ČSN EN 637 +AC (643130) Aktuální vydání

Plastové potrubní systémy - Součásti ze sklem vyztužených plastů - Stanovení obsahu složek gravimetrickou metodou

ČSN EN 637 +AC Plastové potrubní systémy - Součásti ze sklem vyztužených plastů - Stanovení obsahu složek gravimetrickou metodou
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 637:1994 včetně její změny AC:1995. Norma specifikuje metodu stanovení obsahu materiálů složek zkušebního tělesa, odříznutého ze součástí vyrobené ze sklem vyztuženého plastu (GRP), která je určena pro potrubní systém. Zahrnuje stanovení obsahu pryskyřice, skla, přísad, plniv a zjištění uspořádání vrstev skla. Norma předepisuje dvě teploty spalování podle stálosti skleněné výztuže při zvýšených teplotách. Použití normy pro jiné kompozitní výrobky je nutné předepsat v předmětové normě. Dále norma obsahuje kapitolu 2 - Podstata zkoušky, kapitolu 3 - Zkušební zařízení, kapitolu 4 - Zkušební těleso, v kapitole 5 - Postup zkoušky je též u čl. 5.4, který se zabývá spalováním, uvedena tato Výstraha: je třeba se zamezit vdechování případně vzniklých škodlivých výparů. Dále norma obsahuje kapitolu 6 - Výpočet a vyjádření výsledků a kapitolu 7 - Protokol o zkoušce. Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN EN 637 + AC (64 3130) byla vydána v listopadu 1997.

Označení ČSN EN 637 +AC (643130)
Katalogové číslo 26191
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963261911
Tato norma nahradila ČSN EN 637 (643130) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)