořskou vodou) - Laboratorní metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16718 (490096) - červen 2016

Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Celkový obsah organického uhlíku (TOC) ve dřevě a ve výrobcích na bázi dřeva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 49 0102 (490102) - srpen 1987

Skúšky vlastností rasteného dreva. Metóda zisťovania priemernej šírky letokruhov a priemerného podielu letného dreva

190 Kč

ČSN 49 0103 (490103) - leden 1979

Drevo. Zisťovanie vlhkosti pri fyzikálnych a mechanických skúškach

125 Kč

ČSN 49 0104 (490104) - srpen 1987

Skúšky vlastností rasteného dreva. Metóda zisťovania nasiakavosti a navlhavosti

125 Kč

ČSN 49 0108 (490108) - únor 1993

Drevo. Zisťovanie hustoty.

125 Kč

ČSN 49 0110 (490110) - červen 1979

Drevo. Medza pevnosti v tlaku v smere vlákien

125 Kč

ČSN 49 0111 (490111) - květen 1991

Skúšky vlastností rastlého dreva. Metóda zisťovania modulu pružnosti v tlaku pozdĺž vlákien

125 Kč

ČSN 49 0112 (490112) - červen 1979

Drevo. Tlak naprieč vlákien

125 Kč

ČSN 49 0113 (490113) - květen 1991

Skúšky vlastností rastlého dreva. Metóda zisťovania pevnosti v ťahu pozdĺž vlákien

125 Kč

ČSN 49 0114 (490114) - květen 1991

Skúšky vlastností rastlého dreva. Metóda zisťovania pevnosti v ťahu naprieč vlákien

125 Kč

ČSN 49 0115 (490115) - leden 1979

Drevo. Zisťovanie medze pevnosti v statickom ohybe

125 Kč

ČSN 49 0116 (490116) - únor 1980

Drevo. Metóda zisťovania modulu pružnosti pri statickom ohybe

125 Kč

ČSN 49 0117 (490117) - červen 1979

Drevo. Rázová húževnatosť v ohybe

125 Kč

ČSN 49 0118 (490118) - červen 1979

Drevo. Medza pevnosti v šmyku v smere vlákien

125 Kč

ČSN 49 0119 (490119) - únor 1983

Drevo. Metóda zisťovania štiepateľnosti

125 Kč

ČSN 49 0126 (490126) - září 1988

Skúšky vlastností rastlého dreva. Metóda zisťovania napúčavosti

230 Kč

ČSN 49 0128 (490128) - září 1988

Skúšky vlastností rastlého dreva. Metóda zisťovania zosýchavosti

230 Kč

ČSN 49 0134 (490134) - únor 1983

Drevo. Metóda zisťovania odolnosti proti oderu

125 Kč

ČSN 49 0135 (490135) - únor 1983

Drevo. Metóda zisťovania odporu proti vytiahnutiu klincov a skrutiek

125 Kč

ČSN 49 0136 (490136) - únor 1983

Drevo. Metóda zisťovania tvrdosti podľa Janky

125 Kč

ČSN 49 0137 (490137) - únor 1983

Drevo. Metóda zisťovania dynamickej tvrdosti

125 Kč

ČSN P CEN/TS 14966 (490141) - srpen 2006

Desky na bázi dřeva - Orientační metody zkoušení některých mechanických vlastností na malých zkušebních tělesech

230 Kč

ČSN EN 323 (490142) - duben 1994

Dosky z dreva. Zisťovanie hustoty

125 Kč

ČSN EN 322 (490143) - březen 1994

Dosky z dreva. Zisťovanie vlhkosti

125 Kč

ČSN EN 318 (490145) - leden 2003 aktuální vydání

Desky ze dřeva - Stanovení rozměrových změn v závislosti na změnách relativní vlhkosti vzduchu

190 Kč

ČSN 49 0146 (490146) - září 1980

Drevovláknité dosky. Metóda zisťovania hrúbkového napučania vo vode

125 Kč

ČSN EN 310 (490147) - prosinec 1995

Desky ze dřeva. Stanovení modulu pružnosti v ohybu a pevnosti v ohybu

125 Kč

ČSN 49 0148 (490148) - duben 1993

Dosky z dreva. Stanovenie šúverenia dosiek

125 Kč

ČSN EN 382-1 (490148) - červenec 1995

Vláknité desky. Stanovení absorpce povrchu. Část 1: Zkušební metoda pro vláknité desky vyrobené suchým procesem

125 Kč

ČSN EN 382-2 (490148) - červen 1996

Vláknité desky. Stanovení absorpce povrchu. Část 2: Zkušební metoda pro tvrdé desky

125 Kč

ČSN EN 321 (490149) - červen 2002 aktuální vydání

Desky ze dřeva - Stanovení odolnosti proti vlhkosti zkouškou cyklováním

190 Kč

ČSN EN 319 (490151) - červen 1994

Trieskové a vláknité dosky. Stanovenie pevnosti v ťahu kolmo na rovinu dosky

190 Kč

ČSN EN 320 (490155) - září 2011 aktuální vydání

Třískové a dřevovláknité desky - Stanovení odporu proti vytáhnutí šroubu v axiálním směru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13446 (490156) - leden 2003

Desky ze dřeva - Stanovení odporu proti vytažení spojovacích prostředků

190 Kč

ČSN EN 13879 (490157) - leden 2003

Desky ze dřeva - Stanovení vlastností při ohybu v rovině desky

190 Kč

ČSN EN 311 (490159) - leden 2003 aktuální vydání

Desky ze dřeva - Přídržnost povrchu - Zkušební metoda

190 Kč

ČSN EN 717-1 (490163) - květen 2005

Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou

350 Kč

ČSN EN 717-3 (490163) - listopad 1997

Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 3: Únik formaldehydu lahvovou metodou

230 Kč

ČSN EN ISO 12460-3 (490163) - duben 2021 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 3: Metoda plynové analýzy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12460-4 (490163) - říjen 2017 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 4: Exsikátorová metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 12460-5 (490163) - říjen 2017 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 5: Extrakční postup zvaný "perforátová metoda"

230 Kč

ČSN EN 1087-1 (490165) - listopad 1996

Třískové desky. Stanovení odolnosti proti vlhkosti. Část 1: Varná zkouška

125 Kč

ČSN EN 317 (490166) - prosinec 1995

Třískové a vláknité desky. Stanovení bobtnání po uložení ve vodě

125 Kč

ČSN EN 314-1 (490173) - srpen 2005 aktuální vydání

Překližované desky - Kvalita lepení - Část 1: Metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN 314-2 (490173) - září 1995

Překližkované desky. Kvalita lepení. Část 2: Požadavky

125 Kč

ČSN EN 13354 (490175) - červen 2009

Desky z rostlého dřeva (SWP) - Kvalita lepení - Metoda zkoušení

190 Kč

ČSN P CEN/TS 16526 (490181) - srpen 2015

Nábytkové skládané desky (SWB-F) - Průmyslově vyráběné výrobky - Definice, klasifikace a zkušební metody pro stanovení výkonnostních charakteristik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 324-1 (490182) - červenec 1995

Desky ze dřeva. Stanovení rozměrů desek. Část 1: Stanovení tloušťky, šířky a délky

125 Kč

ČSN EN 324-2 (490182) - červenec 1995

Desky ze dřeva. Stanovení rozměrů desek. Část 2: Stanovení pravoúhlosti a přímosti boků

125 Kč

ČSN EN 325 (490183) - srpen 2012 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Stanovení rozměrů zkušebních těles

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 326-1 (490184) - červen 1997

Desky ze dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 1: Odběr vzorků, nařezávání zkušebních těles a vyjádření výsledků zkoušky

190 Kč

ČSN EN 326-2 +A1 (490184) - březen 2015 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 2: Počáteční zkoušení typu a řízení výroby

350 Kč

ČSN EN 326-3 (490184) - červenec 2004 aktuální vydání

Desky ze dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 3: Přejímka izolované dávky desek

190 Kč

ČSN 49 0231 (490231) - květen 1993

Přídavky na opracování řeziva a přířezů řeziva, drsnost povrchu výrobků ze dřeva a na bázi dřeva

125 Kč

ČSN ISO 38200 (490300) - červenec 2020

Spotřebitelský řetězec dřeva a materiálů na bázi dřeva

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN 49 0600-1 (490600) - leden 1998 aktuální vydání

Ochrana dřeva - Základní ustanovení - Část 1: Chemická ochrana

230 Kč

ČSN 49 0600-4 (490600) - listopad 1990

Ochrana dreva. Základné ustanovenia. Ochrana náterovými látkami

190 Kč

ČSN EN 1014-1 (490603) - leden 2011 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 1: Postupy pro odběr vzorků kreozotu

190 Kč

ČSN EN 1014-2 (490603) - leden 2011 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 2: Postupy na odběr vzorků kreozotu z impregnovaného dřeva pro následné analýzy

190 Kč

ČSN EN 1014-3 (490603) - leden 2011 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 3: Stanovení obsahu benzo[a]pyrenu v kreozotu

230 Kč

ČSN EN 1014-4 (490603) - leden 2011 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 4: Stanovení vodou extrahovatelných fenolů v kreozotu

190 Kč

ČSN 49 0604 (490604) - listopad 1980

Ochrana dreva. Metódy stanovenia biocídnych vlastností ochranných prostriedkov na drevo

350 Kč

ČSN 49 0609 (490609) - září 1993

Ochrana dreva. Skúšanie akosti ochrany dreva

340 Kč

ČSN 49 0615 (490615) - květen 1989

Ochrana dřeva. Technologické postupy impregnace dřeva proti biotickým škůdcům

340 Kč

ČSN 49 0616-1 (490616) - únor 1985

Ochrana dreva. Impregnácia drevených podvalov. Dvojstupňový spôsob (2P)

190 Kč

ČSN 49 0616-2 (490616) - červenec 1986

Ochrana dreva. Impregnácia drevených podvalov. Dvojitý spôsob podľa Rüpinga. Modifikovaný spôsob

125 Kč

ČSN 49 0616-3 (490616) - červenec 1986

Ochrana dreva. Impregnácia drevených podvalov. Štvorcyklický spôsob

125 Kč

ČSN 49 0616-4 (490616) - leden 1989

Ochrana dreva. Impregnácia drevených podvalov. Postup podľa Bethella

125 Kč

ČSN 49 0617 (490617) - květen 1989

Ochrana dřeva. Impregnace dřevěných sloupů a důlního dříví

190 Kč

ČSN 49 0630 (490630) - prosinec 1986

Povrchová ochrana dřevěných konstrukcí proti ohni

125 Kč

ČSN P CEN/TS 15679 (490644) - srpen 2008

Tepelně upravené dřevo - Definice a charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 14464 (490646) - prosinec 2010

Řezivo - Metoda stanovení kornatění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN 49 0650 (490650) - květen 1994

Uskladňování pilařských výrobků pro přirozené sušení

230 Kč

ČSN EN 370 (490660) - únor 1996

Ochranné prostředky na dřevo. Stanovení ničivého účinku ochranného prostředku zabraňujícímu výletu Anobium punctatum (De Geer)

230 Kč

ČSN EN 152 (490661) - květen 2012

Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivní účinnosti ochranného ošetření proti houbám způsobujícím zamodrání zpracovaného dřeva - Laboratorní metoda

440 Kč

ČSN P ENV 807 (490662) - leden 2002 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení účinnosti proti houbám způsobujícím měkkou hnilobu a ostatním půdním mikroorganismům

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 839 (490663) - květen 2015

Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti dřevokazným houbám Basidiomycetes - Aplikace povrchovou ochranou

340 Kč

ČSN P ENV 12038 (490664) - listopad 2002

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Desky na bázi dřeva - Metoda zkoušení pro stanovení odolnosti proti dřevokazným houbám basidiomycetes

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1390 (490669) - listopad 2020 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování likvidačního účinku proti larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Laboratorní metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 113-1 (490670) - červenec 2021

Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Zkušební metoda proti dřevokazným houbám Basidiomycetes - Část 1: Posouzení biocidní účinnosti ochranných prostředků na dřevo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 113-2 (490670) - červenec 2021

Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Zkušební metoda proti dřevokazným houbám Basidiomycetes - Část 2: Posouzení inherentní nebo zvýšené trvanlivosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 15082 (490671) - duben 2006

Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivní účinnosti proti dřevozbarvujícím houbám a plísním na čerstvém řezivu - Provozní zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 599-1 +A1 (490672) - srpen 2014 aktuální vydání

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami - Část 1: Specifikace podle tříd použití

440 Kč

ČSN EN 599-2 (490672) - leden 2019 aktuální vydání

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami - Část 2: Značení

190 Kč

ČSN EN 14128 (490673) - listopad 2020 aktuální vydání

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Kritéria účinnosti pro likvidační ochranné prostředky na dřevo stanovené biologickými zkouškami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 351-1 (490674) - leden 2008 aktuální vydání

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky - Část 1: Klasifikace průniku a příjmu ochranného prostředku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 351-2 (490674) - leden 2008 aktuální vydání

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky - Část 2: Návod na odběr vzorků pro analýzu dřeva ošetřeného ochrannými prostředky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12490 (490676) - leden 2011 aktuální vydání

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky - Stanovení průniku a příjmu kreozotu v ošetřeném dřevě

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16818 (490677) - červen 2019

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Dynamika vlhkosti dřeva a výrobků na bázi dřeva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12404 (490678) - leden 2021

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Stanovení účinnosti fungicidů na zdivo k zabránění růstu Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray do dřeva - Laboratorní metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 12037 (490679) - červenec 2005

Ochranné prostředky na dřevo - Postup zkoušek pro zjišťování relativní účinnosti ochranného prostředku na dřevo bez styku se zemí ve volné přírodě - Metoda horizontálního přeplátovaného spoje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 330 (490680) - květen 2015 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení relativní účinnosti ochranného prostředku na dřevo pro použití pod nátěry a mimo styk se zemí - Polní zkouška: Metoda L-spoje

340 Kč

ČSN 49 0681-1 (490681) - březen 1986

Skúšky ochranných prostriedkov na drevo. Skúška korozívnosti. Metóda zisťovania korozívneho účinku na kovy pri ponorení do roztoku

190 Kč

ČSN 49 0681-2 (490681) - květen 1987

Skúšky ochranných prostriedkov na drevo. Skúška korozívnosti. Metóda zisťovania korozívneho účinku ochráneného dreva na kovy

125 Kč

ČSN P CEN/TS 15397 (490683) - duben 2007

Ochranné prostředky na dřevo - Metoda pro přirozené stárnutí ošetřených zkušebních těles mimo styk se zemí pro biologické laboratorní zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 73 (490685) - duben 2021 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Urychlené stárnutí ošetřeného dřeva na biologické zkoušky - Postup odvětráváním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 84 (490686) - duben 2021 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Urychlené stárnutí ošetřeného dřeva pro biologické zkoušky - Postup vyluhováním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 212 (490687) - leden 2004 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Návod na odběr a přípravu vzorků ochranných prostředků na dřevo a zkušebních těles z ošetřeného dřeva k analýze

230 Kč

ČSN EN 20-1 (490688) - březen 1994

Ochranné prostriedky na drevo. Zisťovanie preventívneho účinku proti Lyctus brunneus (Stephens). Část 1: Aplikácia povrchovou impregnáciou (Laboratórna metóda)

230 Kč

ČSN EN 20-2 (490688) - červen 1996

Ochranné prostředky na dřevo. Zjišťování preventivního účinku proti Lyctus brunneus (Stephens). Část 2: Aplikace impregnací (Laboratorní metoda)

230 Kč

ČSN EN 118 (490690) - duben 2014 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování preventivního účinku proti druhům Reticulitermes (Evropští termiti) (Laboratorní metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 252 (490692) - květen 2015 aktuální vydání

Postup zkoušek pro zjišťování relativní účinnosti ochranného prostředku na dřevo ve styku se zemí ve volné přírodě

340 Kč

ČSN EN 49-1 (490693) - únor 2017 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování ochranné účinnosti proti Anobium punctatum (De Geer) pozorováním kladení vajíček a přežití larev - Část 1: Povrchová ochrana (Laboratorní metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 49-2 (490693) - únor 2016 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování ochranné účinnosti proti Anobium punctatum (DeGeer) pozorováním kladení vajíček a přežití larev - Část 2: Ochrana impregnací (Laboratorní metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 46-1 (490694) - leden 2017 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti čerstvě vylíhlým larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Část 1: Aplikace povrchovou ochranou (laboratorní metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 46-2 (490694) - leden 2017 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti čerstvě vylíhlým larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Část 2: Účinek proti vajíčkům (laboratorní metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 47 (490695) - únor 2017 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení hranice účinnosti proti larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - (Laboratorní metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 48 (490696) - listopad 2005 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování likvidačního účinku proti larvám Anobium punctatum (De Geer) (Laboratorní metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 275 (490697) - duben 1995

Ochranné prostředky na dřevo. Zjišťování ochranné účinnosti proti mořským škůdcům dřeva

340 Kč

ČSN EN 117 (490698) - květen 2013 aktuální vydání

Ochrana dřeva - Stanovení toxických hodnot proti druhu Reticulitermes (evropský termit) (Laboratorní metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 273 (490699) - květen 1995

Ochranné prostředky na dřevo. Zjišťování likvidačního účinku proti Lyctus brunneus (Stephens) (Laboratorní metoda)

230 Kč

ČSN 49 1010 (491010) - duben 1991

Neopracované řezivo. Základní ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.92, Z2 9.98t

262 Kč

ČSN 49 1012 (491012) - červen 1982

Listnaté rezivo. Technické požiadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 8.87t

222 Kč

ČSN EN 13183-1 (491016) - říjen 2002

Vlhkost vzorku řeziva - Část 1: Stanovení váhovou metodou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.04t

145 Kč

ČSN EN 13183-2 (491016) - říjen 2002

Vlhkost vzorku řeziva - Část 2: Odhad elektrickou odporovou metodou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.04t

145 Kč

ČSN EN 13183-3 (491016) - červenec 2005

Vlhkost vzorku řeziva - Část 3: Odhad kapacitní metodou

190 Kč

ČSN 49 1020 (491020) - červen 1993

Jehličnaté a listnaté řezivo. Přepravní svazky

190 Kč

ČSN 49 1109 (491109) - květen 1993

Řezivo. Přídavky na sesychání řeziva jehličnatých dřevin

125 Kč

ČSN EN 14298 (491110) - březen 2019 aktuální vydání

Řezivo - Stanovení kvality sušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 975-1 (491200) - září 2009 aktuální vydání

Řezivo - Vizuální třídění listnatého dřeva - Část 1: Dub a buk

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.11t

360 Kč

ČSN EN 975-2 (491200) - listopad 2004

Řezivo - Vizuální třídění listnatého dřeva - Část 2: Topoly

190 Kč

ČSN P CEN/TS 12169 (491202) - srpen 2008

Kritéria pro stanovení shody dávky řeziva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 49 1209 (491209) - prosinec 1981

Listnaté rezivo. Prídavky na zosychanie

125 Kč

ČSN EN 13145 +A1 (491410) - červen 2012 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Dřevěné příčné a výhybkové pražce

230 Kč

ČSN 49 1503 (491503) - duben 1993

Neopracované přířezy řeziva

190 Kč

ČSN 49 1511 (491511) - březen 1973

Bukové prírezy na ohýbaný nábytok

190 Kč

ČSN 49 1582 (491582) - červen 1980

Dřevěné sloupy

190 Kč

ČSN EN 12246 (491711) - únor 2000

Jakostní třídy dřeva na palety a obaly

125 Kč

ČSN EN 12248 (491712) - únor 2000

Řezivo na průmyslové obaly - Dovolené úchylky a přednostní rozměry

125 Kč

ČSN EN 12249 (491713) - únor 2000

Řezivo na palety - Dovolené úchylky a pokyny pro rozměry

190 Kč

ČSN EN 12369-2 (491717) - únor 2012 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Překližované desky

230 Kč

ČSN EN 12369-3 (491717) - červen 2009

Desky na bázi dřeva - Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí - Část 3: Desky z rostlého dřeva

190 Kč

ČSN 49 1720 (491720) - leden 1989

Přířezy bednové z jemnořezu

125 Kč

ČSN 49 2100 (492100) - září 1994

Opracované přířezy řeziva

230 Kč

ČSN 49 2102 (492102) - červenec 1994

Opracované jehličnaté přířezy nábytkové. Technické požadavky

125 Kč

ČSN EN 942 (492104) - listopad 2007 aktuální vydání

Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN 49 2105 (492105) - srpen 1994

Dřevěné součásti stavebně truhlářských výrobků. Požadavky na jakost

190 Kč

ČSN EN 14762 (492107) - listopad 2006

Dřevěné podlahoviny - Odběr vzorků a hodnocení shody

190 Kč

ČSN 49 2108 (492108) - září 1993

Opracované jehličnaté přířezy pro dopravní prostředky. Technické požadavky. Rozměry

190 Kč

ČSN EN 14342 (492109) - duben 2017 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Charakteristiky, posuzování shody a označení

350 Kč

ČSN EN 13990 (492110) - září 2004

Dřevěné podlahoviny - Podlahové palubky z jehličnatého dřeva

230 Kč

ČSN EN 14519 (492111) - srpen 2006

Vnitřní a vnější obklady z rostlého jehličnatého dřeva - Frézované profily s perem a drážkou

230 Kč

ČSN EN 14951 (492112) - listopad 2006

Vnitřní a venkovní obložení z rostlého listnatého dřeva - Profilové prvky

230 Kč

ČSN EN 14915 +A2 (492113) - srpen 2020

Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva - Charakteristiky, požadavky a označení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15146 (492114) - srpen 2007

Vnitřní a venkovní obložení z rostlého jehličnatého dřeva - Frézované dílce bez pera a drážky

230 Kč

ČSN EN 17009 (492115) - říjen 2019

Podlahoviny z lignifikovaných materiálů jiných než ze dřeva - Charakteristika, posuzování a ověřování stálosti vlastností a značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 49 2120 (492120) - březen 2021 aktuální vydání

Dřevěné podlahy - Požadavky na montáž a posuzování

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15676 (492121) - srpen 2008

Dřevěné podlahoviny - Odolnost proti uklouznutí - Kyvadlová zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1910 (492122) - duben 2019 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení rozměrové stálosti

230 Kč

ČSN EN 1533 (492123) - únor 2011 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Stanovení pevnosti v ohybu pod statickým zatížením - Metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1534 (492124) - červenec 2020 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Stanovení odolnosti proti vtisku - Metoda zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13696 (492125) - červenec 2009

Dřevěné podlahoviny - Metody zkoušení ke stanovení elasticity a odolnosti proti opotřebení nárazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15717 (492129) - září 2010

Parkety - Všeobecná směrnice pro montáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13226 (492130) - červen 2010 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Parketové vlysy s perem a/nebo drážkou

350 Kč

ČSN EN 14761 +A1 (492131) - listopad 2008 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Parkety z rostlého dřeva - Vertikální lamely, široké lamely a ležaté špalíky

230 Kč

ČSN EN 13488 (492132) - březen 2004 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Mozaikové parkety

340 Kč

ČSN EN 13227 (492133) - leden 2020 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Lamparkety z rostlého dřeva

350 Kč

ČSN EN 13228 (492134) - říjen 2011 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Prvky krycích podlah včetně parketových bloků, s obvodovým spojem, z rostlého dřeva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13442 (492135) - září 2013 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení odolnosti vůči chemikáliím

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13489 (492136) - leden 2020 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Vícevrstvé parketové dílce

340 Kč

ČSN EN 13629 (492137) - listopad 2020 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Individuální a spojované dílce z rostlého listnatého dřeva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13647 (492138) - listopad 2021 nové vydání

Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení geometrických vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN CEN/TS 13810-2 (492139) - červen 2005

Desky na bázi dřeva - Plovoucí podlahy - Část 2: Metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13810-1 (492139) - květen 2004 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Plovoucí podlahy - Část 1: Specifikace užitných vlastností a požadavky

340 Kč

ČSN EN 14322 (492140) - listopad 2018 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Laminované desky pro vnitřní použití - Definice, požadavky a klasifikace

190 Kč

ČSN EN 14354 (492140) - březen 2018 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Dýhované podlahoviny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 14323 (492141) - říjen 2017 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Laminované desky pro vnitřní použití - Metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17456 (492143) - listopad 2021

Dřevěné podlahoviny a parkety - Stanovení delaminace vrchní vrstvy vícevrstvých dílců - Zkušební metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13307-1 (492145) - srpen 2007

Dřevěné desky a přířezy pro nekonstrukční použití - Část 1: Požadavky

190 Kč

ČSN P CEN/TS 13307-2 (492145) - květen 2010

Dřevěné lepené hranoly a přířezy pro nekonstrukční použití - Část 2: Řízení výroby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14220 (492146) - srpen 2007

Dřevo a materiály na bázi dřeva pro okna, vnější dveřní křídla a vnější zárubně - Požadavky a specifikace

340 Kč

ČSN EN 14221 (492147) - srpen 2007

Dřevo a materiály na bázi dřeva pro interiérová okna, vnitřní dveřní křídla a vnitřní zárubně - Požadavky a specifikace

340 Kč

ČSN EN 15644 (492150) - červen 2009

Tradičně navržená montovaná schodiště vyrobená z rostlého dřeva - Specifikace a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN 49 2301 (492301) - listopad 1983

Dyhy. Základné a spoločné ustanovenia

125 Kč

ČSN 49 2315 (492315) - leden 1985

Okrasné dyhy

125 Kč

ČSN 49 2316 (492316) - duben 1984

Konštrukčné dyhy

65 Kč

ČSN 49 2320 (492320) - červen 1989

Sesazenky a hrany

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.97t, opr. 5.97, Z2 8.04t

254 Kč

ČSN EN 315 (492404) - květen 2001 aktuální vydání

Překližované desky - Rozměrové tolerance

125 Kč

ČSN EN 635-1 (492405) - červen 1996

Překližované desky podle vzhledu povrchu. Část 1: Všeobecně

125 Kč

ČSN EN 635-2 (492405) - březen 1997

Překližované desky - Klasifikace podle vzhledu povrchu - Část 2: Listnaté dřeviny

190 Kč

ČSN EN 635-3 (492405) - březen 1997

Překližované desky - Klasifikace podle vzhledu povrchu - Část 3: Jehličnaté dřeviny

190 Kč

ČSN EN 635-5 (492405) - říjen 1999

Překližované desky - Klasifikace podle vzhledu povrchu - Metody měření a vyjádření znaků a vad

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14272 (492408) - květen 2012

Překližované desky - Výpočtová metoda pro některé mechanické vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TS 1099 (492409) - srpen 2013

Překližované desky - Biologická trvanlivost - Návod pro hodnocení překližovaných desek pro použití v různých třídách ohrožení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN 49 2411 (492411) - květen 1990

Latovky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.97t

222 Kč

ČSN EN 636 +A1 (492419) - listopad 2015 aktuální vydání

Překližované desky - Požadavky

340 Kč

ČSN 49 2460 (492460) - červenec 1965

Letecké preglejky

190 Kč

ČSN P CEN/TS 12872 (492605) - září 2010

Desky na bázi dřeva - Návod k použití nosných desek na podlahy, stěny a střechy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 622-1 (492612) - prosinec 2003 aktuální vydání

Vláknité desky - Požadavky - Část 1: Všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 622-2 (492612) - leden 2005 aktuální vydání

Vláknité desky - Požadavky - Část 2: Požadavky na tvrdé desky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.06t

250 Kč

ČSN EN 622-3 (492612) - leden 2005 aktuální vydání

Vláknité desky - Požadavky - Část 3: Požadavky na polotvrdé desky

230 Kč

ČSN EN 622-4 (492612) - leden 2020 aktuální vydání

Vláknité desky - Požadavky - Část 4: Požadavky na izolační desky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 622-5 (492612) - červen 2010 aktuální vydání

Vláknité desky - Požadavky - Část 5: Požadavky na desky vyrobené suchým procesem (MDF)

230 Kč

ČSN EN 312 (492614) - duben 2011 aktuální vydání

Třískové desky - Požadavky

230 Kč

ČSN EN 300 (492615) - prosinec 2006 aktuální vydání

Desky z orientovaných plochých třísek (OSB) - Definice, klasifikace a požadavky

230 Kč

ČSN EN 14755 (492617) - červenec 2006

Výtlačně lisované třískové desky - Požadavky

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16368 (492618) - červenec 2016 aktuální vydání

Lehké třískové desky - Specifikace

190 Kč

ČSN EN 634-1 (492630) - březen 1997

Cementotřískové desky - Specifikace - Část 1: Všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN EN 634-2 (492630) - říjen 2007 aktuální vydání

Cementotřískové desky - Specifikace - Část 2: Požadavky pro třískové desky pojené portlandským cementem pro použití v suchém, vlhkém a venkovním prostředí

190 Kč

ČSN 49 2632 (492632) - srpen 2008

Štěpkocementové desky - Požadavky

125 Kč

ČSN EN 1328 (492640) - březen 1998 aktuální vydání

Cementotřískové desky - Stanovení odolnosti proti mrazu

125 Kč

ČSN EN 1128 (492641) - listopad 1997 aktuální vydání

Cementotřískové desky - Stanovení odolnosti proti proražení tvrdým tělesem

190 Kč

ČSN EN 15197 (492650) - říjen 2007

Desky na bázi dřeva - Pazdeřové desky - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13017-1 (492805) - září 2001

Desky z rostlého dřeva - Klasifikace podle vzhledu povrchu - Část 1: Jehličnaté dřevo

190 Kč

ČSN EN 13017-2 (492805) - září 2001

Desky z rostlého dřeva - Klasifikace podle vzhledu povrchu - Část 2: Listnaté dřevo

190 Kč

ČSN EN 13353 +A1 (492810) - listopad 2011 aktuální vydání

Desky z rostlého dřeva (SWP) - Požadavky

230 Kč

ČSN EN 14279 +A1 (492920) - září 2009 aktuální vydání

Vrstvené dřevo (LVL) - Definice, klasifikace a specifikace

340 Kč

ČSN 49 3160-1 (493160) - říjen 2014

Rakve - Část 1: Obecné a mechanické požadavky a značení

190 Kč

ČSN 49 3160-2 (493160) - říjen 2014

Rakve - Část 2: Zvláštní požadavky na kremační rakve

125 Kč

ČSN 49 3160-3 (493160) - říjen 2014

Rakve - Část 3: Zvláštní požadavky na rakve do hrobu nebo do hrobky

125 Kč

ČSN 49 3701 (493701) - srpen 1989

Drobné dřevěné výrobky pro domácnost. Společná ustanovení

125 Kč

ČSN EN 131-1 +A1 (493830) - březen 2020

Žebříky - Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry

340 Kč

ČSN EN 131-2 +A2 (493830) - srpen 2017

Žebříky - Část 2: Požadavky, zkoušení, značení

550 Kč

ČSN EN 131-3 (493830) - listopad 2019 aktuální vydání

Žebříky - Část 3: Značení a návody k používání

340 Kč

ČSN EN 131-4 (493830) - červenec 2020 aktuální vydání

Žebříky - Část 4: Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji

230 Kč

ČSN EN 131-6 (493830) - září 2019 aktuální vydání

Žebříky - Část 6: Teleskopické žebříky

340 Kč

ČSN EN 131-7 (493830) - prosinec 2013

Žebříky - Část 7: Pojízdné žebříky s plošinou

230 Kč

ČSN EN 14183 (493835) - srpen 2004

Schůdky

230 Kč

ČSN EN 14975 +A1 (493840) - leden 2011 aktuální vydání

Půdní schody žebříkového typu - Požadavky, značení a zkoušení

230 Kč

ČSN EN 1783 (494705) - leden 1998

Zápalky - Základní požadavky, bezpečnost a klasifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 11.98, A1 8.03t

405 Kč

ČSN ISO 7984 (496000) - duben 1994

Dřevozpracující zařízení. Technická klasifikace strojů a zařízení na zpracování dřeva a pomocných zařízení na zpracování dřeva

590 Kč

ČSN 49 6005 (496005) - duben 1988

Dřevozpracující zařízení. Stroje a zařízení používané při zpracování dřeva. Názvosloví

350 Kč

ČSN ISO 7569 (496051) - květen 1991

Dřevoobráběcí stroje. Frézky tloušťkovací dvoustranné, třístranné, čtyřstranné. Názvosloví a přejímací podmínky

230 Kč

ČSN ISO 9264 (496052) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Úzkopásové brusky s posuvným stolem nebo rámem. Terminologie

125 Kč

ČSN ISO 9265 (496053) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Několikavřetenové vrtačky. Terminologie

125 Kč

ČSN ISO 9266 (496054) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Univerzální ostřičky nástrojů. Terminologie

125 Kč

ČSN ISO 9267 (496055) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Kotoučové ostřičky pilových pásů. Terminologie

125 Kč

ČSN ISO 9375 (496056) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Kotoučové brusky s pevným vřetenem. Terminologie

125 Kč

ČSN ISO 9414 (496057) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Clonové nanášečky. Terminologie

125 Kč

ČSN ISO 9415 (496058) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Širokopásové brusky. Terminologie

125 Kč

ČSN ISO 9451 (496059) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Dýhovací lisy na rovné plochy s ručním plněním. Terminologie

125 Kč

ČSN ISO 9452 (496060) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Sesazovací stroje na dýhy s příčným přechodem. Terminologie

125 Kč

ČSN ISO 9535 (496061) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Stroje na slepování laťovkových středů. Terminologie

125 Kč

ČSN ISO 9536 (496062) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Dlabačky s kmitajícím nástrojem. Terminologie

190 Kč

ČSN ISO 9537 (496063) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Stroje na jednostranné olepování boků. Terminologie

190 Kč

ČSN ISO 9558 (496064) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Krájecí stroje na dýhy. Terminologie

190 Kč

ČSN ISO 9566 (496065) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Jednostranné několikavteřinové čepovací stroje. Terminologie

190 Kč

ČSN ISO 9567 (496066) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Čtyřčinné vodorovné krájecí stroje na výrobu dřevěné vlny. Terminologie

125 Kč

ČSN ISO 9615 (496067) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Svislé krájecí stroje s hydraulickým upínáním na výrobu dřevěné vlny. Terminologie

125 Kč

ČSN ISO 9616 (496068) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Tesařské kotoučové pily. Terminologie

125 Kč

ČSN ISO 9617 (496069) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Stabilní zdvihací stoly a plošiny. Terminologie

125 Kč

ČSN EN ISO 19085-1 (496070) - říjen 2021

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 1. únoru 2022 (přejít na náhradu).

570 Kč

ČSN EN ISO 19085-1 (496070) - leden 2022 nové vydání

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky

590 Kč

ČSN EN ISO 19085-10 (496070) - srpen 2020 aktuální vydání

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 5.21t, Oprava 1 11.21t

695 Kč

ČSN EN ISO 19085-11 (496070) - prosinec 2020 aktuální vydání

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 11: Kombinované stroje

440 Kč

ČSN EN ISO 19085-12 (496070) - srpen 2021

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 12: Čepovací/profilovací stroje

590 Kč

ČSN EN ISO 19085-13 (496070) - prosinec 2020

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 13: Několikakotoučové rozřezávací pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

550 Kč

ČSN EN ISO 19085-17 (496070) - leden 2022

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 17: Olepovací stroje poháněné řetězem

590 Kč

ČSN EN ISO 19085-2 (496070) - říjen 2019 aktuální vydání

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem

550 Kč

ČSN EN ISO 19085-3 (496070) - říjen 2019 aktuální vydání

Dřevozpracující stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky

590 Kč

ČSN EN ISO 19085-4 (496070) - březen 2019 aktuální vydání

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 4: Svislé kotoučové pily na řezání formátů

440 Kč

ČSN EN ISO 19085-5 (496070) - listopad 2018 aktuální vydání

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 5: Formátovací kotoučové pily

590 Kč

ČSN EN ISO 19085-6 (496070) - březen 2019 aktuální vydání

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 6: Jednovřetenové svislé stolní frézky ("vrcholové")

590 Kč

ČSN EN ISO 19085-7 (496070) - srpen 2020 aktuální vydání

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 7: Srovnávací frézky, tloušťkovací frézky, kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky

570 Kč

ČSN EN ISO 19085-8 (496070) - březen 2019 aktuální vydání

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 8: Pásové brusky pro broušení a kalibraci rovných obrobků

440 Kč

ČSN EN ISO 19085-9 (496070) - prosinec 2020 aktuální vydání

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 9: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu)

570 Kč

ČSN 49 6100 (496100) - srpen 1987

Dřevozpracující zařízení. Požadavky bezpečnosti na konstrukci strojů a zařízení. Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 4.90t, Z2 7.93

295 Kč

ČSN 49 6101 (496101) - červenec 1989

Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky pro svislé rámové pily

65 Kč

ČSN 49 6104 (496104) - srpen 1987

Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky na pásové pily

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.00t

157 Kč

ČSN 49 6105 (496105) - srpen 1987

Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky pro kotoučové a válcové pily

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 2.89, Z2 8.00t, Z3 6.01t, Z4 1.02t, Z5 9.02t, Z6 1.04t, Z7 7.04t

382 Kč

ČSN 49 6110 (496110) - srpen 1987

Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky pro frézky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.89, Z2 9.98t, Z3 10.98t, Z4 6.99t, Z5 5.02t

253 Kč

ČSN 49 6116 (496116) - srpen 1977

Drevárske stroje. Bezpečnostné ustanovenia pre dlabačky, čapovačky a čelné tvarovačky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.00t

97 Kč

ČSN 49 6117 (496117) - srpen 1987

Dřevozpracující zařízení. Požadavky bezpečnosti na konstrukci brusek

125 Kč

ČSN 49 6120 (496120) - duben 1988

Dřevoobráběcí zařízení. Vrtačky a vrtací dlabačky. Bezpečnostní požadavky na konstrukci

65 Kč

ČSN EN 847-1 (496122) - červenec 2018 aktuální vydání

Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Frézovací nástroje a pilové kotouče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 847-2 (496122) - červenec 2018 aktuální vydání

Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Požadavky na stopkové frézovací nástroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 847-3 (496122) - červenec 2014 aktuální vydání

Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Upínací zařízení

230 Kč

ČSN EN 848-2 +A2 (496123) - květen 2013

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem - Část 2: Jednovřetenové horní frézky s ručním/strojním posuvem

440 Kč

ČSN EN 1218-3 +A1 (496124) - prosinec 2009 aktuální vydání

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 3: Čepovací stroje s ručně posuvným stolem pro řezání konstrukčního stavebního dřeva

440 Kč

ČSN EN ISO 18217 (496124) - březen 2017

Bezpečnost dřevoobráběcích strojů - Olepovací stroje poháněné řetězem

Norma bude zrušena k 1. únoru 2022 (přejít na náhradu).

550 Kč

ČSN EN 1807-1 (496125) - říjen 2013

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Pásové pily - Část 1: Stolové pásové pily a rozmítací pásové pily

570 Kč

ČSN EN 1807-2 (496125) - říjen 2013

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Pásové pily - Část 2: Kmenové pásové pily

550 Kč

ČSN EN 1870-10 (496130) - listopad 2013 aktuální vydání

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 10: Jednokotoučové automatické a poloautomatické spodní kotoučové pily pro příčné řezání

440 Kč

ČSN EN 1870-11 (496130) - červenec 2014 aktuální vydání

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 11: Poloautomatické horizontální kotoučové pily s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily)

440 Kč

ČSN EN 1870-12 (496130) - červenec 2014 aktuální vydání

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 12: Horní kyvadlové kotoučové pily pro příčné řezání

440 Kč

ČSN EN 1870-13 +A2 (496130) - říjen 2012

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 13: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem na řezání formátů

550 Kč

ČSN EN 1870-14 +A2 (496130) - říjen 2012

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 14: Svislé kotoučové pily na řezání formátů

550 Kč

ČSN EN 1870-15 (496130) - květen 2013 aktuální vydání

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 15: Několikakotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem obrobku a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

440 Kč

ČSN EN 1870-16 (496130) - květen 2013 aktuální vydání

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 16: Dvoukotoučové pily pro pokosné řezání V-profilů

440 Kč

ČSN EN 1870-17 +A1 (496130) - prosinec 2015 aktuální vydání

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 17: Ručně ovládané vodorovné kotoučové pily pro příčné řezání s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1870-3 (496130) - červenec 2015 aktuální vydání

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 3: Horní kotoučové pily pro příčné řezání a kombinované horní kotoučové pily pro příčné řezání/stolové kotoučové pily

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

570 Kč

ČSN EN 1870-5 +A2 (496130) - listopad 2012

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 5: Kombinované stolové kotoučové pily/spodní kotoučové pily pro příčné řezání

550 Kč

ČSN EN 1870-6 (496130) - březen 2019 aktuální vydání

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 6: Kotoučové pily na palivové dřevo

590 Kč

ČSN EN 1870-7 (496130) - květen 2013 aktuální vydání

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 7: Jednokotoučové rozřezávací pily na kmenové výřezy se strojním posuvem stolu a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

550 Kč

ČSN EN 1870-8 (496130) - květen 2013 aktuální vydání

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 8: Jednokotoučové omítací rozřezávací pily se strojně poháněnou jednotkou pily a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

550 Kč

ČSN EN 1870-9 (496130) - květen 2013 aktuální vydání

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 9: Dvoukotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

440 Kč

ČSN EN 12750 (496131) - srpen 2013 aktuální vydání

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čtyřstranné frézky

550 Kč

ČSN EN 12779 (496132) - březen 2018 aktuální vydání

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Odsávací systémy třísek a prachu s pevnou instalací - Bezpečnostní požadavky

570 Kč

ČSN EN 16770 (496134) - srpen 2020 aktuální vydání

Bezpečnost dřevoobráběcích strojů - Odsávací systémy třísek a prachu pro vnitřní instalaci - Bezpečnostní požadavky

440 Kč

ČSN ISO 7960 (496150) - listopad 1997

Hluk vyzařovaný obráběcími stroji, šířený vzduchem - Provozní podmínky pro dřevozpracující stroje

945 Kč

ČSN ISO 7571 (496205) - září 1994

Dřevozpracující zařízení. Jednostranné srovnávací frézky. Terminologie a přejímací podmínky

190 Kč

ČSN ISO 7009 (496206) - říjen 1994

Dřevozpracující zařízení. Jednovřetenové svislé stolní frézky. Terminologie a přejímací podmínky

190 Kč

ČSN ISO 7568 (496210) - květen 1991

Dřevoobráběcí stroje. Frézky tloušťkovací jednostranné. Názvosloví a přejímací podmínky

190 Kč

ČSN ISO 7570 (496211) - září 1994

Dřevozpracující zařízení. Srovnávací a tloušťkovací frézky. Terminologie a přejímací podmínky

230 Kč

ČSN ISO 7947 (496215) - květen 1991

Dřevoobráběcí stroje. Frézky profilovací dvoustranné, třístranné, čtyřstranné. Názvosloví a přejímací podmínky

230 Kč

ČSN ISO 7948 (496216) - červen 1997

Dřevozpracující zařízení - Horní kopírovací frézky - Terminologie a přejímací podmínky

190 Kč

ČSN ISO 7988 (496218) - květen 1994

Dřevozpracující zařízení. Dvoustranné čepovací stroje. Terminologie a přejímací podmínky

230 Kč

ČSN ISO 7987 (496240) - květen 1994

Dřevozpracující zařízení. Hrotové soustruhy. Terminologie a přejímací podmínky

230 Kč

ČSN ISO 7006 (496250) - březen 1994

Dřevozpracující zařízení. Průměry vřeten pilových kotoučů

65 Kč

ČSN ISO 7008 (496252) - říjen 1994

Dřevozpracující zařízení. Jednokotoučové pily s posuvným stolem nebo bez posuvného stolu. Terminologie a přejímací podmínky

230 Kč

ČSN ISO 7957 (496255) - květen 1994

Dřevozpracující zařízení. Ramenové kotoučové pily. Terminologie a přejímací podmínky

230 Kč

ČSN ISO 7958 (496256) - květen 1994

Dřevozpracující zařízení. Jednokotoučové pily na podélné řezání masivního dřeva a desek. Terminologie a přejímací podmínky

230 Kč

ČSN ISO 7983 (496257) - květen 1994

Dřevozpracující zařízení. Formátovací jednokotoučové pily s posuvným stolem. Terminologie a přejímací podmínky

230 Kč

ČSN ISO 7959 (496258) - červen 1997

Dřevozpracující zařízení - Omítací a několikakotoučové pily na jemné řezání - Terminologie a přejímací podmínky

230 Kč

ČSN ISO 7945 (496260) - březen 1994

Dřevozpracující zařízení. Jednovřetenové vrtačky. Terminologie a přejímací podmínky

190 Kč

ČSN ISO 7946 (496261) - březen 1994

Dřevozpracující zařízení. Vrtací dlabačky. Terminologie a přejímací podmínky

190 Kč

ČSN ISO 7949 (496270) - květen 1994

Dřevozpracující zařízení. Nůžky na svazky dýh. Terminologie a přejímací podmínky

230 Kč

ČSN ISO 7007 (496330) - září 1994

Dřevozpracující zařízení. Stolové pásové pily. Terminologie a přejímací podmínky

230 Kč

ČSN ISO 7950 (496340) - červen 1994

Dřevozpracující zařízení. Jednořetězové dlabačky. Terminologie a přejímací podmínky

230 Kč

ČSN 49 6601 (496601) - leden 1987

Dřevozpracující zařízení. Svislé dvouetážové rámové pily. Základní parametry

65 Kč

ČSN 49 6602 (496602) - leden 1987

Dřevozpracující zařízení. Svislé jednoetážové rámové pily. Základní parametry

125 Kč

ČSN 49 6605 (496605) - červen 1989

Dřevoobráběcí zařízení. Pily pásové stolařské. Základní parametry

65 Kč

ČSN 49 6805 (496805) - červen 1989

Dřevoobráběcí zařízení. Jednokotoučové pily přeřezávací se spodním uložením pilového kotouče. Základní parametry

65 Kč

ČSN P CEN/TS 15680 (496901) - srpen 2008

Prefabrikovaná dřevěná schodiště - Mechanické zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč