ČSN EN 21942-1 (840004) Zrušená norma

Stomatologický slovník - Část 1: Všeobecné a klinické termíny

ČSN EN 21942-1 Stomatologický slovník - Část 1: Všeobecné a klinické termíny
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 1942 definuje všeobecné a klinické termíny používané ve stomatologii. Termíny týkající se dentálních materiálů, stomatologických nástrojů a vybavení, a termíny souvisící se zkoušením výrobků jsou zahrnuty do dalších čtyř částí této mezinárodní normy. V normě jsou uvedeny ekvivalentní termíny v angličtině a francouzštině. Tato mezinárodní norma poskytuje přijaté definice řady termínů používaných ve stomatologii*), které mohou napomoci k pochopení dokumentů určených k přípravě a zavádění norem a k úzké spolupráci s Mezinárodní stomatologickou federací a Světovou zdravotnickou organizací ke zlepšení komunikace s dalšími národními nebo zainteresovanými mezinárodními organizacemi.

Označení ČSN EN 21942-1 (840004)
Katalogové číslo 51272
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 5. 1998
Datum účinnosti 1. 6. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963512723
Norma byla zrušena k 1. 7. 2010
a nahrazena ČSN EN ISO 1942 (856305)
Tato norma nahradila ČSN 84 0004 (840004) z prosince 1985
ČSN EN 21942-1 (840004) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)