ČSN 49 0617 (490617)

Ochrana dřeva. Impregnace dřevěných sloupů a důlního dříví

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro impregnaci proti biotickým škůdcům dřevěných sloupů, vyrobených pro použití na stožáry sdělovacích a elektrických vedení, na chmelnicové konstrukce, popř. na jiné účely, včetně dřevěného příslušenství (vyráběných podle ČSN 49 1582). Platí rovněž pro impregnaci proti biotickým škůdcům důlního dříví (vyráběného podle ČSN 49 1581), určeného pro použití ve všech dolech. Jsou normalizovány impregnační prostředky ve smyslu ČSN 49 0600 část 1 s tím, že se výslovně stanoví, že pro důlní dříví nesmí použitý prostředek vytvářet se vzduchem výbušnou směs, nesmí podporovat hoření a při případném hoření nesmí být zdrojem vzniku takových toxických látek, proti nimž by byly sebezáchranné přístroje neúčinné. Konkrétně pro dřevěné sloupy dovoluje prostředky FA, FB, IP a 5n, pro důlní dříví FA, FB, IP a 3n. Dále jsou normalizovány technologické postupy při impregnaci a na závěr velmi stručné podmínky pro skladování, dodávání a dopravu i zneškodňování (likvidaci) použitého impregnovaného dřeva a také (kapitola IX) požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví. Ve dvou článcích se - pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví - většinou jen odkazuje na ČSN 49 0600 část 1, ČSN 49 1581 a ČSN 49 1582. Z hlediska požární bezpečnosti pak většinou odkazuje jen na ČSN 49 0071 a ČSN 65 0201. ČSN 49 0617 byla schválena 18.5.1989 a nabyla účinností od 1.2.1990.

Označení ČSN 49 0617 (490617)
Katalogové číslo 29252
Cena 190 Kč190
Datum schválení 18. 5. 1989
Datum účinnosti 1. 2. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963292526
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 49 06 17
  • ČSN 490617
  • ČSN 49 06 17 : 1989
  • ČSN 490617:1989
  • ČSN 49 0617:1989