ČSN EN ISO 10634 (757776) Zrušená norma

Jakost vod - Pokyny pro přípravu a zpracování ve vodě těžko rozpustných organických látek pro následující hodnocení jejich biologické rozložitelnosti ve vodním prostředí

ČSN EN ISO 10634 Jakost vod - Pokyny pro přípravu a zpracování ve vodě těžko rozpustných organických látek pro následující hodnocení jejich biologické rozložitelnosti ve vodním prostředí
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 10634:1995. Oznámení o schválení: text mezinárodní normy ISO 10634:1995 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Popisuje čtyři postupy pro přípravu málo rozpustných organických látek tak, aby mohly být přidány do nádob k následující zkoušce biologické rozložitelnosti ve vodním prostředí podle jednotných metod. Platí pro zkoušené látky, které jsou ve vodě málo rozpustné a nemohou být proto použity obvyklé zkoušky biologické rozložitelnosti uvedené v kapitole 2. Lze použít následující postupy: přímý přídavek (kapitola 3): tento postup je omezen na těkavé látky, jestliže se použije interní rozpouštědlo nebo nosný materiál; dispergace ultrazvukem (kapitola 4): tento postup může být použit pro netěkavé kapalné nebo tuhé látky; adsorpce na interním nosiči (kapitola 5); dispergace nebo emulgace za přídavku emulgačního činidla (kapitola 6). Následující zkoušky biologické rozložitelnosti jsou založeny na metodě stanovení uvolněného oxidu uhličitého (ČSN EN 29439) a na metodě stanovení spotřebou kyslíku v respirometru (ČSN EN 29408). Tato norma nepopisuje postup těchto zkoušek. Omezuje se pouze na postupy, jak zkoušenou látku převést do biologického média a udržet ji v dispergovaném stavu. Jestliže se tyto postupy použijí, musí být dodrženy normalizované zkušební podmínky. Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého ČSN EN 29439 nemůže být použita pro zkoušení snadno těkavých chemikálií. ČSN EN ISO 10634 (75 7776) byla vydána v březnu 1997.

Označení ČSN EN ISO 10634 (757776)
Katalogové číslo 21621
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963216218
Norma byla zrušena k 1. 9. 2019
a nahrazena ČSN EN ISO 10634 (757776)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)