Třída 84 - ZDRAVOTNICTVÍ

Zobrazit obsah třídy 84 - Zdravotnictví

ČSN EN ISO 9999 (841001) - prosinec 2022 nové vydání

Kompenzační pomůcky - Klasifikace a terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN ISO 17069 (841002) - červen 2021 aktuální vydání

Přístupnost - Opatření a pomůcky pro přístupné zasedání

230 Kč

ČSN EN ISO 21801-1 (841003) - říjen 2021

Kognitivní přístupnost - Část 1: Obecná směrnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21802 (841004) - duben 2022

Kompenzační pomůcky - Směrnice pro kognitivní přístupnost - Denní řízení času

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21856 (841005) - leden 2023

Kompenzační pomůcky - Obecné požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč

ČSN EN 1985 (841010) - červenec 2000

Pomůcky pro chůzi - Všeobecné požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN ISO 11334-1 (841011) - srpen 2007 aktuální vydání

Pomůcky pro chůzi ovládané jednou rukou - Požadavky a zkušební metody - Část 1: Předloketní berle

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11334-4 (841011) - duben 2000

Pomůcky pro chůzi ovládané jednou rukou - Požadavky a zkušební metody - Část 4: Hole s třemi nebo více opěrami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11199-1 (841012) - prosinec 2021 aktuální vydání

Pomůcky pro chůzi ovládané oběma rukama - Požadavky a zkušební metody - Část 1: Chodítka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11199-2 (841012) - leden 2022 aktuální vydání

Kompenzační pomůcky pro chůzi ovládané oběma rukama - Požadavky a zkušební metody - Část 2: Rolátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11199-3 (841012) - říjen 2005

Pomůcky pro chůzi ovládané oběma rukama - Požadavky a zkušební metody - Část 3: Rámy s deskou pro chůzi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 24415-1 (841013) - září 2009

Koncové části pomůcek pro podporu chůze - Požadavky a metody zkoušení - Část 1: Tření na koncových částech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12183 ed. 2 (841021) - říjen 2014 aktuální vydání

Ručně poháněné vozíky - Požadavky a zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 12183 ed. 3 (841021) - únor 2023

Ručně poháněné vozíky - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

ČSN EN 12184 ed. 2 (841022) - říjen 2014 aktuální vydání

Elektricky poháněné vozíky, skútry a jejich nabíječky - Požadavky a zkušební metody

550 Kč

ČSN EN 12184 ed. 3 (841022) - únor 2023

Elektricky poháněné vozíky, skútry a jejich nabíječky - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč

ČSN EN ISO 16021 (841030) - listopad 2001

Pomůcky pro sběr moči - Základní zásady pro hodnocení jednorázových pomůcek pro sběr při inkontinenci dospělých osob z hlediska uživatele a obsluhujících osob

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8669-2 (841031) - září 1998

Sběrné vaky na moč - Část 2: Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 8670-2 (841032) - září 1998

Sběrné vaky při stomiích - Část 2: Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 15621 (841033) - leden 2018

Inkontinenční pomůcky pro absorpci moči a/nebo stolice - Obecná směrnice pro hodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22748 (841034) - leden 2022

Inkontinenční produkty pro absorpci moči a/nebo stolice - Názvy a zobrazení typů produktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20342-1 (841040) - leden 2023 nové vydání

Kompenzační pomůcky pro integritu tkáně při ležení - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 20342-10 (841040) - říjen 2022

Pomůcky pro integritu tkáně při ležení - Část 10: Návod pro čištění, dezinfekci a péči o polyuretanové potahy pomůcek pro integritu tkáně při ležení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10535 (841050) - červen 2022 aktuální vydání

Kompenzační pomůcky - Zvedáky pro přepravu osob - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 1789 (842110) - listopad 2021 aktuální vydání

Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční ambulance

550 Kč

ČSN EN 1865-1 +A1 (842111) - leden 2016 aktuální vydání

Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 1: Specifikace základních nosítkových systémů a prostředků pro manipulaci s pacientem

350 Kč

ČSN EN 1865-2 +A1 (842111) - říjen 2015 aktuální vydání

Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 2: Nosítka s posilovačem

230 Kč

ČSN EN 1865-3 +A1 (842111) - září 2015 aktuální vydání

Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 3: Nosítka pro velké zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1865-4 (842111) - září 2012

Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 4: Skládací křeslo pro přepravu pacienta

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1865-5 (842111) - listopad 2012

Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 5: Zařízení k upevnění nosítek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13718-1 +A1 (842120) - říjen 2020 aktuální vydání

Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Letecké ambulance - Část 1: Požadavky na zdravotnické prostředky používané v leteckých ambulancích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13718-2 +A1 (842120) - říjen 2020 aktuální vydání

Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Letecké ambulance - Část 2: Provozní a technické požadavky na letecké ambulance

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13976-1 ed. 2 (842130) - únor 2019 aktuální vydání

Záchranné systémy - Přeprava inkubátorů - Část 1: Požadavky na rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13976-2 ed. 2 (842130) - únor 2019 aktuální vydání

Záchranné systémy - Přeprava inkubátorů - Část 2: Požadavky na systém

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22523 (844003) - květen 2007

Vnější končetinové protézy a vnější ortézy - Požadavky a metody zkoušení

590 Kč

ČSN EN ISO 10328 (844004) - březen 2017 aktuální vydání

Protetika - Zkoušení konstrukce protéz dolních končetin - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN ISO 22675 (844020) - leden 2017 aktuální vydání

Protetika - Zkoušení kotníkových a nožních náhrad - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 285 +A1 (847108) - květen 2022 aktuální vydání

Sterilizace - Parní sterilizátory - Velké sterilizátory

770 Kč

ČSN EN 1422 (847109) - prosinec 2014 aktuální vydání

Sterilizátory pro zdravotnické účely - Ethylenoxidové sterilizátory - Požadavky a zkušební postupy

440 Kč

ČSN EN 14180 (847110) - prosinec 2014 aktuální vydání

Sterilizátory pro zdravotnické účely - Sterilizátory s nízkoteplotní směsí páry a formaldehydu - Požadavky a zkoušení

550 Kč

ČSN EN ISO 11138-1 (847111) - říjen 2017 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 11138-2 (847111) - srpen 2017 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 2: Biologické indikátory pro sterilizaci ethylenoxidem

190 Kč

ČSN EN ISO 11138-3 (847111) - srpen 2017 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 3: Biologické indikátory pro sterilizaci vlhkým teplem

230 Kč

ČSN EN ISO 11138-4 (847111) - říjen 2017 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 4: Biologické indikátory pro sterilizaci suchým teplem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11138-5 (847111) - říjen 2017 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 5: Biologické indikátory pro sterilizaci nízkoteplotní parou a formaldehydem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13060 +A1 (847112) - květen 2019 aktuální vydání

Malé parní sterilizátory

570 Kč

ČSN EN 867-5 (847121) - duben 2002

Nebiologické systémy pro použití ve sterilizátorech - Část 3: Specifikace indikátorů a zkušebních těles pro zkoušku výkonu malých sterilizátorů typu B a typu S

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11140-1 (847121) - červenec 2015 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Chemické indikátory - Část 1: Obecné požadavky

350 Kč

ČSN EN ISO 11140-3 (847121) - prosinec 2009 aktuální vydání

Sterilizace produktů pro zdravotní péči - Chemické indikátory - Část 3: Systémy indikátorů třídy 2 pro použití při Bowie-Dickově zkoušce pro detekci pronikání páry

340 Kč

ČSN EN ISO 11140-4 (847121) - říjen 2007

Sterilizace produktů pro zdravotní péči - Chemické indikátory - Část 4: Indikátory třídy 2 jako alternativa k Bowle-Dickově zkoušce pro detekci průniku páry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 15883-1 (847150) - leden 2010 aktuální vydání

Mycí a dezinfekční zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky, termíny, definice a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.15t

760 Kč

ČSN EN ISO 15883-2 (847150) - leden 2010 aktuální vydání

Mycí a dezinfekční zařízení - Část 2: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení s tepelnou dezinfekcí pro chirurgické nástroje, anestetické příslušenství, nádoby, mísy, nářadí, skleněné laboratorní pomůcky atd.

230 Kč

ČSN EN ISO 15883-3 (847150) - leden 2010 aktuální vydání

Mycí a dezinfekční zařízení - Část 3: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení s tepelnou dezinfekcí nádob pro lidské výměšky

230 Kč

ČSN EN ISO 15883-4 ed. 3 (847150) - červen 2019

Mycí dezinfekční zařízení - Část 4: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení používajících chemické dezinfekční přípravky pro termolabilní endoskopy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 15883-5 (847150) - březen 2022

Mycí a dezinfekční zařízení - Část 5: Požadavky na funkční způsobilost a kritéria zkušebních metod pro prokázání účinnosti čištění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 15883-6 (847150) - leden 2017 aktuální vydání

Mycí a dezinfekční zařízení - Část 6: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení pro tepelnou dezinfekci neinvazivních, nekritických zdravotnických prostředků a vybavení pro zdravotní péči

230 Kč

ČSN EN ISO 15883-7 (847150) - říjen 2016

Mycí a dezinfekční zařízení - Část 7: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení pro chemickou dezinfekci neinvazivních, nekritických termolabilních zdravotnických prostředků a vybavení pro zdravotní péči

350 Kč

ČSN EN 14175-1 (847500) - listopad 2003

Digestoře - Část 1: Názvosloví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14175-2 (847500) - listopad 2003

Digestoře - Část 2: Požadavky na bezpečnost a výkon

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14175-3 (847500) - listopad 2019 aktuální vydání

Digestoře - Část 3: Typové metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14175-4 (847500) - duben 2005

Digestoře - Část 4: Metody zkoušení (On site)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 14175-5 (847500) - duben 2007

Digestoře - Část 5: Doporučení pro instalaci a údržbu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14470-1 (847520) - prosinec 2004

Protipožární bezpečnostní skříně - Část 1: Bezpečnostní skříně pro hořlavé kapaliny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14470-2 (847520) - duben 2007

Protipožární bezpečnostní skříně - Část 2: Bezpečnostní skříně pro láhve na stlačený plyn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč
foo