ČSN EN 10126 (420236) Zrušená norma

Plechy a pásy pro elektrotechniku válcované za studena z nelegovaných ocelí dodávané bez závěrečného žíhání

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanoví jakosti ocelových nelegovaných1) plechů a pásů pro elektrotechniku válcovaných za studena, se jmenovitou tloušťkou 0,50 mm a 0,65 mm, izotropních, dodávaných v polozpracovaném stavu, tj. bez závěrečného žíhání. Dále stanoví všeobecné požadavky, požadavky na magnetické vlastnosti, tvar a tolerance tvaru, technologické vlastnosti a kontrolní a zkušební postupy.
Tato evropská norma platí pro výrobky určené na výrobu magnetických obvodů. Tyto magnetické materiály odpovídají třídě B2 podle IEC 404-1.

1) Nelegované oceli jsou oceli obsahující v železe legující prvky v množství menším než uvádí EN 10020.

Označení ČSN EN 10126 (420236)
Katalogové číslo 26591
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963265919
Norma byla zrušena k 1. 11. 2006
a nahrazena ČSN EN 10341 (420236)
Tato norma nahradila ČSN EN 10126 (420236) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)