ČSN EN 22247 (770633) Zrušená norma

Obaly - Přepravní balení - Zkouška vibrací se stálým nízkým kmitočtem

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma stanoví metodu zkoušení přepravního balení při vibracích o stálém nízkém kmitočtu. Zkouška se může použít k stanovení vlastnosti balení z hlediska jeho odolnosti nebo ochrany, kterou poskytuje náplni před působením vibrace. Zkouška může být samostatnou zkouškou ke zjištění účinku vibrace (deformace, zborcení, prasknutí) nebo součástí programů zkoušek k posouzení schopnosti balení odolávat riziku vibrace v systému oběhu.
POZNÁMKA - Jiné metody zkoušek vibrací jimž je vystaveno balení jsou nyní vyhodnocovány a budou zvažovány pro zařazení do této mezinárodní normy později. Použijí se metody, které reprodukují vibrační prostředí, ale bylo by vhodné mít metodu reprezentující daleko blíže takovéto prostředí a když se taková metoda vědecky zpracuje, bude preferována proti současným metodám.

Označení ČSN EN 22247 (770633)
Katalogové číslo 21703
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963217031
Norma byla zrušena k 1. 7. 2003
a nahrazena ČSN EN ISO 2247 (770633)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)