ČSN EN 1379 (560043) Zrušená norma

Potraviny - Stanovení cyklamátu a sacharinu v tekutých stolních sladidlech - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.
Cena k této normě je na dotaz.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 1379:1996. Specifikuje metodu vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) pro stanovení obsahu cyklamátu sodného a sacharinu v tekutých stolních sladidlech. Současně umožňuje také stanovení kyseliny sorbové v tekutých stolních sladidlech. Mezilaboratorní zkouška byla provedena s tabletovým sladidlem. Postup při provádění normalizovaných zkoušek je podrobně popsán. Norma stanovuje postup při kontrole některých kvalitativních znaků (jakosti) významných pro hygienu výživy. ČSN EN 1379 (56 0043) byla vydána v listopadu 1997. Nahradila ČSN EN 1379 (56 0043), která byla vydána v březnu 1997.

Označení ČSN EN 1379 (560043)
Katalogové číslo 42283
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
EAN kód 8590963422831
Norma byla zrušena k 1. 12. 1997
a nahrazena ČSN EN 1379 +AC (560043)