ČSN EN 422 (691901) Zrušená norma

Stroje na zpracování pryže a plastů - Bezpečnost - Vyfukovací tvářecí stroje používané na výrobu dutých předmětů - Požadavky na konstrukci a stavbu

ČSN EN 422 Stroje na zpracování pryže a plastů - Bezpečnost - Vyfukovací tvářecí stroje používané na výrobu dutých předmětů - Požadavky na konstrukci a stavbu
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 422:1995. Z předmětu této normy vyplývají rizika, na něž se tato norma vztahuje. U rizik v této normě neuvedených musí strojní zařízení splňovat požadavky ČSN EN 292 (resp. oba díly této normy). Poznámka recenzenta : Přestože je v úvodu uvedena tato těsná návaznost na normu, harmonizovanou k Direktivě 89/392/EHS o strojním zařízení, není v této (recenzované) normě o této Direktivě ani zmínky. Tato norma obsahuje základní zdravotní a bezpečnostní požadavky na konstrukci vyfukovacích tvářecích strojů určených pro zpracování plastů. Hlavní rizikové faktory těchto strojů jsou uvedeny v přehledu v kapitole 4. Zdravotní a bezpečnostní požadavky týkající se šnekových vytlačovacích strojů nebo vstřikovacích lisů, které mohou tvořit součást vyfukovacích tvářecích strojů, nejsou předmětem této normy. Šnekové vytlačovací stroje a vstřikovací lisy - viz prEN 1114-1 (do 1.4.1997 v ČR nezavedena), a ČSN EN 201. Tato norma stanoví bezpečnostní požadavky pro vzájemné působení mezi vyfukovacími tvářecími stroji a pomocným zařízením. Nestanoví však technické bezpečnostní požadavky na konstrukci tohoto pomocného zařízení. Norma neobsahuje požadavky na konstrukci odsávacích systémů. Normu doplňují nákresy strojů. Jak bylo již uvedeno, je seznam "rizik" v kapitole 4. Jde o výčet především úrazových "rizik" (mechanická, elektrická, tepelná), avšak též hygienických (čl. 4.2.4 - hluk, čl.4.3.4.3 a 4.3.6.3 - škodlivé kapaliny, plyny nebo výpary) Poznámka recenzenta: termín "riziko" je tu zřetelně nesprávně použit místo pojmu "nebezpečí", protože jde o výčet vlastností stroje! Tato chyba se v podstatě odvíjí od nesprávného překladu nomenklarutní normy, již citované ČSN EN 292-1 a ČSN EN 292-2. Předchozí poznámku podtrhuje i obsah kapitoly 5, kde jsou shrnuty (konkrétní) bezpečnostní požadavky nebo opatření. Pokud jde o hluk, jsou tato opatření podle čl. 5.2.4 zcela obecná, v zásadě odkazují na podmínky pro návrh konstrukce podle čl.1.5.8 přílohy A ČSN EN 292-2. Obdobně málo konkrétní jsou i požadavky na odstraňování plynů, par apod. (čl. 5.3.4.3) a navíc se vztahují především k výfukovým plynům, protože - jak uvedeno v úvodu - norma se nevztahuje na odsávací systémy (zařízení). Za pozornost stojí konečně i kapitola 6 - Ověřování bezpečnostních požadavků a/nebo opatření. Příloha A (informativní) obsahuje příklady doplňkových zařízení, Příloha B (normativní) obsahuje požadavky na fotoelektrické bezpečnostní systémy, Příloha C (normativní) obsahuje prevenci před mechanickými riziky v prostoru výstupní jednotky. ČSN EN 422 (69 1901) byla vydána v březnu 1997.

Označení ČSN EN 422 (691901)
Katalogové číslo 21207
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963212074
Norma byla zrušena k 1. 3. 2010
a nahrazena ČSN EN 422 (691901)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)