ČSN EN 961 (052120) Zrušená norma

Zařízení pro plamenové svařování - Rozvodové redukční ventily do 200 bar (20 MPa), používané při svařování, řezání a příbuzných procesech

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví požadavky a zkoušky pro rozvodové redukční ventily pro svařování, řezání a příbuzné procesy. Platí pro rozvodové redukční ventily, které jsou používány pro stlačené plyny do 200 bar (20 MPa), pro tekutý acetylén, metylacetylén - propadienové směsi (MPS) a oxid uhličitý (CO2), při regulování tlaku na výstupu z baterií plynových lahví. Neplatí pro redukční ventily připojované přímo k plynovým lahvím, podle EN 585, nebo pro redukční ventily na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG).

Označení ČSN EN 961 (052120)
Katalogové číslo 26515
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963265155
Norma byla zrušena k 1. 8. 2003
a nahrazena ČSN EN ISO 7291 (052121)
Tato norma nahradila ČSN EN 961 (052120) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)