ČSN EN ISP 12062-1 (369921) Zrušená norma

Informační technologie. Mezinárodně normalizované profily AMH2n. Systémy manipulace se zprávami. Sdělování zpráv mezi osobami. Část 1: Podpora služby MHS IPM

ČSN EN ISP 12062-1 Informační technologie. Mezinárodně normalizované profily AMH2n. Systémy manipulace se zprávami. Sdělování zpráv mezi osobami. Část 1: Podpora služby MHS IPM
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

MHS v prostředí meziosobního sdělování zpráv (IPM), které obecně nejsou vhodné k tomu, aby se uvažovaly pouze ze zorného úhlu jediného protokolu MHS. Tyto specifikace tvoří součást aplikačních funkcí meziosobního sdělování, jak jsou definovány v jednotlivých částech ISO/IEC ISP 12062, a jsou založeny na specifikacích obecného sdělování zpráv nezávislého na typu obsahu uvedeného v ISO/IEC ISP 10611. Takové specifikace jsou v mnoha případech použitelné pro více než jeden protokol MHS nebo se jinak zabývají nějakou složkou funkce, která se přímo nevztahuje k podpoře protokolu, ačkoliv ji lze přes protokol ověřit. Tyto specifikace jsou tudíž navrženy tak, aby na ně mohly být uváděny odkazy v aplikačních profilech meziosobního sdělování zpráv MHS ISO/IEC ISP 12062-2 (AMH21), ISO/IEC ISP 12062-3 (AMH22), ISO/IEC ISP 12062-4 (AMH23) a ISO/IEC ISP 12062-5 (AMH24), ve kterých se specifikuje podpora specifických protokolů MHS a přidružených funkcí. Specifikace uvedené v této části ISO/IEC ISP 12062 se dělí na základní požadavky, u kterých se požaduje, aby je podporovaly všechny implementace IPM MHS, a na řadu volitelných funkčních skupin, které pokrývají význačné diskrétní oblasti příslušné funkčnosti a u kterých se nepožaduje, aby je podporovaly všechny implementace. Přehled rozsahu platnosti a použitelnosti sady profilů AMH2n a struktura tohoto ISP složeného z několika částí se uvádí v příloze D.

Označení ČSN EN ISP 12062-1 (369921)
Katalogové číslo 21803
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963218038
Změny a opravy opr. 6.97
Norma byla zrušena k 1. 7. 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)