ČSN EN 273 (490699)

Ochranné prostředky na dřevo. Zjišťování likvidačního účinku proti Lyctus brunneus (Stephens) (Laboratorní metoda)

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 273:1992. Stanovuje metodu pro zjištění likvidačního účinku ochranného prostředku na dřevo proti napadení hmyzem Lyctus brunneus (Stephens). Tato metoda se používá pro: chemické výrobky nerozpustné ve vodě, které se testují jako účinné látky; organické ve vodě nerozpustné formulace, použité v dodaném stavu nebo připravené v laboratoři ředěním koncentrátů; organické ve vodě dispergovatelné formulace použité v dodaném stavu nebo připravené v laboratoři ředěním koncentrátů; vodorozpustné výrobky, např. soli. Normalizována je podstata zkoušky: "Zkušební tělesa se naimpregnují živým roztokem. Na takto obohacená zkušební tělesa se nasadí dospělí brouci Lyctus brunneus. Zkušební tělesa se po zahlodání larev ošetří zkoušeným ochranným prostředkem na dřevo, nátěrem nebo pipetou. Po požadované době 12 týdnů působení ochranného prostředku se stanoví výsledek uhynutí larev porovnáním se skupinami larev, které přežívají v neošetřených kontrolních zkušebních tělesech". Dále zaznamenáváme kap. 5 Zkušební materiály a zařízení, ve které stojí za pozornost např. čl.5.2.5 "Rozpouštědlo nebo ředidlo, těkavá kapalina, která rozpouští nebo ředí ochranný prostředek, ale nezanechává ve dřevě po klimatizaci následující po ošetření , žádné zbytkové látky, které mají toxický vliv na hmyz. Upozornění: Nepoužívá se benzen nebo jiná rozpouštědla, která jsou nebezpečná zdraví". Dále pak čl.5.3.4 "Laboratorní pracovní prostor, dobře větraný, ve kterém se provádí ošetření zkušebních těles. Upozornění: Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy pro zacházení s hořlavými a toxickými látkami. Mimo to se musí dbát na to, aby rozpouštědla nebo jejich páry nepůsobily nepřiměřeně dlouho na osoby, které provádějí zkoušku". Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN EN 273 (49 0699) byla vydána v květnu 1995.

Označení ČSN EN 273 (490699)
Katalogové číslo 17529
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 1995
Datum účinnosti 1. 6. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963175294
Dostupnost skladem (tisk na počkání)