Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 550 (855252) Zrušená norma

Sterilizace zdravotnických prostředků - Validace a průběžná kontrola sterilizace ethylenoxidem

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8552 Všeobecné předpisy a směrnice pro výrobky zdravotnické techniky

ICS: 11.080 Sterilizace a dezinfekce

Označení ČSN EN 550 (855252)
Katalogové číslo 41524
Cena 350 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 10. 1998
Datum účinnosti 1. 11. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963415246
Norma byla zrušena k 1. 12. 2007
a nahrazena ČSN EN ISO 11135-1 (855252)
Tato norma nahradila ČSN EN 550 (855252) z března 1997
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje požadavky na vývoj, validaci, řízení a kontrolu sterilizace zdravotnických prostředků ethylenoxidem.
POZNÁMKA - Požadavky pro sterilizátory vypracovává komise CEN/TC 102. Tato norma se nezabývá systémy zabezpečení jakosti ve všech fázích výroby.
POZNÁMKA - Odkazuje se na normy pro systémy zabezpečování jakosti (viz EN 46001 a EN 46002), které sledují všechny fáze výroby včetně sterilizačních procesů. Tato norma nepožaduje kompletní systém jakosti během výroby, ale určité prvky tohoto systému jsou potřebné. Na ně je v příslušné části textu poukázáno. Tato evropská norma se nezabývá ochranou obsluhujícího personálu
POZNÁMKA - Ethylenoxid je jedovatý, lehce zápalný a výbušný. V některých zemích platí nařízení, stanovující podmínky pro bezpečnou práci s ethylenoxidem a pro prostory, ve kterých smí být používán. Tato norma se nezabývá rezidui ethylenoxidu ve vysterilizovaných předmětech.
POZNÁMKA - V některých zemích platí normy stanovující nejvyšší hodnoty reziduí ethylenoxidu ve vysterilizovaných předmětech.

Náhled obsahu normy