ČSN EN 22234 (770635) Zrušená norma

Obaly - Přepravní balení - Zkouška stohováním statickou zátěží

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma stanoví metodu vystavení přepravního balení podmínkám stohování statickou zátěží. Zkouška se může použít k hodnocení funkčních vlstností balení z hlediska jeho odolnosti a schopnosti chránit náplň před působením tlakových sil. Zkouška může být samostatnou zkouškou pro stanovení účinků (deformace, krabatění, zborcení nebo prasknutí) při stlačování nebo jako část série zkoušek navržených pro zjištění způsobilosti balení odolávat namáhání v systému oběhu, včetně rizika stohování.
Tato zkouška stohováním se může aplikovat rovněž pro hodnocení ve zvláštních podmínkách zatížení např. v tom případě, když spodní jednotka balení ve stohu spočívá na paletě prosté, případně exentrického uložení zátěže, ale i v případě , že tlaková síla nepůsobí po celé ploše zkoušeného balení. Pro takové účely může být jedna z metod provedení zkoušky vhodnější nežli ostatní.
POZNÁMKA - Pro zkoušení přepravního balení stohováním s použitím zkušebního lisu je uvedena v ISO 2874.

Označení ČSN EN 22234 (770635)
Katalogové číslo 21709
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963217093
Norma byla zrušena k 1. 7. 2003
a nahrazena ČSN EN ISO 2234 (770635)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)