Třída 8471 - Sterilizační přístroje

Zobrazit obsah třídy 84 - Zdravotnictví

ČSN EN 285 +A1 (847108) - květen 2022 aktuální vydání

Sterilizace - Parní sterilizátory - Velké sterilizátory

770 Kč

ČSN EN 1422 (847109) - prosinec 2014 aktuální vydání

Sterilizátory pro zdravotnické účely - Ethylenoxidové sterilizátory - Požadavky a zkušební postupy

440 Kč

ČSN EN 14180 (847110) - prosinec 2014 aktuální vydání

Sterilizátory pro zdravotnické účely - Sterilizátory s nízkoteplotní směsí páry a formaldehydu - Požadavky a zkoušení

550 Kč

ČSN EN ISO 11138-1 (847111) - říjen 2017 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 11138-2 (847111) - srpen 2017 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 2: Biologické indikátory pro sterilizaci ethylenoxidem

190 Kč

ČSN EN ISO 11138-3 (847111) - srpen 2017 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 3: Biologické indikátory pro sterilizaci vlhkým teplem

230 Kč

ČSN EN ISO 11138-4 (847111) - říjen 2017 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 4: Biologické indikátory pro sterilizaci suchým teplem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11138-5 (847111) - říjen 2017 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 5: Biologické indikátory pro sterilizaci nízkoteplotní parou a formaldehydem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13060 +A1 (847112) - květen 2019 aktuální vydání

Malé parní sterilizátory

570 Kč

ČSN EN ISO 11140-1 (847121) - červenec 2015 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Chemické indikátory - Část 1: Obecné požadavky

350 Kč

ČSN EN ISO 11140-3 (847121) - prosinec 2009 aktuální vydání

Sterilizace produktů pro zdravotní péči - Chemické indikátory - Část 3: Systémy indikátorů třídy 2 pro použití při Bowie-Dickově zkoušce pro detekci pronikání páry

340 Kč

ČSN EN ISO 11140-4 (847121) - říjen 2007

Sterilizace produktů pro zdravotní péči - Chemické indikátory - Část 4: Indikátory třídy 2 jako alternativa k Bowle-Dickově zkoušce pro detekci průniku páry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11140-6 (847121) - květen 2023

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Chemické indikátory - Část 6: Indikátory typu 2 a zátěžové prostředky pro zkoušení výkonu malých parních sterilizátorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 15883-1 (847150) - leden 2010 aktuální vydání

Mycí a dezinfekční zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky, termíny, definice a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.15t

760 Kč

ČSN EN ISO 15883-2 (847150) - leden 2010 aktuální vydání

Mycí a dezinfekční zařízení - Část 2: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení s tepelnou dezinfekcí pro chirurgické nástroje, anestetické příslušenství, nádoby, mísy, nářadí, skleněné laboratorní pomůcky atd.

230 Kč

ČSN EN ISO 15883-3 (847150) - leden 2010 aktuální vydání

Mycí a dezinfekční zařízení - Část 3: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení s tepelnou dezinfekcí nádob pro lidské výměšky

230 Kč

ČSN EN ISO 15883-4 ed. 3 (847150) - červen 2019

Mycí dezinfekční zařízení - Část 4: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení používajících chemické dezinfekční přípravky pro termolabilní endoskopy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 15883-5 (847150) - březen 2022

Mycí a dezinfekční zařízení - Část 5: Požadavky na funkční způsobilost a kritéria zkušebních metod pro prokázání účinnosti čištění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 15883-6 (847150) - leden 2017 aktuální vydání

Mycí a dezinfekční zařízení - Část 6: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení pro tepelnou dezinfekci neinvazivních, nekritických zdravotnických prostředků a vybavení pro zdravotní péči

230 Kč

ČSN EN ISO 15883-7 (847150) - říjen 2016

Mycí a dezinfekční zařízení - Část 7: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení pro chemickou dezinfekci neinvazivních, nekritických termolabilních zdravotnických prostředků a vybavení pro zdravotní péči

350 Kč
foo