ČSN EN 10083-3 (420933) Zrušená norma

Oceli k zušlechťování - Část 3: Technické dodací podmínky pro bórové oceli

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanoví technické dodací podmínky pro
- předvalky tvářené za tepla, např. bloky, bramy, sochory (viz poznámky 3 a 4),
- tyče válcované (viz poznámku 3),
- dráty válcované,
- ocel širokou,
- plechy a pásy válcované za tepla,
- výkovky volné a zápustkové (viz poznámku 3)
z bórových ocelí k zušlechťování (viz poznámku 5), z nichž se výrobky různého tvaru dodávají v jednom ze stavů tepelného zpracování (uvedených v řádcích 2 a 3 tabulky 1) a v jednom z provedení povrchů (uvedených v tabulce 2) pro jednotlivé výrobky.
Oceli jsou obecně určeny k výrobě zušlechtěných nebo do bainitického stupně zpracovaných strojních součástí (viz poznámku 2). Tato evropská norma neplatí pro oceli k pěchování za studena.

POZNÁMKA 1 - EURONORM a evropské normy na obdobné druhy ocelí jsou uvedeny v příloze B.
POZNÁMKA 2 - Z důvodů zjednodušení je pojem "zušlechtěno", pokud není uvedeno jinak, používán dále také pro stav "bainitizováno při izotermické výdrži".
POZNÁMKA 3 - Volně kované předvalky (bloky, bramy, sochory atd.) a volně kované tyče jsou zahrnuty dále pod pojmy "předvalky" a "tyče" a nikoliv pod pojmem "výkovky volně a zápustkově kované".
POZNÁMKA 4 - Při objednávání netvářených kontinuálně odlévaných předvalků je nutné uzavřít zvláštní dohody.
POZNÁMKA 5 - Podle EN 10020 jsou oceli uvedené v této evropské normě oceli ušlechtilé legované.
Ve zvláštních případech mohou být při objednávání dohodnuty odchylky od těchto technických dodacích podmínek nebo dodatky k nim.
Dodatečně platí k údajům této evropské normy, pokud není dále uvedeno jinak, všeobecné technické dodací podmínky podle EN 10021.

Označení ČSN EN 10083-3 (420933)
Katalogové číslo 26552
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963265520
Norma byla zrušena k 1. 2. 2007
a nahrazena ČSN EN 10083-3 (420931)
Tato norma nahradila ČSN EN 10083-3 (420933) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)